اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده تاثیر تغییرات زمانی در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H439

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تاثیر تغییرات زمانی در پیش بینی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه ۷

عنوان انگلیسی:

Time-varying predictive content of financial variables in forecasting GDP growth in the G-7 countries

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

پیش بینی رابطه ی بین بازارهای مالی و اقتصاد واقعی در طول زمان به صورت ناپایدار و گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه، مطالعات تجربی درباره مقادیر پیش بینی شده متغیرهای مالی برای رشد تولید ناخالص داخلی را با توجه به شرایط اقتصادی تغییر یافته در کشورهای G-7 در دهه ی اول قرن ۲۱ (۲۰۰۰s)،  دوباره مورد بررسی قرار می دهد. ما صریحا تاثیر تغییرات زمان در قدرت پیش بینی متغیرهای مالی برای رشد تولید ناخالص داخلی را شناسایی می کنیم. نتایج نشان می دهد که رفتار ظرفیت های پیش بینی شامل مقدار قابل توجهی از تاثیرات زمانی(تاثیر زمان بر رفار متغیرها) و پایداری زمان است که اغلب همزمان بین کشورهای G-7 متفاوت است.   مقادیر پیش بینی به وضوح با شرایط اقتصادی بحرانی مرتبط است.

کلمات کلیدی: تفاوت نرخ بهره، نرخ بهره کوتاه مدت، بازار سهام، پیش بینی، اقتصاد کلان

۷.نتیجه گیری

بر عکس مطالعات قبلی، پیش بینی نتایج این مطالعه نشان می دهند که شاخص های مالی کلیدی- تفاوت نرخ سود، بازده سهام حقیقی و نرخ بهره کوتاه مدت حقیقی- محتوای پیش بینی کننده مفیدی برای فعالیت اقتصادی تحت شرایط اقتصادی متغیر در کشورهای جی ۷ در دهه ۲۰۰۰ دارند. محتوای پیش بینی کننده هم در طی بحران تعدیل بزرگ و هم در طی بحران مالی و پس از آن، پیدایش می کند، حتی اگر محتوای پیش بینی کننده نهایی یا حاشیه ای این پیش بینی کننده های مالی، در طی بحران افزایش یابد. علاوه بر آن، عموماً ترجیح داده می شود که از چندین پیش بینی کننده مالی برای پیش بینی رشد   استفاده شود.

رفتار خطاهای پیش بینی آشکار می کند که قدرت پیش بینی کننده شاخص های مالی، وابسته به تاریخ است و اغلب تغییرات مشابهی در گذر زمان در کشورهای جی ۷ دارد. افزایش محتوای پیش بینی کنندگی مشخصاً به شرایط اقتصادی ناپایدار ارتباط دارد. این یافته با پژوهش چین و کوکو (۲۰۱۵) که بیان کرده بودند بهبود محتوای پیش بینی کننده پیش بینی کننده  های مالی با افزایش نوسانات فعالیت اقتصادی افزایش می یابد، همخوانی دارد. علاوه بر آن، نتایجمان بر اهمیت ملاحظه خطاهای پیش بینی کننده زمان خاص واقعی، تاکید می کنند. با فقط توجه به رفتار میانگین خطاهای پیش بینی، برای مثال،   ها، ممکن است اطلاعات مفید در مورد ارتباطات پیش بینی کننده بین بخش مالی و اقتصاد حقیقی را پوشش دهد. این جنبه در ادبیات قبلی، نادیده گرفته شده است.

نتایج مطالعه ما برای اقتصاددانان مهم می باشند زیرا راهنمایی هایی برای درک کارکرد بازارهای مالی در اقتصادهای توسعه یافته فراهم می کند و به تدریج حقایق جدید در مورد پیش بینی فعالیت اقتصادی را تایید می کند. طبق نتایج بدست آمده، مشهود است که اقتصاددانان باید متغیرهای مالی را در جعبه ابزار خود داشته باشند، بخصوص در طی زمان تلاطم اقتصادی هنگامی که پیش بینی فعالیت اقتصادی بطور کلی دشوار است و نیاز به پیش بینی های بهتر بسیار مشهود است. در نتیجه، همانگونه که سیگل (۲۰۱۴: ۲۳۰) تاکید کرده اند، اگر سرمایه گذاران بتوانند سیکل تجاری را پیش بینی کنند، می توانند به آسانی به یک استراتژی «خرید و نگه داشتن» دست یابند و در نتیجه، سود هنگفتی در سرمایه گذاری بر سهام حاصل کنند. مطالعه ما نشان می دهد که سرمایه گذاران نباید ارتباط بین بازارهای مالی و فعالیت حقیقی را هنگام برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری خود، نادیده بگیرند.

Abstract

The predictive association between financial markets and the real economy has proven unstable and transitory over time. This study reexamines empirical evidence regarding the predictive content of financial variables for GDP growth in light of the changed economic circumstances in the G-7 countries in the 2000s. We explicitly address time variations in the predictive power of financial variables for GDP growth. The results indicate that the behavior of the forecasting ability contains a considerable amount of temporal dominance and time persistence, which often vary contemporaneously among the G-7 countries. The forecasting content is clearly connected to unsettled economic conditions.

Keywords: Term spread,Short-term interest rates,Stock market, Forecasting, Macroeconomy

۷.ConclusionsIn

contrast to the previous literature, the forecasting results of this study demonstrate that the key financial indicators – the term spread, real stock returns and the real short-term interest rate –have useful predictive content for economic activity under varying economic circumstances in the G-7 countries in the 2000s. The predictive content emerges both during the Great Moderation and during the financial crisis and its aftermath, even though the marginal predictive content of these financial predictors increases during the crisis. Moreover, it is generally preferable to use several financial predictors to forecast GDP growth.

The behavior of the forecast errors reveals that the predictive power of the financial indicators is history dependent and often varies similarly across the G-7 countries over time. The increased forecasting content is obviously connected to unsettled economic conditions. This finding is in line with Chinn and Kucko (2015),who suggested that the enhanced predictive content of financial indicators is related to the increased volatility of economic activity. Furthermore, our results stress the importance of considering actual, time-specific forecast errors. Paying attention to only the average behavior of the forecast errors, e.g., RMSEs, may mask useful information about predictive connections between the financial sector and the real economy. This aspect has been overlooked in the previous literature.

The results of our study are of important for economists because they provide guidance for understanding the workings of financial markets in developed economics and gradually confirm news tylized facts concerning the forecasting of economic activity.According to our results, it is evident that economists should have financial variables in their toolbox, especially during turbulent economic times when forecasting economic activity is overall difficult and the need for better forecasts is most evident. Correspondingly,as Siegel (2014: 230) stressed, if investors can predict the business cycle, they can easily beat a buy-and-hold strategy and, consequently, reap substantial gains by investing in stocks. Our study indicates that investors should not ignore the association between financial markets and real activity when planning their investment portfolios.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی علوم اقتصادی

مقالات انگلیسی مدیریت مالی

مقالات انگلیسی درباره پیش بینی

مقالات انگلیسی درباره بازار سهام

مقالات انگلیسی درباره تولید ناخالص داخلی

مقالات انگلیسی در مورد رشد اقتصادی