اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت های چهارگانه: مفاهیمی برای نظارت و کاهش فساد مالی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H623

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Corporate Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت های چهارگانه: مفاهیمی برای نظارت و کاهش فساد مالی

عنوان کامل انگلیسی:

Quad-qualified audit committee director: Implications for monitoring and reducing financial corruption

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

فساد مالی تأثیر نامطلوب گسترده ای بر ذینفعان شرکت دارد. طی دو دهه گذشته ، راهکارهای زیادی برای بهبود حاکمیت شرکت های دولتی ایالات متحده ارائه شده است ، با این وجود فساد مالی هنوز چشمگیر است. کمیته های حسابرسی هیئت مدیره معمولاً مسئولیت اطمینان از تطابق گزارشات مالی شرکت با معیارهای صحیح را به عهده دارند. ما بیان می کنیم که یک مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه می تواند به عنوان یک ناظر نمونه بر گزارشگری مالی نظارت کند و احتمال فساد را به حداقل برساند. ما پیش بینی می کنیم که با داشتن صلاحیت های استقلال ، تجربه مدیریت و تخصص مالی ، ظرفیت و مالکیت سهام ، اثربخشی نظارت بر گزارشگری مالی توسط چنین مدیری به طور چشمگیری افزایش می یابد ، بنابراین این صلاحیت ها  مکملی برای مزایای قانون Sarbanes-Oxley ایالات متحده (SOX) مصوب سال ۲۰۰۲ است. برای بررسی پیش بینی های خود ، از نمونه های زوجی همسان در یک بازه ی زمانی تاخیری از ۳۲۸ شرکت بزرگ آمریکایی (۱۶۴ شرکت دارای فساد مالی بعلاوه یک گروه مقایسه شامل ۱۶۴ شرکت بدون فساد) استفاده کردیم. با کنترل متغیرهای کمکی ، دریافتیم که حضور یک مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه ، احتمال فساد مالی در یک شرکت دولتی را ۷۲٪ کاهش می دهد. همچنین با ترکیب این  صلاحیت ها با مزایای SOX ، وجود حداقل یک مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه احتمال فساد مالی را ۹۲٪ کاهش داد. نتایج ما همچنین نشان می دهد که وجود تنها یک مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه موثرتر از وجود این  صلاحیت های فردی به صورت پراکنده در میان اعضای کمیته است.

واژه های کلیدی: مدیر کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه ، فساد مالی

۱.مقدمه

نظارت شدید بر فساد مالی در شرکتهای تجاری دولتی با تحت نظر قرار دادن شرکتهای دولتی مشهور از جمله Enron, HealthSouth, WorldCom, Tyco, Xerox, Waste Management, Adelphia, Rite Aid, and Qwest, آغاز شد، که قبل از تصویب قانون Sarbanes-Oxley (SOX) در سال ۲۰۰۲ بود. متأسفانه ، تعداد شرکت های فاسد با مجموعه ای از افشاگری های اخیر در سایر شرکت های چند میلیارد دلاری همچنان رو به افزایش است: شرکت های AIG, Countrywide Financial, Collins & Aikman, Delphi, Computer Sciences, Dell, Toshiba, Monsanto, and Nissan.  در واقع ، فساد به مراتب گسترده تر از این رسوائی ها است و در حال افزایش می باشد (الکساندر و کامینگ ، ۲۰۲۰ ؛ هیلی و سرافیم ، ۲۰۱۹). ماهیت قابل توجه این جرایم این است که آنها اغلب سیستمی و فراگیر  بوده و منجر به خسارات قابل توجهی برای ذینفعان شده است …

۶.۲ پیامدها

  برتری فرضیات موجود این است که یک مدیر منفرد که دارای  صلاحیت های چهارگانه می باشد می تواند تفاوت اساسی برای جلوگیری از شکست در حاکمیت ایجاد کند (هامبریک و دیگران ، ۲۰۱۵ ؛ سوننفلد ، ۲۰۰۲) به شرط این که  این فرضیات به صورت تجربی آزمون شوند. در واقع ، مطالعه ما پتانسیل عالی یک مدیر کمیته حسابرسی دارای  صلاحیت های چهارگانه (نسبت به رویکردهای معمول) را در تبیین و پیش بینی فساد مالی نشان می دهد.

