اطلاعیه

مقاله ترجمه شده جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده حسابداری محافظه کارانه

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

ترجمه مقاله حسابداری مالی

ترجمه مقاله درباره مدیر عامل اجرایی

مقالات جدید در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h214

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): اشپرینگر

نام مجله:  J Bus Ethics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰   صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

عنوان انگلیسی:

CEO Gender, Ethical Leadership, and Accounting Conservatism

چکیده فارسی:

از آنجا که مدیران اجرائی مرد تسلط بیشتری در شرکت‌های بزرگ برای رهبری و مدیریت دارند، تصمیم گیری مدیریت ارشد بیشتر گرایش مردانه خواهد داشت. تحقیقات در مورد عملکرد بیولوژیکی و روانی مختلف میان زنان و مردان نشان می‌دهد، ویژگی‌های رهبری مدیران اجرائی زنان تا حد زیادی ناشناخته می‌باشد. ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی دو تا از ویژگی‌های کلیدی متصل به مسائل حسابداری مانند محافظه کاری در گزارشات مالی می‌باشد که مخالف هر گونه تقلب خواهند بود. در این مطالعه، ما به بررسی رابطه میان جنسیت مدیر عامل شرکت و حسابداری و محافظه کاری در یافتن یک ارتباط مثبت میان هر دو می‌پردازیم. در شرکت‌های قدرتمند و بزرگ نیاز به اجرای دادخواهی متعارف و عقلانی است تا بتوان از رویارویی با خطرات اجتناب ورزید. در این مطالعه، به برجسته سازی مزایای جنسیتی در حفظ یکپارچگی و گزارشگری مالی می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: حسابداری محافظه کارانه، جنسیت مدیر عامل و اخلاق رهبری

مقدمه

گزارشات مالی توصیف کننده کمبود رهبری و مدیریت زنان در دنیای کسب وکار است. در سال ۲۰۰۶، نیویورک تایمز گزارشی از مدیران اجرائی ۵۰۰ شرکت فورچون تهیه کرد که تنها در ۲% از کل این شرکت‌ها مدیران زن وجود داشت. این وضعیت تا سال ۲۰۱۱ به ۲.۴% بهبود یافت و تا سال ۲۰۱۲ به ۴% رسید. با این وجود، هنوز مدیران زن در نیروی کار از نسبت بسیار پایین تری برخوردار می‌باشند. در صد مدیران زن در کل جهان به ۴۶.۳% می‌رسد. این درحالیست که رهبری در شرکت‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند در دست زنان باشد. بطور مثال، در سال ۲۰۱۱، درصد مدیرعاملان زن در شرکت‌های بزرگ اتحادیه اروپا از صفر به ۱۵ مورد می‌رسد. و تنها ۱۳.۷% از مدیران بزرگ اروپا زن می‌باشد (این مقدار در کمیسیون اروپا بدست آمده است). در سال ۲۰۱۲، تنها ۳.۲ درصد از شرکت‌های بزرگ اتحادیه اروپا توسط مدیران اجرائی زن اداره می‌شود. در هنگ کنگ، یکی از مراکز بزرگ مالی بین الملل تنها ۱۰ درصد از اعضای هیئت مدیره تا سال ۲۰۱۱ زن و ۴۰ درصد از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تجاری دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. سطوح نمایندگی پایین زنان در موقعیت‌های ارشد منجر به ترک تصمیم گیری‌های درست شده است. در این باره تلاش‌های زیادی برای ایجاد تنوع جنسیتی شده است تا بطور بالقوه بتوان ویژگی‌های رهبری در شرکت‌های بزرگ را با توجه به تغییر ریسک پذیری و حساسیت‌های اخلاقی ایجاد کرد. در مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، بررسی خطر گریزی و حساسیت‌های اخلاقی در میان مدیران زن با توجه به ارزیابی گزارشگری مالی و محافظه کارانه بیشتر می‌باشد.

