اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حفره های سیاه در حسابداری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H370

سال نشر: —-

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله:—

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : حفره های سیاه در حسابداری

عنوان انگلیسی:

Black Holes In Accounting

بخشی از ترجمه

حفره های سیاه در سازمان ها را می توان این گونه تعریف نمود : حوزه ای از سازمان که در آنجا یکسری فعالیت های نامطلوب بدون اطلاع مدیریت رخ می دهند یا فعالیت های مطلوب به اندازه کافی وجود ندارد، که هر دو مورد باعث تخریب سازمان ها می شوند .

تعریف بالا حاوی سه مشخصه مهم می باشد :

۱ – سازمان باید در حال نابودی باشد

۲- در این حوزه بایستی فعالیت های نامطلوب به صورت گسترده انجام شود یا فعالیت های مطلوب به اندازه کافی انجام نشود و صرفا یک رخداد تصادفی نباشد .

۳- مدیریت بایستی در مورد علت اصلی نابودی سازمان آگاهی نداشته باشد .

سازمان باید در حال نابودی باشد. سود های ناخالص ناچیز ، کمبود های نقدینگی ، کم شدن فروش ها ، زیاد شدن هزینه ها از جمله مثال های نوعی هستند که هر کسی می تواند در سازمان ها مشاهده نماید.

حوزه مشترک برای شکل گیری تمامی حفره های سیاه در عملکرد گزارش دهی می باشد . نظر به این که حسابداری به شدت به سمت گزارش دهی تمایل دارد ، در آنجا چندین فرصت عالی برای حفره های سیاه برای شکل گیری وجود دارند . برای مثال ، اگر سود های ناخالص گزارش شده به مدیریت از داده های نادرست باشند ، پس سود های ناخالص گزارش شده چه ارزشی خواهند داشت ؟

در آنجا بایستی یک نوع فعالیت نامطوب یا فقدان فعالیت مطلوب به اندازه کافی وجود داشته باشد و صرفا رخداد تصادفی نباشد . برای نابودی فعالیت های اساسی سازمان به گونه ای که تاثیر منفی بر عملکرد سازمان داشته باشد ، فعالیت های مخرب باید به صورت گسترده رخ دهند . صدور چک حق کمیسیون دلال به صورت نادرست در یک ماه، یک آیتم خلق حفره سیاه نیست . از اینرو ، صدرو چک های حق کمیسیون دلال به صورت نادرست برای ۲۲ دلال در ماه برای هفت ماه متوالی می تواند حفره سیاه باشد . به طور مشابه اعمال تخفیف غلط برای فاکتور مشتری باعث ایجاد حفره های سیاه نمی شود ؛ از اینرو اعمال تخفیف غلط برای ۳۰۰ فاکتور مشتری می تواند حفره سیاه باشد .

بعلاوه ، دامنه وسیعی از آیتم های خلق کننده حفره سیاه که نقش موثری دارند بر احتمال شکل گیری حفره های سیاه تاثیر داشته اند . احتمال شکل گیری حفره سیاه زمانی افزایش می یابد که تعداد بیشتری از فعالیت های اساسی سازمان به صورت نادرست انجام شوند . مدیریت بایستی در مورد علل ریشه ای نابودی سازمان اطلاع نداشته باشد . این چیزی است که حفره های سیاه را خطرناک تر می کند و به همین دلیل شرکت ها اغلب دلایل واقعی ورشکست شدنشان را نمی دانند.

Black holes in organizations can be defined as: “An area of an organization where, unbeknownst to management, an abundance of undesirable activities occur or a lack of desirable activities occur in abundance, both of which destroy organizations.” The above definition contains three important characteristics:

۱. Destruction must be occurring to the organization.

۲. There must be an abundance of undesirable activity or a lack of desirable activity in abundance, not merely an occasional occurrence.

۳. Management must have an absence of awareness of the root cause of the destruction.

Destruction must be occurring to the organization. Fading margins, cash shortfalls, lost sales, increasing costs are typical problems one can find in organizations.

A common area for black holes to form is in the reporting function. Since accounting is heavily skewed toward reporting, there are ample opportunities for black holes to form. For example, if the margins reported to management are prepared from inaccurate cost and sales data, then of what value are the reported margins?

There must be an abundance of undesirable activity or a lack of desirable activity in abundance, not merely an occasional occurrence. For the failure of basic activities to negatively impact the performance of an organization, the failures must occur in volume. Issuing an incorrect dealer commission cheque one month is not a black hole-creating item.

However, issuing incorrect dealer commission cheques to 22 dealers each month for seven consecutive months can be. Similarly, applying the wrong discount to a customer invoice doesn’t create black holes; however, applying the wrong discount to 300 customer invoices can. In addition, the broad range of black holecreating items that are “in play” has an effect on the possibility of black holes forming. The likelihood of a black hole forming increases as more types of failures of basic activities occur.

Management must have an absence of awareness of the root cause of the destruction. This is what makes black holes so vicious, and why companies often don’t know the real reasons they are starting to list or have gone under.