اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تحول دیجیتال در حسابرسی خارجی و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H545

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Technological Forecasting & Social Change

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۴۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تحول دیجیتال در حسابرسی خارجی و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی

عنوان کامل انگلیسی:

The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ادبیات موجود نشان از وجود علاقه روزافزون به دیجیتالی سازی در سازمان ها می باشد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر دیجیتالی سازی بر مشاغل حسابرسی و درک این موضوع که چگونه دیجیتالی سازی می تواند موجب بهبود نقش حسابرسی به عنوان مکانیسم حاکمیتی شود، می باشد. یک رویکرد کیفی از طریق مصاحبه با حسابرسان پنج شرکت حسابرسی بزرگ در فرانسه اتخاذ شد. این مقاله نشان می دهد که فن آوری دیجیتال در پنج سطح کلیدی شرکت های حسابرسی به ویژه نقش حسابرسی به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی تأثیر می گذارد. دیجیتالی سازی ، مربوط بودن حسابرسی را بهبود می بخشد (۱) به شرکتهای حسابرسی اجازه می دهد با ارائه خدمات جدید ، خدمات خود را گسترش دهند (۲). همچنین با تجزیه و تحلیل کلیه داده های مشتری کیفیت حسابرسی بهبود می یابد (۳). در نهایت ، با دیجیتالی سازی ، مشخصات حسابرس جدید ظاهر می شود (۴) فرهنگ نوآوری در موسسات حسابرسی فعال می شود (۵). بنابراین ، حاکمیت شرکتی بهبود می یابد اما قدرت اختیاری مدیران محدود خواهد شد. این تحقیق اهمیت اجرای استراتژی های دیجیتالی را برای ارائه اصلاحات لازم  به تدوین کنندگان که برای استانداردهای حسابرسی ضروری می باشد ، برجسته می کند. این موضوع باید مدارس و دانشگاه های بازرگانی را قادر به تطبیق برنامه های آموزشی خود مطابق با انتظارات شرکتهای حسابرسی ،نماید.

 واژه‌های کلیدی: حسابرسی ، دیجیتالی سازی ، داده های بزرگ ، هوش مصنوعی ، فرایند حسابرسی

۱.مقدمه

ادبیات مربوط به حاکمیت به طور کلی حسابرسی را به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی برای جلوگیری از تعارض های احتمالی بین ذینفعان و مدیران و اطمینان از افشاء اطلاعات معتبر حسابداری در نظر می گیرد (کارسلو و همکاران ، ۲۰۱۱). با این حال ، کیفیت حسابرسی باید تضمین شود. در واقع ، رسوایی های مالی ابتدای این دهه مانند شرکت های Enron یا Tyco (یانگ و همکاران ، ۲۰۱۷) این تردید را در مورد مربوط بودن حسابرسی و کیفیت حسابرسی ایجاد کرده اند. با وجود این که قانون جدید دستورالعمل های اقتصادی (قانون Sarbanes-Oxley 2002 در ایالات متحده) که کنترل حسابرسان را بویژه از طریق PCAOB1 و کمیته های حسابرسی تشدید کرده است ، کیفیت حسابرسی همچنان نگرانی اصلی ذینفعان است (بیزلند و همکاران ، ۲۰۱۵ ؛ هوپ و همکاران ، ۲۰۰۸ ؛ فرانسیس و وانگ ، ۲۰۰۸)…

۵.۳محدودیت و تحقیقات آینده

تحقیقات ما عاری از محدودیت های روش شناختی نیست. با توجه به حجم نمونه (۱۸ حسابرس) ، نتایج این تحقیق نمی تواند فراتر از چارچوب این پژوهش باشد. علاوه بر این ، روش ما می تواند با یک مطالعه کیفی مشارکتی که انجام آن دشوار است ، تکمیل شود. مسیرهای تحقیقاتی جدید می توانند این کار را تکمیل کنند. اول ، مطالعه این موضوع که چگونه دیجیتالی سازی فرآیندهای حسابرسی داخلی می تواند حاکمیت شرکتی را بهبود بخشد، ضروری می باشد. علاوه بر این ، بررسی این موضوع که آیا دیجیتالی سازی سیستم های کنترل داخلی نقش کمیته های حسابرسی را به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی بهبود می بخشد و رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را محدود می کند، نیز ضروری است. در زمینه حسابرسی ، همچنین مطالعه تأثیر دیجیتالی سازی در شرکت های حسابرسی کوچک که از منابع شرکت های بزرگ برای توسعه فن آوری و ارائه پیشنهادهای جدید برخوردار نیستند ، جذاب می باشد. سرانجام ، بررسی اثرات دیجیتالی سازی بر سیاست های استخدامی شرکت های حسابرسی مهم می باشد.

Abstract

The literature demonstrates the growing interest of digitalization in organizations. The purpose of this paper is to study the influence of digitalization on audit’s business and to understand how it can improve the role of audit as a governance mechanism. A qualitative approach was conducted by interviewing auditors from the five largest auditing firms in France. This paper demonstrates that digital technology is impacting at five key levels audit firms especially the audit role as a governance mechanism. Digitalization will improve the audit relevance (1) allowing audit firms to extend their offers by proposing new services (2). It will also improve the audit quality mainly by analysing all data’s customer (3). Finally, with the digitalization a new auditor profile emerges (4), enabling the culture of innovation within audit firms (5). Thus, the firm governance will be improved but the managers ‘discretionary power will be limited. This research highlights the importance of implementing digital strategies to provide regulators with the necessary modifications that need to occur for audit standards. It should enable Business School and universities to adapt their training programs according to the audit firms’ expectations.

Keywords: Audit, Digitalization, Big Data, Artificial Intelligence, Audit process

۱.Introduction

 The literature on governance generally perceives the audit as a governance mechanism to avoid potential conflicts between shareholders and managers and to ensure the disclosure of reliable accounting information (Carcello et al., 2011). However, the quality of the audit must be ensured. Indeed, the financial scandals of the beginning of this decade such as Enron or Tyco (Yang et al., 2017), disseminated the doubt regarding the audit’ relevance and quality. Despite the new law on economic regulation (Sarbanes-Oxley act of 2002 in USA) which strengthened auditors’ controls, particularly through the PCAOB1 and the audit committees, audit quality remains the main concern of the stakeholders (Beisland et al., 2015; Hope et al., 2008; Francis and Wang, 2008)…

۵.۳.Limitation & future researches

Our research is not free from methodological limitations. The results of this research cannot go beyond the exploratory framework given the size of our sample (18 auditors). In addition, our methodology could be completed by a participatory qualitative study that remains difficult to obtain. New research tracks can complete this work. First, it is essential to study how the digitalization of internal audit processes could improve corporate governance. Moreover, it is important to examine whether the digitalization of internal control systems would improve audit committees ‘role as a governance mechanism and limit the opportunistic behaviours of managers. In the audit field, it is also interesting to study the impact of digitalization on small audit firms that do not have the resources of large firms to appropriate the technology and develop new offers. Finally, it is important to examine the effects of digitization on the recruitment policy of audit firms.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۱ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ حسابرسی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ فناوری اطلاعات با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ حاکمیت شرکتی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ درباره هوش مصنوعی با ترجمه

مقالات  ۲۰۲۱ در مورد کاربرد فناوری در حسابرسی با ترجمه