اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h98

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

عنوان انگلیسی:

Accounting management tools in Romanian European Social Fund implementation

چکیده فارسی:

صندوق اجتماعی اروپایی به طور دقیقی در مدیریت به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران، مقامات مسئول کشورها از طریق هزاران پروژه توسعه یافته توسط قرارداد کمک مالی افراد ذینفع، با توجه به اصول مدیریت مالی درست وصحیح  اجراشده که به عنوان ترکیب  مناسبی از: منابع اقتصادی تخصیص داده شده و تخصیص بهینه منابع نسبت شاخص های خروجی و اثربخشی عملیات تامین مالی شده است. هدف این مقاله مشارکت در پیاده سازی مدیریت مالی مستدل و صحیح وجوه با ارائه  به علاقه مندان در تجزیه و تحلیل عملکرد برخی از هزینه ها مبتنی بر مدل های حسابداری مدیریت است. نتایج حاصل از اعمال روش های حسابداری مدیریت عبارتند از: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، هزینه یابی مستقیم و هزینه های استاندارد برای اجرای خصوصیات معین صندوق می باشند که درمدل های هزینه یابی جهت دار حسابداری مدیریت  مرتبط هستند که ممکن است عملا برای تجزیه و تحلیل عملکرد ،تصمیم گیری و گزارش استفاده   شود.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت،هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه های استاندارد، مدیریت مالی صحیح ودرست؛

مقدمه:

هدف عمدتا واقعی صندوق اجتماعی اروپایی (ESF) در رومانی برای تامین مالی جهت ورود به بازار کار و توسعه بازار کار مربوط به خدمات از طریق قراردادهای فردی کمکهای بلاعوض است، و در تماس برای طرحهایی برای ذینفعان دولتی یا خصوصی جهت عرضه انواع خدمات مورد تقاضا در مورد مبادله ESF و تامین مالی شرکت ملی است. قراردادهای کمک مالی شامل مقررات مربوط به فعالیت های تامین مالی مورد نیاز و یا ارائه خدمات و مدت زمان ارائه آنها، به سمت هدف گروه هایی به عنوان تعداد ،ساختار، و تفکیک مصارف موردنیاز می¬باشد. فعالیت های تامین مالی در بازار کار عمدتا به خدماتی از قبیل: اطلاع رسانی، مشاوره و وساطت شغلی ،آموزش گواهی برای شرایط جدیدو پشتیبانی مالی برای شرکت کنندگان مربوط است. قراردادهای کمک بلاعوض ESF باید در پروژه های خود با توجه به اصل مدیریت مالی صحیح ودرست، اجرا شود ، که در آن مقررات EC تعریف شده است. ۹۶۶، ۲۰۱۲ – مقررات مالی، با توجه به اقتصاد، کارایی و اثربخشی. اطلاعات حسابداری برای مدیریت مالی صحیح ودرست باید در ارتباط با بودجه (مبالغ) و شاخص ها (تعداد افراد دریافت کننده خدمات مربوط به بازار کار) جمع آوری شود. حسابداری مدیریت باید شامل هر دو: برنامه و مدیریت پروژه در استفاده از تکنیک های مرتبط مناسب، ایجاد چارچوب صحیح تجزیه و تحلیل مدیریت مالی ، تصمیم گیری و گزارش دهی در برابر بعضی معیارهای ثابت و یا معمولا مورد توافق واز جمله هزینه های استاندارد باشد.

Abstract

European Social Fund has to be accurately implemented in shared management by Members’ States authorities through thousands of projects developed by grant contract beneficiaries, according to the principle of sound financial management, described as the appropriate mix of: assigned resources’ economy, efficient allocation of resources toward output indicators and effectiveness of financed operations. Paper’s purpose is to contribute at Fund’s sound financial management implementation by providing to those interested in performance analysis some cost based accounting management models. Results of applying management accounting methods such as: activity based costing, direct costing and standard costs, to Fund’s implementation particularities, are relevant cost oriented accounting management models that may be practically used for performance analysis, decisions and reports.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.