اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h184

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

عنوان انگلیسی:

The effect of cost goal specificity and new product development process on cost reduction performance

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت هایی که بر اساس توسعه محصولات جدید و نوآورانه رقابت می کنند، اتخاذ فرآیندهای «توسعه همزمان محصول جدید»[۱] (NPD) را آغاز کرده اند که در آنها مراحل طراحی محصول به شیوه ای غیر خطی و تکرار شونده رخ می دهد. در حالی که فرآیندهای NPD همزمان، در مقایسه با فرآیندهای سنتی ترتیبی، قابلیت انعطاف را افزایش می دهند و باعث کاهش «زمان ورود به بازار»[۲] می شوند، همزمانی[۳] “عدم قطعیت وظیفه” را افزایش می دهد چرا که قبل از اینکه همه ویژگی ها و مشخصات مهم محصول تشکیل شوند فرایند طراحی محصول آغاز می شود.

چنین تغییراتی می تواند به هزینه “طراحی مجدد” و “دوباره کاری” منجر شود. تحقیقات قبلی، «هزینه یابی بر مبنای هدف»[۴] را پیشنهاد می کنند، که در آن تیم های طراحی محصول، اهداف هزینه ای خاصی را مقرر می کنند. “هزینه یابی بر مبنای هدف” یک روش موثر کنترل هزینه در NPD ترتیبی می باشد. با این حال، معلوم نیست که آیا “هزینه یابی مبتنی بر هدف” زمانی که با یک فرآیند NPD همزمان ترکیب می شود، (به دلیل افزایش عدم اطمینان کار)، عملکرد کاهش هزینه را بهبود خواهد بخشید. ما به طور تجربی توانایی گروه های طراحی محصول برای رسیدن به اهداف خاص و یا عمومی کاهش هزینه تحت شبیه سازی NPD ترتیبی و یا همزمان مورد بررسی قرار می دهیم. ما پیش بینی می کنیم و می یابیم که ماهیت فرآیند NPD، اثر اهداف خاص کاهش هزینه را بر روی عملکرد کاهش هزینه های واقعی، تعدیل می کند. در حالی که اهداف هزینه خاص، تحت یک فرایند NPD ترتیبی، باعث کاهش های بالاتر هزینه محصول نسبت به اهداف هزینه عمومی می شوند، اهداف خاص در با انگیزه ساختن گروه های طراحی برای کاهش هزینه محصول، تحت یک فرایند NPD همزمان، بهتر از اهداف کلی هستند. بنابراین، ما شرایط مرزی در مورد سودمندی “هزینه یابی بر مبنای هدف” را به عنوان یک روش کنترل هزینه نشان می دهیم

مقدمه

فرآیندهای توسعه محصول جدید (NPD) شامل چندین مرحله است که به طور معمول عبارتند از برنامه ریزی، طراحی مفهوم، طراحی و تست محصول ، و راه اندازی تولید (داویلا، ۲۰۰۰). این مراحل به طور سنتی بصورت ترتیبی و غیر قابل انعطاف انجام می شوند (. واله و وازکوئز-Bustelo، ۲۰۰۹ Kalyaraman و کریشنان، ۱۹۹۷). قبل از شروع فرایند طراحی واقعی، تصمیمات در مورد ویژگی ها و مشخصات محصول شناسایی و “منعقد می شوند” (Hertenstein و پلات، ۲۰۰۰). در مقابل، تحت NPD همزمان، مراحل طراحی به طور همزمان و در یک روش غیر خطی رخ می دهند.(میچل و Nault، ۲۰۰۷ لوچ و Terwiesch، ۱۹۹۸). مشخصات محصولات، ممکن است به طور غیر منتظره ای به دلیل تصمیمات بالادست در مورد ویژگی های محصول تغییر کنند که حتی اگر فعالیت طراحی محصول پایین دست قبلا آغاز شده باشد، نیز اتفاق می افتند.

بنابراین، “عدم قطعیت وظیفه” که توسط تعداد استثنائات و درجه ابتکار مورد نیاز برای تکمیل وظایف داخلی تعریف می شود (Perrow، ۱۹۷۰)، تحت NPD همزمان بالاتر از NPD ترتیبی سنتی می باشد (میچل و Nault، ۲۰۰۷).

مسئله مهم و نسبتا ناشناخته این است که چگونه شرکت ها، زمانی که عدم قطعیت وظیفه بالا می باشد، هزینه های NPD را کنترل می کنند.

تحقیقات قبلی نشان می دهد که هزینه یابی هدف یک ابزار موثر مدیریت هزینه می باشد که شرکت ها در طول فرآیند NPD استفاده می کنند (بوکر، دریک، و Heitger، ۲۰۰۷؛ کوپر، ۲۰۰۲؛ داویلا و Wouters، ۲۰۰۴؛ دکر و SMIDT، ۲۰۰۳؛ Everaert و Bruggeman، ۲۰۰۲). هزینه های هدف، اهداف هزینه ای خاص محاسبه شده با تفاضل “سود هدف” از ” قیمت فروش بازار محور محصول ” می باشند (AX، گریو، و نیلسون، ۲۰۰۸). تنظیم و کار بر روی هزینه های هدف می تواند صرفه جویی هزینه قابل توجهی را در فرایندهای NPD ترتیبی فراهم کند

از سوی دیگر، فرآیندهای همزمان، ذاتا نامطمئن تر از فرآیندهای سنتی ترتیبی هستند (میچل و Nault، ۲۰۰۷) و لذا، ما بررسی می کنیم که آیا تخصیص اهداف هزینه خاص (که حالت تحت هزینه یابی مبتنی بر هدف خواهند بود) نیز در کنترل هزینه ها تحت NPD همزمان موثر خواهند بود. (واله و وازکوئز-Bustelo، ۲۰۰۹ میچل و Nault، ۲۰۰۷). با توجه به استفاده گسترده عملی اخیر از فرآیندهای NPD همزمان، این مسئله مهم است.

Abstract

Many firms that compete based on the development of new and innovative products have begun to adopt concurrent new product development (NPD) processes in which product design phases occur in a non-linear and iterative manner. While concurrent NPD processes increase flexibility and reduce time-to-market as compared to traditional sequential processes, concurrency increases task uncertainty since the product design process begins before all important product features and specifications have been established. Such changes can result in costly redesign and rework. Prior research suggests target costing, where product design teams are assigned specific cost goals, is an effective method of controlling costs in sequential NPD. Even so, it is unclear whether target costing will improve cost reduction performance when combined with a concurrent NPD process due to increased task uncertainty.

We examine experimentally the ability of product design groups to achieve specific or general cost reduction goals under simulated sequential or concurrent NPD. We predict and find that the nature of the NPD process moderates the effect of specific cost reduction goals on actual cost reduction performance. While specific cost goals result in higher reductions in product cost than general cost goals under a sequential NPD process, specific goals are no better than general goals in motivating design groups to reduce product cost under a concurrent NPD process; thus, we demonstrate boundary conditions on the usefulness of target costing as a cost control method.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.