اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چرخش حسابرس، افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h815

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :چرخش حسابرس، افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

عنوان کامل انگلیسی:

Auditor rotation, key audit matter disclosures, and financial reporting quality

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

به دلیل دیدگاه جدیدی که توسط حسابرسان جدید ارائه شده است باور بر این است که چرخش حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می گذارد. با این حال، دیدگاه های جدید عموماً غیر عینی هستند و اغلب مفروض می شوند. این مطالعه دیدگاه‌های جدید را  همانطور که توسط تغییرات در موضوعات کلیدی حسابرسی (KAMs) پس از چرخش حسابرس مشهود است، بررسی می کند. نتایج ما با  استفاده از داده‌های تایوان نشان داد که افشاهای مختلف KAM زمانی که تغییری در شریک(های) حسابرسی وجود دارد بیشتر از زمانی است که هیچ تغییری وجود ندارد. شناسایی KAM های مختلف شواهدی از دیدگاه های تازه حسابرسان جدید ارائه می دهد. ما همچنین ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و چرخش حسابرس را بر مبنای اینکه آیا تغییری در افشای KAM وجود دارد، بررسی می‌کنیم. نتایج نشان داد زمانی که هیچ تغییری در KAM ها پس از چرخش حسابرس وجود ندارد ،چرخش حسابرس به طور معناداری با کیفیت اقلام تعهدی مرتبط نیست. چرخش حسابرس تنها زمانی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر می گذارد که KAM های مختلف توسط شرکای حسابرسی بعدی ارائه شود. این یافته نشان می‌دهد که چرخش حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تحت شرایطی تأثیر می‌گذارد که حسابرسان ارزیابی‌های خود را از ریسک های مهم تغییر می‌دهند، زیرا این امر می‌تواند بر طرح ها و فرآیندهای حسابرسی تأثیر بگذارد و متعاقب آن بر نتایج حسابرسی تأثیر بگذارد.

کلیدواژه: موضوعات کلیدی حسابرسی، موضوعات مهم حسابرسی، چرخش حسابرس، کیفیت گزارشگری مالی

۱.مقدمه

بحث های طولانی در مورد اینکه آیا روابط بلندمدت حسابرس و مشتری کیفیت حسابرسی را افزایش یا کاهش می دهد وجود دارد. پس از چرخش، یک حسابرس جدید فرآیند تدریجی یادگیری را تجربه می کند که ممکن است بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، حسابرس جدید دیدگاه‌های تازه‌ای به حسابرسی و شیوه‌های گزارشگری مالی مشتری ارائه می‌کند. حسابرس جدید ممکن است مسائل مهم مختلف را با دیدگاهی تازه شناسایی کند…

۷.جمع بندی

به دلیل نظرات جدیدی که توسط حسابرسان جدید ارائه شده است باور بر این است که چرخش حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می گذارد. با این حال، اینکه آیا چرخش حسابرس دیدگاه های تازه ای را معرفی می کند، به ندرت به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، تاکید بر بهبود ارتباطات مسائل مهم از حسابرسان به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی شده است. از آنجایی که افشای KAM به یک قاعده تبدیل شده، مهم است که بدانیم آیا این الزام افشا موثر است یا خیر. این مطالعه از تغییرات در افشای KAM به عنوان شاخصی برای دیدگاه جدید حسابرس استفاده می کند. نتایج نشان داد که افشاهای مختلف KAM به احتمال زیاد به دنبال چرخش داوطلبانه حسابرس اما نه چرخش اجباری ارائه می شود. ما همچنین ارتباط بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی را با در نظر گرفتن پیامدهای تغییرات KAM بررسی می‌کنیم. ما استدلال می کنیم که چرخش حسابرس می تواند کیفیت گزارشگری مالی را به دلیل قضاوت ها و فرآیندهای تصمیم گیری متفاوتی که توسط حسابرسان مختلف انجام می شود، تحت تاثیر قرار دهد. استقلال حسابرس نیز می تواند تغییر کند و در نتیجه بر قضاوت حسابرس تأثیر بگذارد. بر این اساس، اثرات چرخش حسابرس، در صورت وجود، زمانی آشکارتر خواهد شد که شرایط، قضاوت حسابرس را حساس تر کند و تأثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داشته باشد. تغییر در افشای KAM حاکی از تغییر در ریسک های مهم ارزیابی شده مشتریان است و به عنوان یکی از این شرایط در نظر گرفته می شود. مطابق با این استدلال، نتایج نشان داد که ارتباط بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارش‌گری مالی زمانی که تغییری در KAM وجود دارد نسبت به زمانی که تغییری در KAM وجود ندارد، معنادارتر است…

Abstract

Auditor rotation is believed to affect financial reporting quality partly because of the fresh views brought by new auditors. However, fresh views are generally unobservable and are often presumed. This study examines fresh views as evidenced by changes in key audit matters (KAMs) following auditor rotation. Using data from Taiwan, we find that different KAM disclosures are more likely to be observed when there is a change in audit partner(s) than when there is none. The identification of different KAMs provides evidence of the fresh perspective of the new auditors. We also examine the association between financial reporting quality and auditor rotation based on whether there is a change in KAM disclosures. We find that auditor rotation is not significantly associated with accruals quality when there is no change in KAMs after the rotation. Auditor rotation tends to affect accruals quality only when different KAMs are provided by the succeeding audit partners. This finding suggests that auditor rotation influences financial reporting quality under circumstances when auditors change their assessments of significant risk, as this can affect the audit plan and process, and accordingly affect the audit results.

Keywords: Key audit matters, Critical audit matters, Auditor rotation, Financial reporting quality

۱.Introduction

There is a long-running debate about whether long-term auditor–client relationships enhance or impair audit quality. Following rotation, a new auditor experiences a learning curve, which might negatively affect audit quality. On the other hand, the new auditor brings fresh views to the audit and to the client’s financial reporting practices. The new auditor may identify different critical issues with a fresh mind…

۷.Conclusion

Auditor rotation is believed to affect financial reporting quality partly because of the fresh view brought by new auditors. However, whether auditor rotation introduces fresh views has seldom been examined directly. In recent years, emphasis has been placed on improving communication of critical issues from auditors to financial statement users. As KAM disclosures become the norm, it is important to know whether this disclosure requirement is effective. This study uses changes in KAM disclosures as a proxy for a new auditor’s fresh perspective. We find that different KAM disclosures are more likely to be provided following voluntary but not mandatory auditor rotation. We also examine the association between auditor rotation and financial reporting quality by considering the implications of KAM changes. We argue that auditor rotation can affect financial reporting quality due to different judgments and decision-making processes made by different auditors. Auditor independence can also change and thereby affect auditor judgments. Accordingly, the effects of auditor rotation, if any, will be more pronounced when circumstances make the auditor’s judgment more critical and have a greater impact on the effectiveness of auditing. A change in KAM disclosures suggests a change in the assessed significant risks of clients and is viewed as one of these circumstances. Consistent with this argument, we find that the association between auditor rotation and financial reporting quality is more significant when there is a change in KAMs than when there is no change in KAMs…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ISI حسابداری

مقاله ISI در مورد حسابرسی

مقاله ISI در مورد حسابداری رفتاری

مقاله ISI در مورد گزارشگری مالی

مقاله ISI در مورد حسابداری مالی

مقاله ISI در مورد کیفیت گزارشگری مالی

مقاله ISI درباره افشا اطلاعات

دانلود رایگان مقاله ISI با ترجمه