اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H443

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  افزایش تفکر انتقادی حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده

عنوان کامل انگلیسی:

Enhancing auditors’ critical thinking in audits of complex estimates

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حسابرسان، استانداردها و تدوین کننده ها به طور مداوم بر اهمیت قضاوت حرفه ای در حسابرسی فرایندهای پیچیده و برآوردهای مالی تاکید می کنند. به رغم افزایش تقاضا برای تجزیه و تحلیل دقیق تر، تحقیقات و گزارش های بازرسی نشان می دهند که حسابرسان در چنین شرایطی تمایل به تصمیم گیری های حسابرسی مکانیکی(مادی گرایانه) دارند. این پژوهش استفاده از قضاوت حرفه ای  پیشرفته توسط حسابرسان در حسابرسی برآوردهای پیچیده را مورد بررسی قرار می دهد زمانی که یک روش شناسی تفکر انتقادی خاص از پویایی های سیستم آموزش داده می شود. نتایج نشان می دهد که تأکید بر استفاده از قضاوت حرفه ای برای کاهش ذهنیت مکانیکی حسابرسان کافی نیست. با این حال، انتظار می رود، حسابرسان مجبور به اتخاذ رویکرد تفکر سیستمی، برای  ارزیابی بهتر پیچیدگی موقعیت و قضاوت حرفه ای موثر باشند. این نتایج نشان می دهد که هدفِ بهبود قضاوت حرفه ای می تواند با تغییرات اصولی در مسیر تفکر حسابرسان به دست آید.

کلیدواژگان: تفکر سیستمی، تفکر اصلاح گرایی، برآورد های پیچیده، قضاوت حسابرس، قضاوت حرفه ای، تفکر انتقادی

۱.مقدمه

محققان حسابداری، کارشناسان و تدوین کننده ها، چالش های اصلی حسابرسان را در هنگام مواجهه با ارزیابی اطلاعات مالی با عدم قطعیت بالا، مانند ارزش های منصفانه و سایر برآوردهای پیچیده(مانند., Brody, Lowe, & Pany, 2003; Christensen, Glover, & Wood, 2012; Griffith, Hammersley, & Kadous, 2015) یا زمانی که یک کار حسابرسی، خودش پیچیده است،  شناسایی می کنند (e.g., Alissa, Capkun, Jeanjean, & Suca, 2014). حسابرسان گاهی اوقات به منظور برآورده کردن رضایت کسانی که به آنها پاسخگو هستند به جای استفاده از قضاوت حرفه ای دقیق “ظاهری سازی(تظاهر به انجام کار)” می کنند (e.g., Bratten, Gaynor, McDaniel, Montague, & Sierra, 2013). با این حال، مطالعات اخیر نشان می دهد که حسابرسان امروزه با چالش هایی در انجام قضاوت در محیط حسابداری و حسابرسی ،مواجه هستند (مثلا Glover، Taylor، & Wu، ۲۰۱۸؛ Peecher، Solomon & Trotman، ۲۰۱۳). این موضوع که حسابرسان در محیطی با رشد پیچیدگی فرآیندهای حسابداری و برآوردها چگونه قضاوت می کنند، تبدیل به یک موضوع ای مهمی شده است (به عنوان مثال، Cannon & Bedard، ۲۰۱۶؛ DeFond & Zhang، ۲۰۱۴؛ Glover، Taylor، & Wu، ۲۰۱۶)….

۵.نتیجه گیری و بحث

  مطالعات قبلی حسابداری و نتایج تحقیقات نظارتی نشان می دهد که متخصصان حسابرسی به طور دائمی در راستای استفاده از قضاوت حرفه ای در حسابرسی برآوردهای حسابداری پیچیده تلاش می کنند و در عوض به تصمیم گیری های مکانیکی تمایل پیدا می کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که حسابرسان در معرض محدودیت های شناختی قرار دارند، به طوری که به جای ادغام کامل حقایق و شرایط موجود، هنگام تصمیم گیری های مهم حسابرسی، به شدت به نشانه ها، لیست قوانین و قوانین درک شده متکی هستند. با این حال، مهارت های تفکر انتقادی ممکن است به حسابرسان کمک کند تا بر این محدودیت ها غلبه کنند و توانایی آنها را برای تصمیم گیری های آگاهانه بر اساس قضاوت حرفه ای که تنظیم کنندگان و رهبری به طرز واضحی به آنها تمایل دارند، افزایش می دهد….

Abstract 

Audit practitioners, standards, and regulators continually emphasize the importance of professional judgment in the audit of complex processes and financial estimates. Despite this increasing call for more thoughtful analysis, research and inspection reports seem to suggest that auditors tend to make mechanistic audit decisions in such situations. This experiment evaluates auditor participants’ improved application of professional judgment in the audit of complex estimates when taught a specific critical thinking methodology from system dynamics. Results indicate that emphasizing the use of professional judgment is not sufficient to decrease auditors’ mechanistic mentality. As expected, however, auditors primed to take a systems-thinking perspective are better able to evaluate the complexity of the situation and to more effectively apply professional judgment. These results suggest that the goal of improving professional judgment can be achieved with an underlying change to the way auditors think.

Keywords: Systems-thinking, Reductionist-thinking, Complex estimates, Auditor judgment, Professional judgment, Critical thinking

۱.Introduction

Accounting researchers, practitioners, and regulators recognize the significant challenges auditors face when evaluating financial information with high uncertainty, like fair values and other complex estimates (e.g., Brody, Lowe, & Pany, 2003; Christensen, Glover, & Wood, 2012; Griffith, Hammersley, & Kadous, 2015), or when an audit task is, itself, complex (e.g., Alissa, Capkun, Jeanjean, & Suca, 2014). Auditors are sometimes even seen as “going through the motions” in order to satisfy those to whom they are accountable instead of applying careful professional judgment in these situations (e.g., Bratten, Gaynor, McDaniel, Montague, & Sierra, 2013). Recent studies, however, point out the challenges auditors face in applying judgment in today’s accounting and auditing environment (e.g., Glover, Taylor, & Wu, 2018; Peecher, Solomon, & Trotman, 2013). As the complexity of accounting processes and estimates continues to increase, how auditors apply judgment within this complexity has become an increasingly critical topic (e.g., Cannon & Bedard, 2016; DeFond & Zhang, 2014; Glover, Taylor, & Wu, 2016).

  1. Conclusions and discussion

Previous accounting studies and results of regulatory investigations suggest that audit professionals consistently struggle with applying professional judgment in the audit of complex accounting estimates, tending to make mechanistic decisions instead. The current study suggests that auditors are subject to a cognitive limitation such that they rely heavily on cues, lists of rules, and perceived rules, rather than fully integrating available facts and circumstances, when making important audit decisions. However, critical thinking skills may help auditors overcome these limitations, increasing their ability to make more informed decisions based on professional judgment that regulators and leadership so obviously desire.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی حسابرسی

مقالات انگلیسی اقتصاد رفتاری