اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h23

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی

عنوان انگلیسی:

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله بررسی وسعت اندازه گیری کنترل سرمایه است که به وسیله بانک مرکزی مالزی در اواخر ۱۹۹۸ اجرا شده است و تاثیر آن بر جداسازی بازار سرمایه مالزی از دیگر بازارهای سرمایه عمده است.

طراحی، روش شناسی، نگرش: S&P 500، شاخص Nikkei 225 ، شاخص STI و شاخص KLSE مرکب، در نظر گرفته شده است. تکنیک تبدیل موجک گسسته   – موجک هار در تجزیه و تحلیل سری های مختلف به مقیاس زمانی متفاوت در طول دوره قبل و بعد از کنترل سرمایه در مالزی به کار می رود. تجزیه کردن سری ها در تخمین وابستگی متقابل بین شاخص KLSE  مرکب با ۳ بازار دیگر در مقیاس های زمانی متفاوت کاربرد دارد.

یافته ها: یافته های تجربی از ۳ نتیجه حمایت می کند، اول، در دوره قبل از کنترل سرمایه، با نفوذترین بازار که از مقیاس های زمانی آمریکا برای ارسال اطلاعات به مالزی پیروی می کرد، سنگاپور است. دوم، بعد از ایجاد و وضع کنترل سرمایه، اثرات سرریز شده از سنگاپور به مالزی اساسا رد شده و پیشنهاد شده که ارتباط و تعامل بین این ۳ بازار کاهش پیدا کند. سوم، بعد از کنترل سرمایه، همه ۳ بازار دارای اهمیت مشابهی بودند اما سطح تاثیر متوسط بر بازار مالزی داشته اند.

محدودیت های تحقیق و اشارات: سرایت تلاطم و بازده توضیح داده شد و کاربرد سری های بازده و تلاطم در مقیاس های زمانی متفاوت تهیه شده است و یک سطحی از پویایی نسبت به رویکرد استاندارد سری ها در دامنه زمانی محدود نشان داده شده است.

ارزش: نتایج این مقاله اشارات بالقوه ای برای تخصیص دارایی ، امنیت های قیمت گذاری داخلی، اجرای مصونیت جهانی و استراتژی های جهانی و ارزیابی پیشنهادهای تنظیمیبه جریانات محدودیت بین المللی سرمایه دارد.

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۴.۲) اثرات سرایت تلاطم

تغییرات سطح تلاطم در بازده های بازار سهام ممکن است منتج از اطلاعات جدید باشد. افزایش توجه ادبیات مالی اخیر به سرایت تلاطم، یعنی چه اندازه ای بازار سهام به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. براساس دیدگاه مشابه، مانند بحث بخش قبلی، آخرین ۳ موجک اصلی جزئیات  D1 ، D2 و  D3  از سری های بازده متوالی برای بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام در دوره های زمانی متفاوت، مورد آزمایش قرار گرفتند. جدول   ضرایب را برای توالی رگرسیون حداقل مربعات در مقیاس های متفاوت و برای سری های بازده مجذور تخمین می زند.

به طور تعجب آمیزی، در هر دو دوره، اثرات سرایت تلاطم به طور روشنی از ایالت متحده به بازار مالزی تنها در موجک ۳، D3 تشخیص داده شد. تاثیر مهمی از بازار ژاپن بر بازار مالزی در دوره اول کنترل سرمایه مشاهد نشد. در حالیکه اثرات سرایت متوسط در سری  D2 و  D3   مشاهده شد. در حالت عمومی، جابه جایی های تلاطم در این دو بازار اطلاعات قوی را در هر ۲ دوره به مالزی انتقال نداد.

مشاهده متفاوت در اثرات سرایت بازده بین سنگاپور و مالزی، در دوره اول، یک ارتباط متقابل قوی بین این دو بازار در همه مقیاس های زمانی مشاهده شد.با وجود این اهمیت در دوره دوم شدت یکپارچگی تقریبا یک سوم اندازه مشاهده شده در دوره اول بود و به نظر می رسد که در اندازه گیری کنترل سرمایه، تلاطم یکپارچگی بین این دو بازار کاهش  یافته است.

۱)    نتیجه گیری

این مقاله وابستگی متقابل بین بازار سهام مالزی و بازارهای ایالات متحده ، ژاپن و سنگاپور در طول مقیاس های زمانی مختلف قبل و بعد از دوره کنترل سرمایه را بررسی می کند.نتایج تجربی از ۳ نتیجه حمایت می کند: اول، در دوره قبل از کنترل سرمایه سنگاپور با نفوذترین بازار در انتقال اطلاعات به بازار مالزی بود که از آ مریکا پیروی می کرد. دوم، در دوره بعد از کنترل سرمایه اندازه اثرات سرایت از سنگاپور به مالزی کاهش پیدا کرد و یکپارچگی بین این دو کشور کاهش یافت. سرانجام، در دوره بعد از کنترل سرمایه، همه ۳ بازار سطح متوسطی از تاثیر بر بازار مالزی در مقیاس های زمانی مختلف گذاشتند.این نشان می دهد که وضع ابزارهای کنترل سرمایه به وسیله دولت مالزی در ۱۹۹۸ منجر به جداسازی و بخش بندی کامل بازار سهامش از بازارهای سهام بین المللی نشد. این مسئله همچنین این ارزش را مشخص می کند که کنترل سرمایه، مدیریت بهتر برای پول جاری و نرخ های بهره فراهم می کند.به طور کلی اثر سرایت بازده و تلاطم بر بازار سهام مالزی حاشیه ای بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.