اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تئوری کنشگر-شبکه :امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h163

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸  صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Actor-Network Theory: A Briefing Note and Possibilities for Social and Environmental Accounting Research

چکیده فارسی:

استفاده‌می‌شود (Justesen and Mouritsen, 2011) و بدلیل اینکه شامل بعد انسانی و غیرانسانی در چارچوب تحلیلی است، مفید استدلال شده‌است. ANT دوگانگی جامعه/طبیعت را دورمی‌زند و به همین‌ترتیب، به گسترش تئوری‌های سازمانی که می‌تواند توسعات پایدار اجتماعی و محیطی را ارتقا دهد کمک می‌کند(Gladwin et al., 1995). این مقاله به تشریح تعهدات اصلی ANT، زبان آن، چگونه استفاده می‌شود و چگونه نقد می‌شود، می‌پردازد. مقاله سپس برروی اینکه چگونه ANT ممکن‌است با پژوهش‌های حسابداری محیطی و اجتماعی همکاری‌کند و اینکه چه چیزی اجتماعی و چه چیزی محیطیست را تست‌کند، بحث‌می‌کند. به همین طریق، این مقاله یک “آغازگر” ANT است که می‌تواند به پشتیبانی حسابداری محیطی و اجتماعی در اکتشافات جهت‌گیری‌های جدید و توانمندسازی عملیات پایدار اجتماعی و محیطی بیشتر برای غلبه، کمک می‌کند

مقدمه

سازمان‌ها  به‌عنوان  مقصر کاهش پتانسیل تخریب محیط شناخته‌شده‌اند، بخصوص اگر بپذیرید که در جهانی زندگی می‌کنیم  که “سازمان‌ها ابزاری هستند که منافع را تحقق می‌بخشند” .

محققان استدلال‌کردند که توانایی سازمان برای کاهش تخریب، توسط تئوری سازمانی که ” توسط یک شناخت‌شناسی گسیخته محدود شده‌است” ، که جامعه را از طبیعت جدا می‌کند، رفتار انسانی و طبیعت به عنوان دسته دکارتی مجزا در آن گروه‌بندی‌می‌شود، مختل‌می‌شود (Latour, 1999a, 1999b; Castree, 2002; Newton, 2002).  درصورتی که رفتار اجتماعی و طبیعت به عنوان یک دامنه متمایز باشند ممکن‌است به ما اجازه حس یک شرایط پیچیده را دهند؛  به عنوان مثال همه ” ورودی‌ها، توان، و خروجی‌هایی که دارای  ارتباطات سیستماتیک در میان خودشان با محیط هستند، متغییرهای اقتصادی، اجتماعی و سازمانی ” مشکل‌ساز هستند (Shrivastava.1995) . در کوتاه مدت، موفق به درک کامل اینکه چگونه از طبیعت جدا نیستیم، نمی‌باشیم اما بخشی از آن را احاطه‌می‌کنیم (Ingold, 2011).  برای مقابله با این جداسازی مصنوعی، Egri  و Pinfield در سال ۱۹۹۹، Gladwin  و همکاران (۱۹۹۵)، Purser  و همکاران (۱۹۹۵) و Shrivastava (1995a) موردی برای استقبال از الگوی مدیریت جدید  که کمتر انسان‌محور و بیشتر با محیط سازگار است ایجادکردند. آن‌ها از انتقال اعتقادات و ارزش‌هایی که انسان را به عنوان منبع اصلی ارزش دربرابر آن‌هایی که طبیعت را به عنوان منبع اصلی ارزش می‌بینند دفاع می‌کند.  یک سختی با این انتقال از  انسان محوری به سمت محیط محوری  “روند در برابر یک یا دیگر تصویر فوق‌العاده از ارتباط‌های انسانی با طبیعت [sic] است” (Hoffman and Sandelands, 2005, p. 147): یا انسان همه چیز است و بر طبیعت غالب است (انسان‌محوری) یا انسان هیچ چیز نیست و طبیعت غالب است (طبیعت محوری) و هر دو شرایط  دو گانگی جامعه/طبیعت باقی می‌ماند.

Abstract

Actor-network theory (ANT) has been increasingly utilised within the accounting and management literature (Justesen and Mouritsen, 2011) and is argued to be useful because it includes both the human and the non-human in its analytical frame. ANT bypasses a nature/society dualism and, as such, it may help to develop organisational theories that can promote ecologically and socially sustainable development (Gladwin et al., 1995). This article outlines the central commitments of ANT, its language, how it has been applied and its critiques. The article then discusses how ANT may contribute to social and environmental accounting research and the examination of what is social and what is environment. As such, this paper is an ANT ‘primer’ which aims to support social and environmental accountants in the exploration of new directions and the enabling of more ecologically and socially sustainable practices to come forward.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.