این مطالعه دارای رویکرد های ارزشمند و مرتبط برای اقدامات عملی است. همانطور که این مطالعه نشان می دهد، مدیران کمیته حسابرسی دارای صلاحیت های چهارگانه در محیط شرکت بسیار اندک هستند. در واقع، آنها به دلیل نایاب بودن نسبی خود به عنوان اعضای کمیته حسابرسی بیشتر مورد توجه هستند. با این حال، یافته های مطالعه ما نشان داده است ، که ذینفعان، سیاست گذاران و قانون گذاران باید تلاش کنند یک مقام ناظر شرکتی را  عنوان یک سازمان دیده بان در شرکت داشته باشند…

Abstract

Financial corruption has an extensive adverse impact on corporate stakeholders. Over the last two decades, numerous prescriptions have been offered to improve the governance of US public firms, yet financial corruption is still prevalent. Board of directors’ audit committees are typically charged with the responsibility of assuring that the corporation’s financial reports satisfy the criterion of accuracy. We propose that a quad-qualified audit committee director can serve as an exemplar corporate overseer of financial reporting and minimize the likelihood of corruption. We predict that by having the qualifications of independence, directorship experience and financial expertise, bandwidth, and stock ownership, the effectiveness of monitoring financial reporting by such a director will be considerably enhanced, thus complementing the benefits of the US Sarbanes-Oxley Act (SOX) enacted in 2002. To test our predictions, we employed a time-lagged, matched-pairs sample of 328 large US corporations (164 financially corrupt firms plus a comparison group of 164 compliant firms). Controlling for covariates, we found that the presence of a quad-qualified audit committee director reduced the likelihood of financial corruption in a public firm by 72%. Combined with the benefits from SOX, having at least one quad-qualified audit committee director decreased the probability of financial corruption by 92%. Our results also show that having just one quad-qualified audit committee director is more effective than the combination of the individual qualifications dispersed among the committee members.

Keywords: Quad-qualified audit committee director, Financial corruption

۱.Introduction

 The intense focus on financial corruption in publicly traded corporations started with high-profile publicized companies including Enron, HealthSouth, WorldCom, Tyco, Xerox, Waste Management, Adelphia, Rite Aid, and Qwest, which preceded the enactment in 2002 of the US Sarbanes-Oxley Act (SOX). Unfortunately, the list of corrupt corporations has continued to accumulate with a series of more recent exposures in other multi-billion-dollar corporations: AIG, Countrywide Financial, Collins & Aikman, Delphi, Computer Sciences, Dell, Toshiba, Monsanto, and Nissan. Indeed, corruption has been far more widespread than these notorious scandals and is on the rise (Alexander and Cumming, 2020; Healy and Serafeim, 2019). A notable nature of these crimes is that they were often systemic, pervasive, and led to substantial stakeholder damages…

۶.۲.Implications

 The merit of extant conjectures that a single director with four requisite qualifications can make a substantial difference in avoiding governance failures (Hambrick et al., 2015; Sonnenfeld, 2002) hinged on empirical testing. Indeed, our study demonstrates a superior potential of a quad-qualified audit committee director (relative to customary approaches) in explaining and predicting financial corruption.

This study has valuable and relevant insights for practice. As this study demonstrates, quad-qualified audit committee directors are far from universal in the corporate setting; in fact, they are more notable for their relative rarity as audit committee members. Still, findings of our study have shown a caliber of corporate overseer whom stakeholders, policy-makers, and regulators should strive to have as a corporate watchdog…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله حسابداری ۲۰۲۳ با ترجمه

دانلود رایگان مقاله حسابرسی با ترجمه ۲۰۲۳

مقاله ۲۰۲۳ در مورد حسابداری رفتاری

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ درباره گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ حسابداری مالی با ترجمه

دانلود مقالات ۲۰۲۳ درباره فساد مالی با ترجمه

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ درباره کمیته حسابرسی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ درباره تخصص مالی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ درباره اعضاء هیئت مدیره

مقاله انگلیسی ترجمه شده در مورد صلاحیت و شایستگی کارکنان