زنان غالباً کمتر از مردان می‌توانند قاطعانه برخورد داشته و یا کمتر از مردان در مقابل فعالیت‌های تهاجمی دوام آورند. آن‌ها بیش از حد دچار اضطراب و ریسک گریزی شده و از کیفیت فعالیت‌های اخلاقی‌شان در فعالیت‌های محافظه کارانه ذهن کاسته می‌شود. ویژگی‌های هر فردی که در راستای مدیریت ارشد قرار می‌گیرد توسط چگونگی اداره شرکت بروز داده می‌شود. بعنوان مثال، با توجه به چارچوب منسجم کنترل داخلی COSO، فلسفه و ارزش‌های اخلاقی مدیران ارشد و محیط کنترل می‌توان به میزان توانایی‌های فردی مدیران زن و مرد دست یافت. براین اساس، طرز فکر عملکردهای محافظه کارانه و اخلاق رهبری مدیر عاملان زن می‌تواند به کنترل محیط داخلی بهتر و تاکیر روی گزارش مالی محافظه کارانه و اخلاق رهبری مطلوب کمک کند. علاوه براین، در سال ۲۰۰۲ قانون sarbanes oxley بعنوان یک قانون ارشد برای بررسی جداگانه مسئولیت مدیران و گزارش کامل مالی ارائه شد. بنابراین، تفکر محافظه کارانه مدیران اجرائی زن مخالف هر گونه تقلب بود و تقویت انطباق این قانون پایبند محافظه کاری در اصول حسابداری می‌باشد.

محافظه کاری بعنوان یک اصل اساسی در حسابداری است که از عواقب مهم اقتصادی برخوردار می‌باشد. در مطالعات قبل نشان داد که محافظه کاری حسابداری بطور مؤثر روی خطرات اخلاقی در میان مدیران، دارندگان بدهی و سهامدارن تأثیر ایجاد می‌کند تا بتوان در کاهش بروز هرگونه عدم تقارن اطلاعاتی، محافظت از منافع سهامداران کمک کرد. این امر بعنوان یک مکانیزم مفید به منظور محدود نمودن فرصت طلبی مدیریتی محسوب می‌شود. علاوه براین، فقدان محافظه کاری می‌تواند از عواقب حسابداری جدی و اقتصادی برخوردار باشد. با توجه به گزارش‌های مالی مدیران نشان می‌دهد که حدود سه چهارم از موارد اجرایی ثانویه به میزان اعتماد به نفس کاذب مدیر برمی گردد و اولین گام در ایجاد تحریف‌های جعلی پس از درآمد همین اعتماد به نفس کاذب می‌باشد که بیشتر در مدیر عاملان مرد دیده می‌شود. تمایلات محافظه کاری و اخلاقی در مدیران زن اجرائی می‌تواند بعنوان یک دفاع طبیعی در برابر خدمات تحریفی محسوب شود. بنابراین، توجه به پیامدهای حسابداری و اقتصادی بسیار مهم می‌باشد. بااین حال، چند مطالعه بطور مستقیم برای بررسی این مفاهیم باتوجه به اثرات متفاوت جنسیتی در سطح مدیریت انسانی و محافظه کاری حسابداری صورت گرفته شده است. مطالعه زیر در نظردارد تا به ارزیابی بخشی از این موارد بپردازد.

Abstract

Since male CEOs dominate corporate leadership, the literature on top management decision making suffers from an implicit masculine bias. Although research indicates that males and females are biologically and psychologically different, the leadership characteristics of female CEOs are largely unexplored. Two of these characteristics, risk aversion and ethical sensitivity, are tied to key accounting issues, such as conservatism in financial reporting and steadfast opposition to fraud. In this study, we examine the relationship between CEO gender and accounting conservatism, and find a positive association between the two. Consistent with conventional wisdom, this association appears to be stronger in firms with high rather than low litigation and takeover risks. This study contributes to the ethics literature by highlighting the benefits of gender diversity in upholding the integrity of financial reporting.

Keywords Accounting conservatism, CEO gender, Ethical leadership