اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h152

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱ صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده

عنوان انگلیسی:

Accounting Information Systems Tradition and Future directions

چکیده فارسی:

این مقاله، نقش فعلی و آینده ی سیستم های اطلاعات حسابداری را با تجزیه وتحلیل مسئولیت های اصلی حسابداران و حرفه ای های مالی نشان می دهد. در حالی که در حال حاضر چند یک از این مسئولیت ها به طور مناسب توسط پاسخ و فناوری های سنتی پشتیبانی شده اند، دیگر مسئولیت ها، چالش هایی را نشان می دهند که هنوز پاسخ های مناسب را ندارند و به همین دلیل سزاوار تمرکز در تحقیقات آینده می باشند.

این کار، پاسخ های آینده ی فناوری به چالش های دامنه ی حسابداری، مانند گزارش های تأیید و خارجی را پیش بینی می کند. فن آوری های شناسایی شده، شامل موارد زیر می باشد: سرویس های وب، دستگاه های تلفن همراه، محاسبات ابری، اسکن های زیست محیطی، هوش کسب وکار، یکپارچه سازی نرم افزار شرکتی، مدیریت فرآیند کسب وکار، ابزارها و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر و داده های بزرگ.

کلید واژه ها: حسابداری، سیستم های مدیریت اطلاعات، سیستم های اطلاعات حسابداری، دستگاه های تلفن همراه، ابر رایانه، اسکن محیط زیست، اطلاعات کسب وکار، یکپارچه سازی نرم افزار شرکتی، مدیریت فرآیند کسب وکار، تکنیک ها و ابزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر

مقدمه

سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) به طور کلی یک روش مبتنی بر کامپیوتر برای ردیابی فعالیت های حسابداری در رابطه با منابع فناوری اطلاعات می باشد ]۱[. AIS برای جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات مالی و حسابداری مسئول می باشد که برای تصمیم گیری مدیریت داخلی مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله معاملات غیرمالی که به طور مستقیم بر پردازش معاملات مالی تأثیر می گذارد.

به طور معمول، یک AISاز سه زیرمجموعه اصلی تشکیل شده است: (۱) سیستم پردازش تراکنش (TPS) که از عملیات کسب وکار روزانه پشتیبانی می کند؛ (۲) سیستم دفترکل و سیستم گزارشگری مالی (GLS/FRS) و (۳) سیستم گزارش مدیریت مالی(MRS) ]2[.

TPSمسئول حمایت از عملیات و یا معاملات روزانه می باشد. این معاملات می توانند با هم در سه چرخه معامله قرار بگیرند: چرخه درآمد، چرخه مصرف و چرخه تبدیل. هدف از اولین سیستم های اطلاعاتی، خودکار کردن فرآیندهای کسب وکار بوده است که نشان می دهد دامنه حسابداری، یکی از اولین استفاده کنندگان سیستم های اطلاعاتی برای حمایت از فعالیت های خود می باشد]۳[. در واقع، عصر حسابداری کامپیوتری، با ظهور اولین کامپیوترها، به ویژه با IBM 702که برای استفاده های حسابداری در سال ۱۹۵۳ در دسترس قرار گرفت، راه اندازی شده است ]۴[ . GLS/FRS دو سیستم بسیار مرتبط می باشند که معمولا به عنوان یک سرویس یکپارچه دیده شده اند، اولی به خلاصه سازی فعالیت های چرخه معامله و دومی به اندازه گیری و گزارش وضعیت مالی، به طور کلی در قالب صورت های مالی اظهارنامه مالیاتی و یا مالیات های برگشتی به نهادهای خارجی اختصاص داده شده اند]۲[.

MRS، معمولا در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریتی (MIS)، با گزارش ها و اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری، مانند بودجه، گزارش واریانس، و گزارش های مسئولیت، مدیریت داخلی را ارئه می دهد. تقریبا برای تمامی متخصصان حوزه حسابداری، ایده اصلی در مورد سیستم اطلاعات یک سازمان و به ویژه یک AIS، توسط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) پذیرفته شده است، که شامل تمام توابع ضروری برای حمایت از یک سازمان بوده و تقریبا در همه سازمان های بزرگ اجرا شده است]۶و۵[. با توجه به روش مدولارتر AIS که در آن فناوری های جدید مانند هوش کسب وکار (BI) و یا سیستم های متعادل کارت امتیازی (BSC) به طور فزاینده ای نقش مهمی ایفا می کند، تحقیق در حال حاضر ]۷[، از این دیدگاه منتشره در مورد حوزه AIS دور خواهد شد]۸و۳[.

Abstract

This article reflects about current and future role of Accounting Information Systems by analysing the main responsibilities of accountants and financial professionals. While several of these responsibilities are already suitably supported by traditional technology answers, others represent challenges that do still not have appropriate responses and therefore deserve to be the focus of future research. This work foresees future technological answers to Accounting domain challenges, like external and compliance reporting. The identified technologies include web services, mobile devices, cloud computing, environmental scanning, business intelligence, enterprise application integration, business process management, computer assisted auditing tools and techniques and big data.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.