اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h55

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

عنوان انگلیسی:

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management

چکیده فارسی:

در اینجا به مسئله فروش ظرفیت ثابت و یا فهرستی از آیتم ها در طی یک دوره محدود فروش می پردازیم. تحقیقات قبلی نشان داده است که بکارگیری قیمتی که بطور صحیح تثبیت شده در طول دوره فروش، در مقام پتانسیل تقاضا و بزرگی رشد ظرفیت به صورت مجانب بهینه بوده و از این رو قیمت گذاری پویا صرفاً دارای اثرات ثانویه بر روی درآمد می باشد. هر چند که پیشرفت بیشتر درآمد از طریق سیاست گذاری پویا در عمل بسیار مهم بوده و نیاز به شناسایی بیشتر دارد. در اینجا دو نمونه شناسایی پویا را پیشنهاد می کنیم که بصورت مستمر موجب به روز شدن قیمت ها بر مبنای باقیمانده فهرست و زمان دوره فروش می گردد. اولین روش مبتنی بر تقریب سازی میزان بهینه مورد انتظار تابع درآمد بوده و دومین روش نیز بر مبنای راه حلّ تعیین کننده نسخه مسئله می باشد. با استفاده از یک مطالعه عددیمی توانیم نشان بدهیم که اثرات درآمدی بکارگیری از چنین شیوه های قیمت گذاری پویا در مقایسه با قیمت گذاری ثابت بسیار قابل توجه خواهد بود. در کل، روش اول دارای عملکرد مستمر و قابل اهمیتی می باشد که منجر به حداکثر ۲/۰% فاصله در مقایسه با قیمت گذاری بهینه پویا می گردد. همچنین نشان خواهیم داد که فواید این روش های قیمت گذاری پویا در طی یک دوره زمانی پابرجا می ماند که به ویژه در مورد روش اول صدق می کند که در آن هماهنگی عملکرد در تکرار تغییرات قیمت قابل مشاهده است. چنین نتیجه می گیریم که قیمت گذاری پویا باید به عنوان گزینه ای مطلوب در عمل مورد توجه قرار بگیرد.

کلمات کلیدی: قیمت گذاری پویا، مدیریت درآمد، مدیریت بازده، مکاشفه ای

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۳. ۲. تکرار تغییرات قیمت

نتایج بدست آمده از مطالعات عددی حاکی از آن است که قیمت گذاری مکاشفه ای پویا و به ویژه RA به عملکرد مکاشفه های قیمت ثابت استیلاء یافته و درآمدهای ناشی از این مکاشفه ها در عمل اهمیت بسیاری دارند. به عنوان یک ملاحظه عملی می توان به اثرات تکرار تغییرات قیمت اشاره نمود. در بسیاری از جنبه های کاربردی، ممکن است چنین به نظر برسد که تغییر مستمر قیمت ها در طی زمان غیرممکن یا غیرعملی می باشد و در نتیجه اقدام به انتخاب نسخه ای از این مکاشفه ها می شود که در آن تغییرات قیمت به روش دوره ای صورت می گیرد. در چنین مواردی، فصل مربوطه به تعداد دوره های از پیش تعیین شده تقسیم می شود و قیمت ها صرفاً در آغاز این دوره ها به روز می شوند. برای RR مکاشفه ای، مسئله تعیین کننده قابل حل بوده و قیمت ها در آغاز هر دوره تغییر می یابند و این تکرار تغییر قیمت ها مربوط به تکرار حل نمودن می باشد. برای RA مکاشفه ای قیمت ها بصورت دوره ای با تساوی ۲ تعیین می شوند (و باید سعی کنیم که مسائل به سرعت قابل پیگیری باشند. قیمت هایی که از سوی نسخه های دوره ای روش های مکاشفه ای RR و RA مورد استفاده قرار می گیرند به آسانی قابل محاسبه بوده و در اغلب موارد عبارت از توالی های بسته می باشند).

