اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود در چین براساس دیدگاه مخاطرات اخلاقی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده مدیریت سود

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H273

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: —

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود در چین براساس دیدگاه مخاطرات اخلاقی

عنوان انگلیسی:

Corporate Equity Refinancing and Cash Dividend in China: Based on the Perspective of Moral Hazard

چکیده فارسی:

۲ راه اصلی برای تحقق تخصیص اعتبارات شرکت‌های معتبر،سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود است.اولی منبع سرمایه‌ی صاحبان سهام و دیگری استفاده از این سرمایه و بازگرداندن آن به سرمایه‌گذاران است. در سال‌های اخیر، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، سیاست‌هایی اتخاذ کرده تا نرخ پرداخت پول نقد پیش از سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام را افزایش دهد. با این پس زمینه، شرکت‌‌های بسیاری هستنند که سرمایه‌گذاری مجدد و پرداخت سود را در یک سال انجام می‌دهند. این مقاله به نسبت بین سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهامو پرداخت سودمی‌پردازد.

این مقاله سهام الف را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در نظر گرفته که در طی این زمان ۲ رویداد در بازار اوراق بهادار چین روی می‌دهد و فرضیه‌ی وجود مخاطرات اخلاقی در سهامداران بزرگ را از ۳ منظر تایید می‌کند که شامل اثر اعلام، عملکرد مالی و ارتباط می‌باشد. نتایج به شرح زیر است: قیود پرداخت سود،در بازارهایی که دارای روش‌های متفاوتی از سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام هستنند، تاثیرات متفاوتی دارد؛ نمونه‌هایی که دارای مراحل متفاوتی از پرداخت سود و سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهامهستند، تاثیرات متفاوتی راپس از اعلام سهام برای فروشتجربه می‌کنند. مراحل مختلف ۲ رویداد، منجر به تاثیرات متفاوتی پس از اعلام پرداخت سود می‌شوند. من با طراحی رتبه‌ بندی عملکرد از طریق شاخص‌های اقتصادی، به این امر پی‌بردم که نمونه‌ی دارای سود افتتاحیکاهش می‌یابد؛ نمونه‌ی دارای سود افتتاحی سهام، از نرخ تخفیف و پرداخت سود بیشتری برخوردار بوده و از این رو، به طور مستقیم به کنترل سهام داران مربوط می‌شود.

کلمات کلیدی-سرمایه‌گذاری مجدد، صاحبان سهام، پرداخت سود، مخاطرات اخلاقی، اثر اعلام، عملکرد مالی، ارتباط

۱.مقدمه

الف. سوابق

در سال‌های اخیر، تعداد شرکت‌های تجاری خصوصی معتبر، در حال افزایش بوده و معمولا صدور و پرداخت سود خصوصی در یک سال، به طور همزمان صورت می‌گیرد که این امر منجر به تضعیف توانایی شرکت در انجام پروژه‌های جدید یا گسترش مقیاس سرمایه کسب و کار شده که با هدف اصلی ایجاد شرکت‌های خصوصی در تضاد است. علاوه بر این‌ها، شرکت‌های معتبر مبلغ اضافه‌تری را به عنوان سود پرداخت می‌‌کنند، از این رو نیازی به سرمایه‌گذاری مجدد سهامداران عمده و بزرگ نیست. با توجه به این دلایل،ما نسبت به انگیزه‌های اصلی ارائه شده توسط شرکت‌ها برای انجام پروژه‌های جدید یا توسعه‌ مقیاس مشکوک هستیم. آنچه که آنها می‌خواهند، تنها ارائه‌ی سود یا افزایش قدرت کنترل سهامداران است. شرکت‌های خصوصی ممکن است متعاقبا در پرداخت سود دستبرده و از این طریق، سود بیشتری به سهامداران کنترل کننده پرداخت کنند.

Abstract

There are two main ways for listed companies to realize fund allocation, equity refinancing and cash-dividend paying. The former is the source of equity fund; the latter is the use of equity capital and the returns to investors. In recent years, China Securities Regulatory Commission has issued a series of policies, in order to improve the cash dividend payout ratio before equity refinancing. In this background, there are more and more companies that refinance and pay cash dividend in the same year. This paper analyzes the relativity of equity financing and cash-dividend paying.

This paper takes A-share stocks from 2007 to 2012 which have two events in Chinese securities market for a sample, and verifies the hypothesis that large shareholders’ moral hazard does exist, from three aspects including announcement effect, financial performance and tunneling. The conclusions are as follows: The constraints of cash dividend paying has different effect on market reaction of different ways of equity refinancing; the samples with different sequences of cash dividend paying and equity refinancing have different equity financing announcement effect; different sequences of two events lead to different cash dividend paying announcement effect; by building performance rating model using financial indicators, I find that issue-dividend sample sores lower; the issue-dividend sample has higher discount rate and cash dividend payout ratio, thus tunneling directly to controlling shareholders.

Keyword—equity refinancing, cash dividend, moral hazard, announcement effect, financial performance, tunneling