اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دیدگاه های متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه انسانی

مقالات جدید در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H282

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Critical Perspectives on Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  شکست می خورید اگر شما این کار را انجام دهید، شکست میخورید اگر شما این کار را نکنید: دیدگاه های متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد.

عنوان انگلیسی:

Damned if you do, damned if you don’t: Conflicting perspectives on the virtues of accounting for people

چکیده فارسی:

به منظور یادگیری جای تعجب نیست که تاریخ حسابداری برای افراد توجه تعدادبسیار کمی از محققان حسابداری انتقادی  را جلب کرده است. از  نقطه نظر آنها،  اندکی در تاریخ حسابداری تئوری و عملی وجود ارد که به خوبی در خدمت منافع نیروی کار است. یک نتیجه نگران کننده از این عدم تعامل با حسابداری برای افراد این است که به طور بالقوه دیدگاه ارزشمندی ممکن است بدون پشتوانه نادیده گرفته شده باشد. ظهور اخیر حسابداری سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر در زمینه ی سرمایه های فکری گسترده تر مشخص شده است.

به طوریکه بحث و رسیدگی دقیق نزدیکتر او را لایق تر می کند. مطلع شدن توسط بررسی متون در محدوده ی گسترده، همراه با برخی از یافته های یک مطالعه از مسائل مرتبط با حسابداری برای سلامت و تندرسدگاه ارزشمندی ممکن است بدون پشتوانه نادیده گرفته شده باشد. ظهور اخیر حسابداری سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر در زمینه ی سرمایه های فکری گسترده تر مشخص شده است. به طوریکه بحث و رسیدگی دقیق نزدیکتر او را لایق تر می کند. مطلع شدن توسط بررسی متون در محدوده ی گسترده، همراه با برخی از یافته های یک مطالعه از مسائل مرتبط با حسابداری برای سلامت و تندرستی کارکنان، به صورت یک جزء سازنده ی کلیدی تر از سرمایه انسانی تلقی شده است، ایم مقاله استدلال می کند که دخالت حسابداری عفیف در قالب یک حسابداری انتقادی برای افراد، در حال حاضر ممکن است به نفع هر دوی مردم و جامعه وسیع تر، دنبال شده باشد.

۱.مقدمه

چالش های حسابداری برای افراد، در متون حسابداری مسیر اصلی برای دهه های زیادی درگیرند. تازه ترین روش کلی آن، حسابداری سرمایه انسانی (HCA)، نشان میدهد که طرفداران دیگر به دنبال شناسایی ابزار قوی از جمله نیروی کار (کارکنان) در صورت های مالی نیستند، به طور ایده آل «افراد را در ترازنامه قرار می دهند.» از یک دیدگاه حسابداری انتقادی، دلایل مختلفی وجود دارد که به چه دلیل گسترش حساب های حسابداری در این روش هایی که ممکن است با تردید کمی رد شده باشد، مقدار کمی در تاریخ فن آوری حسابداری برای قدردانی از آنها برای افراد تحت پوشش آنها به عنوان نیروی کار، وجود دارد. مانند یک عدم پذیرش خلاصه ی چالش های حسابداری برای مردم، صداقتی را که انگیزه ی بسیاری از کسانی که به این پروژه کمک کرده اند را نادیده گرفته است، در برخی موارد در دانش کامل که ایده های آنها همواره در معرض تحریف و سوء استفاده قرار خواهند گرفت همچنینن احتمال اینکه آن ممکن است برای فعال سازی روشی برای این کار امکان پذیر است، را رد می کند، یکی از عواملی که منافع افراد را به طوریکه نیروی کار به جای سرمایه است، را پیش خواهد برد، در وهله اول، پدیدار شدن یک فرایند بررسی دقیق تحولات قبلی در این زمینه است.

Abstract

It is no surprise to learn that to date accounting for people has attracted very little attention from critical accounting researchers. From their standpoint there is little in the history of accounting theory and practice that has served the interests of labour well. A worrying consequence of this lack of engagement with accounting for people is that potentially valuable insights may be disregarded by fiat. The recent emergence of human capital accounting as an element of the broader intellectual capital field is identified here as meriting closer scrutiny and debate. Informed by a wide ranging literature review, together with some of the findings of a study of the issues associated with accounting for employee health and wellbeing, viewed as a further key constituent of human capital, the paper argues that a virtuous accounting intervention, in the form of a critical accounting for people, might now be pursued to the benefit of both people and the broader society.

Keywords: Human capital accounting , Intellectual capital , Public interest , Social accounting