جدول شماره ۶ اثرات تعداد دوره های بکار رفته در عملکرد مکاشفه های RR و RA را برای تابع توانی تقاضا وقتی نشان می دهد که . بخش بالایی جدول ۶، ستون سوم عبارت از عملکرد مکاشفه FP می باشد. ستون آخر نیز عملکرد مکاشفه RR با راه حل مستمر می باشد. ستون های ۴ تا ۱۲ نشان دهنده عملکرد RR به هنگام بکارگیری ۲ تا ۱۰ دوره های طولی برابر است. بخش پایین تر جدول شماره ۶، ستون سوم عملکرد مکاشفه RA به هنگام وضع قیمت در آغاز بوده و هرگز تغییر نمی کند. ستون آخر عملکرد مکاشفه RA به هنگام تعدیل ممتد قیمتها می باشد. ستون های ۴ تا ۱۲ نیز نشان دهنده عملکرد مکاشفه RA به هنگام بکارگیری ۲ تا ۱۰ دوره های طولی برابر می باشد.

نتایج حاصل از جدول ۶ اهمیت بسیاری دارد. اول اینکه حل نمودن دوره ای عملکرد بهتری از FP در بر دارد، اثرات آن همگون نیست، به عنوان مثال حل مسئله همواره لزوماً منجر به عملکرد بهتر نمی شود. این موضوع به ویژه زمانی مصداق دارد که موجودی اولیه و پتانسیل تقاضا هر دو اندک می باشند. برای n اعتدالی و  بزرگ، حل مسئله حاوی دستاوردهای مهم به نسبت FP خواهد بود. هر چند به منظور درک این دستاوردها، حل مسئله بصورت مکرر روی می دهد؛ حل غیرمکرر فقط پیشرفت معتدلی را در بر دارد. به عنوان یک مشاهده مهم می توان به این موضوع اشاره نمود که برای n=1 و  عملکرد حل ممتد بدتر از حل نمودن ۴ تا ۱۰ مرتبه در طی دوره می باشد. همچنین برای n=2و  عملکرد حل ممتد بدتر از ۵ تا ۱۰ مرتبه حل در طول دوره ذکر شده است.

جدول شماره ۶ نشان می دهد که مکاشفه RA با توجه به تکرار تغییرات قیمت، بهتر عمل می کند. اغلب قیمتهای به روز شده برای RA عملکرد بهتری به همراه دارند. در واقع با معرفی تعداد محدودی از فرصت ها برای به روز نمودن قیمت ها، می توان به پتانسیل کامل درآمد RA نزدیک شد به ویژه زمانی که تقاضای مورد انتظار کوچک باشد.

جدول ۷ تحلیل را بسوی تابع خطی تقاضا بسط می دهد. در این مورد، ما به نتایج منفی مشابه مورد بدست آمده در (۹) برای RR دست می یابیم. به عنوان مثال وقتی که n=10 و  باشد، حل مسئله از تکرار کافی برخوردار نبوده و به عملکردی بدتر از FP ختم می شود. توجه کنید که برای این مثال، حل مستمر بیشتر از ۸ درصد پیشرفت به نسبت FP ایجاد می کند. همچنین می توان دید که غیرهمگونی عملکرد RR با توجه به تکرار حل آن در جدول ۷ وجود دارد. با تابع خطی تقاضا برای تمامی مسئله ها، عملکردی در حدود ۹۹% با استفاده از ۵ فرصت برای تغییر قیمت به دست می آید.

جدول شماره ۸ نشان دهنده نتایج تابع لاجیت پاسخ به قیمت است. باز هم، عملکرد RR در تکرار حل مسائل همگون نمی باشد. ممکن است حل مسئله منجر به عملکردی بدتر از FP شود و حل مستمر نیز به عملکردی بدتر از حل دوره ای ختم می شود. به عبارت دیگر، عملکرد RA همگن بوده و برای تابع لاجیت نیز تکرار تغییرات قیمت وجود دارد.

چنین نتیجه می گیریم که در زمینه های عملی که تغییرات مستمر قیمت امکانپذیر نیست، باید با دقت اقدام به تنظیم تکرار حل مسئله برای RR در هر مسئله نمود چرا که به نظر می رسد هیچگونه ارتباط جهانی بین تکرار حل مسئله و کیفیت راه حل وجود ندارد. از سوی دیگر عملکرد RA در تکرار تغییرات قیمت یکنواخت می باشد. می توان بااستفاده از وضع تکرار نسبتاً بالا به عملکرد مطلوب دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.