اطلاعیه

مقاله ترجمه شده افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده سرمایه فکری

مقالات ترجمه شده شفافیت اطلاعات 

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H255

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین

عنوان انگلیسی:

Intellectual capital disclosure and the information gap: Evidence from China

چکیده فارسی:

تحقیق ما به بررسی میزان و کیفیت افشای سرمایه فکری (IC) توسط شرکت های چینی می پردازد، و همچنین عنوان بررسی می کند آیا روش های افشای شرکت های چینی انتظارات ذینفعان را برآومقوله می سازد. یک رویکرد آمیخته، ترکیبی از عناصر کمی و کیفی، استفاده شد. شاخص های کدگذاری IC به عنوان یک ابزاری برای تجزیه و تحلیل گزارش های سالانه ۱۰۰ شرکت برتر پذرفته شده در بورس سهام آ توسعه داده شد. نتایج

نشان می دهد که سطح فعلی افشای IC از نظر میزان و کیفیت بسیار بالا بود و هیچ شکاف اطلاعاتی معناداری بین انتظار ذینفعان چینی و روش های افشای واقعی شرکت های چینی وجود ندارد. این تحقیق شواهد بیشتری درمورد وضعیت افشای IC در کشور چین فراهم می کند، و کمک هایی به ادبیات موجود میکند.

 کلید واژه ها: افشای سرمایه فکری، ذینفعان، چین

ترجمه بخشی از مقاله

۸. محدودیت ها

تحقیق ما محدودیت هایی دارد. نخست، اگرچه حجم نمونه در مقایسه با سه مطالعه قبلی (به زبان چینی) بزرگتر است (لیائو و همکاران، ۲۰۱۳؛ شیائو، ۲۰۰۸؛ یی و دیوی، ۲۰۱۰)؛ این مطالعه هنوز هم بر شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس، بدون در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط (SME ها) تمرکز می کند. از این رو تحقیق ما به طور کامل میزان واقعی افشای IC در میان شرکت های چینی را نشان نمی دهد. علاوه بر این، تحقیق ما تنها گزارشات سالانه یک سال را پوشش می دهد، که برای ارائه بینش ها در مورد روند افشای IC توسط شرکت های چینی با شکست مواجه می شود. در نهایت، ما سطح افشای داوطلبانه IC را از دیدگاه های مختلف بررسی کردیم، اما تاثیرات برخی ویژگی های شرکت درمورد افشا (به عنوان مثال اندازه شرکت، عملکرد شرکت، نوع حسابرس، ساختار مالکیت، و استقلال هیئت مدیره) را نادیده گرفتیم.

۹. تحقیقات آینده

 در تحقیقات آینده به منظور نشان یک تصویر حقیقی تر از افشای IC در چین، یک نمونه معرف جامعه، از جمله شرکت های بزرگ، شرکت های متوسط ​​و کوچک باید انتخاب شوند. این امر مقایسه عملکرد افشای بین شرکت های با اندازه های مختلف را تسهیل می بخشد. پژوهش های آینده نیز می توانند روند افشای IC در چین را بررسی کنند، برای مثال، در طی یک دوره پنج ساله. علاوه بر این، تحقیقات آینده می توانند برخی از عوامل موثر، مانند اندازه شرکت، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت، و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی ، دربردارنده افشای IC را بررسی کنند. در نهایت، روش تحقیق در این مطالعه می تواند در سایرحوزه های قضایی، به ویژه کشورهای در حال توسعه (به عنوان مثال اندونزی و روسیه) تکرار شود و پس از آن یک مطالعه مقایسه ای می تواند بین کشورها انجام گیرد.

Abstract

Our research examines the extent and quality of intellectual capital (IC) disclosure by Chinese companies, as well as investigates if the disclosure practices of Chinese companies meet the expectation of stakeholders. A mixed methods approach, combining both qualitative and quantitative elements, was used. An IC coding index was developed as an instrument to analyze annual reports of the top 100 Chinese A-share listed companies. The results indicate that the current level of IC disclosure was quite high in both extent and quality, and there was no significant information gap between the expectation of Chinese stakeholders and the actual disclosure practice of Chinese firms. This research provides further evidence as to the state of IC disclosure in the Chinese context, and makes some contributions to the existing literature.