اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه درک افشا ریسک به عنوان  یک تابع  از سازمان اجتماعی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده شفافیت اطلاعات

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H235

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  The British Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ۲۰۱۷ :  درک افشا ریسک به عنوان  یک تابع  از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی شرکت نفت Burmah ، ۱۹۷۱-۱۹۷۶

عنوان انگلیسی:

Understanding risk disclosures as a function of social organisation: A neo-Durkheimian institutional theory-based study of Burmah Oil Company 1971-1976

چکیده فارسی:

این مقاله از نظریه نهادی نئودورکیمی برای شناسایی الگوهای روابط اجتماعی درون شرکت نفت Burmah با مسئولیت محدود در دوره ۱۹۷۱-۱۹۷۶ استفاده کرده و بررسی کرد که آیا درک ریسک و رویکردها برای مدیریت ریسک مورد بحث درون افشاگری های خطر برای گزارش های سالانه BOC مطابق با الگوهای روابط اجتماعی هستند یا نه.

با استفاده از منابع آرشیوی الگوی غالب روابط اجتماعی در دوره ۱۹۷۱-۱۹۷۳ بعنوان سلسله مراتب شناسایی شده و در دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۶ مجزا است: تغییر در الگوی  روابط اجتماعی ناشی از بحران ناوگان نفت کش BOC در ۱۹۷۴. بطور قابل توجهی، افشا ریسک گزارش سالانه مطابق با الگوهای غالب روابط اجتماعی هستند. اکثر تحقیقات افشای خطر قبلی بر روی بررسی ویژگی های اصلی افشای خطر و تست روابط بین حجم افشای خطر و ویژگی های شرکت تمرکز کرده اند. این بررسی نشان می دهد که نظریه نهادی نئودورکیمی ممکن است توضیحات مبتنی بر علیت را برای افشا خطر گزارش سالانه ارائه دهد.

Abstract

This paper draws on neo-Durkheimian institutional theory to identify patterns of social relations within the Burmah Oil Company Limited (BOC) in the period 1971–۱۹۷۶ and to assess whether the risk perceptions and the approaches to risk management discussed within the risk disclosures for the BOC annual reports are consistent with the patterns of social relations.

Using archival sources the dominant pattern of social relations in the period 1971–۱۹۷۳ is identified as hierarchical and in the period 1974–۱۹۷۶ as isolate; the change in the pattern of social relations resulting from the BOC tanker fleet crisis in 1974. Significantly, the annual report risk disclosures are found to be consistent with the dominant patterns of social relations. Much prior risk disclosure research has focused on examining the principal characteristics of risk disclosures and testing for associations between volumes of risk disclosures and firm characteristics. This study suggests neo-Durkheimian institutional theory may offer a causally-based explanation for annual report risk disclosures.