اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی شرکتهای FMCG منتخب

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه AJAST مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H683

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): AJAST

نام مجله:   AJAST

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی شرکتهای FMCG منتخب

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of Accounting Information System on the Financial Performance of Selected FMCG Companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

سیستم اطلاعات حسابداری ترکیبی از افراد ، تجهیزات ، خط مشی ها و رویه هایی است که برای جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مفید با هم مشارکت می کنند. این یک سیستم است ، مجموعه ای از امکانات و اجزاء مختلف که اطلاعاتی را برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری مدیریتی ارائه می دهند. این یک نهاد متشکل از زیر سیستم های مختلف وابسته است که با هم همکاری می کنند تا اطلاعات بهنگام ، قابل اعتماد و دقیق را برای تصمیم گیری ارائه دهند. این مطالعه به بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی ده شرکت بزرگ FMCG هند پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود ایفا طراحی شده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است. از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده  شده و حجم نمونه ۲۸۳ کارمند است. یافته ها پس از استفاده از رگرسیون خطی ساده نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی شرکت های مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد.

 واژه های کلیدی: اطلاعات حسابداری ، سیستم ، مالی ، عملکرد و رگرسیون.

۱.مقدمه

سیستم اطلاعات حسابداری ترکیبی از افراد ، تجهیزات ، خط مشی ها و رویه هایی است که برای جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مفید با هم کار می کنند. این سیستم یک مکانیزم رسمی برای جمع آوری ، سازماندهی و برقراری ارتباط اطلاعات حسابداری در مورد فعالیتهای سازمان است. این سیستمی است که داده یا اطلاعات مربوط به عملکرد سازمان را با تأمین موثر اطلاعات به موقع به افراد تایید شده برای پشتیبانی از فعالیت های کارمندان ، مالکان ، مشتریان و سایر افراد کلیدی در محیط سازمان ، در اختیار مردم قرار می دهد. این یک سیستم است ، مجموعه ای از امکانات و اجزاء مختلف که اطلاعاتی را برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری مدیریتی ارائه می دهند. وظیفه اصلی آن جمع آوری ، پردازش و برقراری ارتباط بین داده هایی است که برای عملکرد سازمان ضروری می باشد. این نهادی است که متشکل از زیر سیستم های مختلف وابسته است که با هم همکاری می کنند تا اطلاعات بهنگام ، قابل اعتماد و دقیق را برای تصمیم گیری ارائه دهند. این شبکه ای است که در یک سازمان تشکیل شده است تا اطلاعاتی را در اختیار مدیران قرار دهد که به آنها در تصمیم گیری کمک کند. این یک سیستم اتوماتیک و معمول است که برای جمع آوری و انتقال داده ها به منظور کمک و هماهنگی در راستای تصمیم گیری جمعی با توجه به اهداف کلی یک شرکت استفاده می شود. یک سیستم اطلاعات حسابداری موفق منجر به موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود می شود اما سیستم اطلاعاتی ناموفق می تواند منجر به عدم موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود شود و منجر به ناتوانی در رشد و بقا باشد…

۷.نتیجه گیری

سیستم اطلاعات حسابداری مکانیزمی رسمی برای جمع آوری ، سازماندهی و برقراری ارتباط اطلاعات حسابداری در مورد فعالیتهای سازمان است. این یک سیستم اطلاعات مالی است که شامل اصطلاحات حسابداری ، دفترچه راهنمای دستورالعمل ها ، نمودار جریان و گزارشات متناسب با نیازهای خاص کسب و کار است. این نهادی است که متشکل از زیر سیستم های مختلف وابسته است که با هم همکاری می کنند تا اطلاعات بهنگام ، قابل اعتماد و دقیق را برای تصمیم گیری ارائه دهند. این شبکه ای است که در یک سازمان تشکیل شده است تا اطلاعاتی را در اختیار مدیران قرار دهد که به آنها در تصمیم گیری کمک کند. این یک سیستم اتوماتیک و معمول است که برای جمع آوری و انتقال داده ها به منظور کمک و هماهنگی در راستای تصمیم گیری جمعی با توجه به اهداف کلی یک شرکت استفاده می شود. یک سیستم اطلاعات حسابداری موفق منجر به موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود می شود اما سیستم اطلاعاتی ناموفق می تواند منجر به عدم موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود شود و منجر به ناتوانی در رشد و بقا باشد. تحقیق حاضر تأثیر AIS را بر عملکرد مالی ده شرکت برتر FMCG در هند بررسی می کند. Nestle ، Amul ، HUL ، Asian Paints ، Godrej ، Britannia ، Dabour ، Wipro ، PepsiCo و Coca Cola شرکتهایی بودند که توسط محقق برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند…

Abstract

Accounting information system is a combination of people, equipment, policies, and procedures that work together to collect data and transform it into useful information. It is a system, an assemblage of various facilities and personnel, providing information to support managerial decision-making process. It is an entity, composed of various inter dependent subsystems, working together to provide timely, reliable, and accurate information for decision making. This study investigated the role of accounting information system on the financial performance of ten major Indian FMCG companies. A self-administered questionnaire designed on five point likert scale has been used to collect data. Judgmental sampling has been applied and the sample size is 283 employees. The findings after application of simple linear regression highlighted that there is a significant impact of accounting information system on the financial performance in the companies under study.

Keywords: Accounting information, system, financial, performance and regression.

۱.INTRODUCTION

 Accounting information system is a combination of people, equipment, policies, and procedures that work together to collect data and transform it into useful information. It is a formal mechanism for gathering, organizing and communicating accounting information about an organization’s activities. It is a system that provides people with either data or information relating to an organization’s operation to support the activities of employees, owners, customers, and other key people in the organization’s environment by effectively supplying information to authorized people in a timely manner. It is a system, an assemblage of various facilities and personnel, providing information to support managerial decision-making process (Khan, 2017). Its main function is to acquire, process, and communicate data that is essential to the operation of the organization. Nevertheless, it is an entity, composed of various inter dependent subsystems, working together to provide timely, reliable, and accurate information for decision making. It is a network established in an organization to provide managers with information that will assist them in decision making. It is a routine and an automatic system used for gathering and communicating data for the ends of assisting and coordinating collective decision in view of the overall objectives of a firm. The successful accounting information system would lead to the success of the organization in achieving its objectives but the unsuccessful information system could lead to the failure of the organization in achieving its goals meaning thereby an inability to grow and survive…

۷.CONCLUSION

Accounting information system is a formal mechanism for gathering, organizing and communicating accounting information about an organization’s activities. It is a financial information system which includes accounting terms, records instruction manuals flow charts programs, and reports to fit the particular needs of the business. Besides, it is an entity, composed of various inter dependent subsystems, working together to provide timely, reliable, and accurate information for decision making. It is a network established in an organization to provide managers with information that will assist them in decision making. It is a routine and an automatic system used for gathering and communicating data for the ends of assisting and coordinating collective decision in view of the overall objectives of a firm. The successful accounting information system would lead to the success of the organization in achieving its objectives but the unsuccessful information system could lead to the failure of the organization in achieving its goals meaning thereby an inability to grow and survive. The present research examines the impact of AIS on the financial performance of top ten FMCG companies in India. Nestle, Amul, HUL, Asian Paints, Godrej, Britannia, Dabour, Wipro, PepsiCo, and Coca Cola were the companies selected by the researcher for analysis…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله در مورد حسابداری

دانلود رایگان مقاله در مورد حسابداری مدیریت

دانلود رایگان مقاله در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود رایگان مقاله مدیریت مالی

دانلود رایگان مقاله در مورد عملکرد مالی