خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات زمانی در پیش بینی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه ۷

مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات زمانی در پیش بینی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه ۷

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده  اقتصاد

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

کد محصول: H439

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تاثیر تغییرات زمانی در پیش بینی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه ۷

عنوان انگلیسی:

Time-varying predictive content of financial variables in forecasting GDP growth in the G-7 countries

چکیده فارسی:

پیش بینی رابطه ی بین بازارهای مالی و اقتصاد واقعی در طول زمان به صورت ناپایدار و گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه، مطالعات تجربی درباره مقادیر پیش بینی شده متغیرهای مالی برای رشد تولید ناخالص داخلی را با توجه به شرایط اقتصادی تغییر یافته در کشورهای G-7 در دهه ی اول قرن ۲۱ (۲۰۰۰s)،  دوباره مورد بررسی قرار می دهد. ما صریحا تاثیر تغییرات زمان در قدرت پیش بینی متغیرهای مالی برای رشد تولید ناخالص داخلی را شناسایی می کنیم. نتایج نشان می دهد که رفتار ظرفیت های پیش بینی شامل مقدار قابل توجهی از تاثیرات زمانی(تاثیر زمان بر رفار متغیرها) و پایداری زمان است که اغلب همزمان بین کشورهای G-7 متفاوت است.   مقادیر پیش بینی به وضوح با شرایط اقتصادی بحرانی مرتبط است.

کلمات کلیدی: تفاوت نرخ بهره، نرخ بهره کوتاه مدت، بازار سهام، پیش بینی، اقتصاد کلان

Abstract

The predictive association between financial markets and the real economy has proven unstable and transitory over time. This study reexamines empirical evidence regarding the predictive content of financial variables for GDP growth in light of the changed economic circumstances in the G-7 countries in the 2000s. We explicitly address time variations in the predictive power of financial variables for GDP growth. The results indicate that the behavior of the forecasting ability contains a considerable amount of temporal dominance and time persistence, which often vary contemporaneously among the G-7 countries. The forecasting content is clearly connected to unsettled economic conditions.

Keywords: Term spread,Short-term interest rates,Stock market, Forecasting, Macroeconomy

Introduction

In many respects, the relationship between financial markets and the real economy is odd and puzzling: there are many well-based theoretical arguments and a substantial amount of empirical evidence that financial markets can be used to forecast the real economy. However, the causal and predictive links between financial markets and the real economy can be characterized as momentary. There are periods when some financial variables seem to be highly useful predictors for the real economy in certain countries or time periods, but soon thereafter, the same forecasting relation is revealed to be coincidental or nonexistent (Stock & Watson, 2003a). This study explicitly addresses time variation in financial variables’ ability to predict GDP growth in the G-7 countries. Despite its importance, this issue has been largely overlooked in previous studies.

This study considers the predictive ability of three key financial indicators – the term spread, the real short-term interest rate and real stock returns – of GDP growth during the Great Moderation and financial crisis eras in the G-7 countries, i.e., Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. It is of interest to reexamine the forecasting content of financial predictors in the 2000s, a period characterized by varying economic circumstances, e.g., the burst of the techno bubble, the end of the Great Moderation, the financial crisis and the subsequent sovereign debt and banking crises, and the implementation of unconventional monetary policy.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.