اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات جدید در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات ترجمه شده استرس شغلی 

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:  H248

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: China Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین

عنوان انگلیسی:

How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market

چکیده فارسی:

با رجوع به مدل کنترل تقاضای شغل، به صورت تجربی به ارزیابی تاثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام A و حسابرسان معتبر آنها از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ پرداختیم. نتایج نشان داد که ۱) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، ۲) یک رابطه منفی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مراجعان جدید وجود دارد و ۳) مفهوم استرس کاری به ویژگی های شخصیتی و فردی حسابرسان بستگی دارد. حسابرسان شرکت های حسابرسی بین المللی و آنهایی که در نقش شریک بودند از متخصصان صنعت، استرس کاری بیشتری گزارش دادند.

حسابرسان زمانیکه با شرکت های دولتی سر و کار دارند عکس العمل های شدید تری از خود نشان می دهند. پیشنهاد ما این است که شرکت های حسابرسی باید اهمیت بیشتری برای استرس کاری حسابرسان قائل شوند و تخصیص منابع حسابرسی آنها را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی به روشنی توجیه کنند.

ترجمه بخش ۸ مقاله

  1. نتیجه گیری

استرس کاری می تواند روی کیفیت و عملکرد سازمانی تاثیر گذار باشد. صنعت حسابرسی یک صنعت مردم محور می باشد و استرس کاری حسابرسان را نمی توان در آن نادیده گرفت. در تاریخ ادبیات این موضوع، عکس العمل به استرس کاری و مکانیزم های تطبیقی کافی نمی باشد که به دلیل فقدان انجام مطالعات بر روی نمونه های آماری بزرگ و شواهد تجربی می باشد. این مقاله از بازار بورس چین بهره برد که در آن اطلاعات شخصی حسابرسان معتبر را توانست جمع آوری کند. با ارجاع به مدل کنترل مسئولیت های شغلی ما تاثیر استرس کاری فردی حسابرسان را بر کیفیت حسابرسی آنها با استفاده از شرکت های موجود در لیست بازار سهام A چین و حسابرسان معتبر آنها از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بررسی کردیم. یافته های اصلی ما به ترتیب این موارد می باشند: ۱) به طور کلی هیچ افت نافذی در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان که تحت کنترل می باشد وجود ندارد. ۲) رابطه منفی معناداری بین استرس کاری و حسابرسی اولیه مشتریان جدید بعد از جداسازی بخش های حق تصدی حسابرسی وجود دارد که به دلیل فقدان درک مفهومی مشتری از اطلاعات صنعتی می باشد.

با این وجود با فراگیری و کسب تجربه پاسخ منفی نیز کاهش پیدا می کند. ۳) مفهوم استرس کاری و پاسخ های مرتبط با آن از فردی به فرد دیگر بر اساس ویژگی های شخصیتی متفاوت می باشد. نتایج نشان داد که حسابرسان شرکت های بین المللی و آنهایی که به صورت شراکتی با یکدیگر کار می کنند پاسخ مشخصی به استرس کاری می دانند در حالیکه حسابرسان شرکت های صنعتی عکس العمل های ضعیف تری از خود نشان دادند. با این وجود هیچ شواهدی مبنی بر اینکه سن می تواند روی استرس کاری تاثیر گذار باشد وجود ندارد. حسابرسان علاقه دارند زمانیکه با شرکت های دولتی کار می کنند حساس تر باشند و عکس العمل های شدید تری بروزدهند.

به طور خلاصه بر اساس بررسی های مفهومی و مباحثات انجام شده درباره رابطه بین فشار کاری و کیفیت کار حسابرسی، این مقاله مکانیزمی را مشخص کرد که در آن استرس کاری روی رفتار حسابرسی و سیستم های انطباقی تاثیر می گذارد. یافته های ما نه تنها کمبود مطالعات تجربی را جبران کرده است بلکه راهنمای عملی، برای استاندارد سازی رفتار حسابرسان و کیفیت مدیریتی شرکت های حسابرسی می باشد. به منظور کسب اطمینان از کیفیت کار حسابرسی توصیه می کنیم که حسابرسان با تجربه را به مشتری های جدید اختصاص دهید چراکه پاسخ منفی به استرس کاری در این مرحله بیشتر به چشم می خورد.

ثانیا ما طرفدار تجارب درونی شرکت های حسابرسی، تجمع مداوم مشتریان و اطلاعات صنعتی هستیم. سوما توصیه ما قوانین حسابرسی و دپارتمان های نظارت برای محدود کردن تعداد مشتریان در فصل های شلوغ کاری می باشد که کاملا فاکتورهای چند وجهی شامل مشخصه های شرکت حسابرسی و تونایی های فردی حسابرسان را پوشش می دهد. این مقیاس ها باید به حل تاثیر منفی استرس کاری بر کیفیت کار حسابرسی کمک کند. البته میدانیم که این پیشنهادات در عمل با موانعی نیز روبرو خواهند بود  که نیازمند بررسی ها و ارزیابی های عملی بیشتری می باشند.

Abstract

With reference to the Job Demands–Control Model, we empirically examine the effect of auditors’ work stress on audit quality using a sample of Chinese A-share listed companies and their signature auditors from 2009 to 2013. The results show that (1) there is generally no pervasive deterioration in audit quality resulting from auditors’ work stress; (2) there is a significant negative association between work stress and audit quality in the initial audits of new clients; and (3) the perception of work stress depends on auditors’ individual characteristics. Auditors from international audit firms and those in the role of partner respond more strongly to work stress than industry experts. Auditors tend to react more intensively when dealing with state-owned companies. We suggest that audit firms attach more importance to auditors’ work stress and rationalize their allocation of audit resources to ensure high audit quality.