اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریت در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h183

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): IEEE

نام مجله: Hawaii International Conference on System Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری :  موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

عنوان انگلیسی:

Barriers to the Adoption of Management Accounting (MA) Processes in Enterprise Resource Planning (ERP) Environments

چکیده فارسی:

جفت شدن فناوری اطلاعات با فرآیندهای حسابداری مدیریتی (MA) یک روش تأیید شده از بهره برداری از پتانسیل کامل آنها می باشد. با این وجود، اتخاذ این فرآیندهای تعبیه شده در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) محدود می باشد. این مطالعه با استفاده از یک مطالعه مقطعی در چهار سازمان مورد مطالعه انجام شد که موانع اتخاذ فرآیندهای MA را در محیط ERP بررسی می کند و چالش ها را شناسایی می کند. قابلیت های گزارشگری ضعیف ES و ارتقاء های بی اثر و سفارشی سازی ها، برخی از موانع درک شده ی مرتبط با فناوری می باشند که این مطالعه یافته است. علاوه بر این، نبود منابع و مهارت ها، راه حل ها، استفاده بهتر کنترل نشده و اولویت عمومی حسابداران برای استفاده بهتر، سایر موانع مرتبط سازمانی می باشند که اتخاذ را محدود می کنند. در صورت به دلیل منابع محدود برای اتخاذ یا بخاطر اولویت های مدیریتی فردی برای استفاده از راه حل ها و یا مهارت های ناکافی ERP، مدیریت برای بهره برداری از پتانسیل کامل مشاهده شده در مطالعه تلاش نمی کند

  1. مقدمه

راه حل های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در حال حاضر در اکثر سازمان های با اندازه بزرگ و متوسط تثبیت شده اند و زیرساخت هایی را برای مدیریت اطلاعات در سطح سازمان در نظر گرفته اند. سیستم های ERP  راه حل های جامعی را برای حمایت از برنامه ریزی، هزینه و سایر فعالیت های حسابداری مدیریتی (MA) ارائه می کنند. به عنوان مثال SAP ERP یک ماژول حسابداری بسیار جامع و یکپارچه ی هزینه و درآمد به نام کنترلینگ را نمایان می سازد که یک از طیف وسیعی از فرآیندها و شیوه های حسابداری مدیریتی حمایت می کند. این در محدوده ای از هزینه جذب متعارف و بودجه بندی اساسی تا فعالیت بر اساس هزینه و تحلیل سودآوری سلسله مزاتبی جند بعدی بر اساس حاشیه سهم می باشد. با در نظر گرفتن مزایای بالقوه ی ادغام، بهینه سازی فؤآیند و بهترین شیوه ها در محیط فعال ERP، استفاده از فرآیندهای مدرن حسابداری مدیریتی تعبیه شده در این راه حل ها، انتظار می رود که بیشتر از محیط های مستقل گسسته می باشد (۱,۲,۳,۴). با وجود در دسترس بودن گسترده، و افزایش اهمیت فرآیندهای MA، اکثر سازمان ها صرفاً از اجزاء حسابداری مالی برای اهداف انطباق استفاده می کنند و از اجزای حسابداری مدیریت برای تحلیل عملکرد و کنترل استفاده نمی کنند.

اکنون با بسیاری از سازمان های در مرحله بالغ تری از کاربرد ERP، درک موانع برای اتخاذ فرآیندهای حسابداری مدیریت (MA) تعبیه شده در این راه حل های ERP به بازگشت مؤثر در سرمایه گذاری های عظیم کمک خواهد کرد که پیش از این صورت گرفته اند. علاوه بر این دانش، فرصت هایی برای بهبود بیشتر مجموعه کاربردهای ERP و افزایش اتخاذ یا پذیرش فرآیندهای مدرن حسابداری مدیریت ایجاد خواهد کرد. این مقاله در ابتدا یک مرور کلی از مقالات گذشته و شکاف ها ارائه خواهد کرد. سپس با شرحی از چارچوب نظری و روش کیفی اتخاذ شده در مطالعه دنبال می شود. سپس تحلیل، یافته ها و نتیجه گیری ها را ارائه خواهد کرد.

Abstract:

Coupling of information technologies with management accounting (MA) processes is a proven method of exploiting their full potential. In spite of that, adoption of these processes embedded in enterprise resource planning (ERP) systems is limited. This study, using a cross-sectional field study conducted across four case study organizations, investigates the barriers to the adoption of MA processes in ERP environment and identifies challenges. Poor reporting capabilities of ES and ineffective upgrades and customization are some of the perceived technology related barriers, the study found. In addition, lack of resources and skills, work-a rounds’, uncontrolled excel use and accountants’ generic preference to use excel are other organizational related barriers limiting the adoption. Either, because of the constrained resources for adoption or because of individual managerial preferences to use ‘work-a rounds’ and/or inadequate ERP skills, managements do not attempt to exploit the full potential, the study observed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.