خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

مقاله انگلیسی آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده آموزش حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: H435

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

عنوان انگلیسی:

The future of ‘serious games’ in accounting education: A Delphi study

چکیده فارسی:

ادبیات پیشین در مورد بازی های جدی (SGs) بر تاثیرات احتمالی این ابزار آموزشی بر کارایی یادگیری متمرکز شده است. با این حال، شواهد تجربی هنوز کم است و این بازی های مبتنی بر یادگیری به ندرت در دوره های کارشناسی استفاده می شود و حتی در  مقایسه با سایر زمینه های کسب و کار در دوره های حسابداری کمتر استفاده می شود. با استفاده از یک بازی دیجیتال موجود و نمونه ای از مدرسان حسابداری، این مقاله برای بررسی ادراکات دانشجویان حسابداری در مورد مزایا و موانع بالقوه پیاده سازی SG در کلاس درس از روش شناسی دلفی استفاده می کند. نتایج ما نشان می دهد که دانش و تامین مالی تکنولوژی دیگر مسئله ی اصلی نیست. با این حال، تمایل برای ایجاد انگیزه و افزایش دانش و استفاده از ابزارهای آموزشی جدید (مانند SGs) برای استادان، با وجود ادراک مزایای این ابزارها در فرآیند یادگیری، کم است. کاربرد کم بازی های مبتنی بر یادگیری و مطالعات اندک درباره SGs در آموزش حسابداری در مقایسه با سایر زمینه های کسب و کار،  به نظر می رسد وابسته به درک  چند بازی مناسب موجود  برای دانشجویان کارشناسی حسابداری است. این ادراکات این واقعیت را نشان می دهد که آموزش حسابداری توسط استادان به عنوان یک تکنیک محض درک شده است به جای آن که  به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند تصمیم گیری مدیریت و کسب و کار درک شود.

کلمات کلیدی: روش دلفی، بازی های جدی، نوآوری در آموزش حسابداری

Abstract

Previous literature on Serious Games (SGs) has focused on the possible impacts of these educational tools on learning effectiveness. However, the empirical evidence is still scarce, and these learning-based games are rarely used in general undergraduate courses and even less so in accounting courses compared with other business areas. Using an existing digital game and a sample of accounting lecturers, this paper uses the Delphi methodology to examine accounting academicś perceptions of the usefulness and the potential barriers to implementing SGs in the classroom. Our results show that the knowledge and funding of technology is no longer an issue. However, incentives to motivate and increase knowledge and use new teaching tools (such as SGs) for lecturers are low despite the perception of the benefits of these tools in the learning process. The low use of learning-based games and scarce research on SGs in accounting education compared with other business areas seem to be related to the perception that few suitable games exist for undergraduate accounting subjects. This perception mirrors the fact that accounting education is perceived by lecturers as a mere technique rather than as an integral part of the management and business decision-making process.

Keywords: Delphi method,Serious games,Innovation in accounting education

Introduction

Serious Games (SGs) refer to games used in training and education, including simulation games (Crookall, 2010). Since 1980, the study of SGs as a learning tool has been furthered by intense research in this field. As Crookall (2010) states, simulation/gaming has taken the leap from methodology to discipline with a solid body of research. The recent use and acceptance of information and communication technologies (ICTs) has generated the further development of SGs and a growing interest in their potential for learning in higher education.

While some authors remain sceptical about the role of SGs in education (Foster, Mishra, & Koehler, 2011), most researchers in this area concur that SGs have great potential for active learning (Auster and Wylie, 2006, Boyle et al., 2011, David and Watson, 2010, de Freitas, 2006, Gee, 2007, Gibson et al., 2007). They provide an excellent means to develop skills such as problem solving, decision making, multitasking and team work.

However, despite their technical development and the strengths that theoretical researchers highlight, there is a need for more empirical evidence on the effectiveness of SGs (Carenys and Moya, 2016, Connolly et al., 2012, Tobias and Fletcher, 2012). Nonetheless, evidence of their impact on student achievement is scarce (Young et al., 2012).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.