اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H547

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام: شواهدی در سطح شرکت از مقایسه بین ایالات متحده و ژاپن

عنوان کامل انگلیسی:

Unconventional monetary policy and stock repurchases: Firm-level evidence from a comparison between the United States and Japan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله اولین مطالعه تطبیقی است که عوامل تعیین کننده بازخرید سهام در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف را بررسی می کند. این مقاله با ایجاد یک مجموعه داده گسترده در ایالات متحده و ژاپن و انجام تجزیه و تحلیل چند متغیره توبیت و پروبیت ، شواهدی را ارائه می دهد که در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف ، هم در ایالات متحده و هم در ژاپن ،شرکت های دارای جریان نقدی آزاد تر و هزینه های استقراض پایین تر احتمال بیشتری دارد که برای بازخرید سهام اقدام کنند ، شرکت هایی با اهرم مالی بالاتر احتمال دارد از بازخرید سهام امتناع کنند و شرکت ها سود سهام و بازخرید سهام را به منظور جلب رضایت ذینفعان خود ، تعدیل می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد اختلافات چشمگیری بین نتایج شرکتهای ایالات متحده و ژاپن وجود دارد و اهمیت ساختار مالی را در تبیین نتایج متضاد نشان می دهد. از دیدگاه جزئی تر ، این مقاله بینش و شواهد جدیدی را برای پشتیبانی از این دیدگاه که باید ساختار مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اثرات سیاست پولی غیر متعارف در نظر گرفته شود ، ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: سیاست پولی غیر متعارف ، بازخرید سهام ، ساختار مالی

۱.مقدمه

در پاسخ به بحران مالی اخیر جهانی و در پی آن رکود اقتصادی شدید جهانی ، بانک های مرکزی بزرگ در سراسر جهان نرخ های سیاست کوتاه مدت خود را اساساً به محدوده ی صفر (صفر یا نزدیک صفر) آوردند. به منظور تحریک فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی به وسیله ابزارهایی غیر از نرخ سیاست های کوتاه مدت ، آنها به سیاست های پولی غیر متعارف روی آورده اند –به طور مثال بسط ترازنامه های خود از طریق بازخرید دارایی ها. ادبیات مربوط به سیاستهای پولی نامتعارف تاکنون عمدتاً بر تأثیرات کلان اقتصادی آن متمرکز بوده است ، و از نظر رفتار خرد اقتصادی شرکت ها در طول  دوره سیاست پولی غیر متعارف کاملا ناشناخته است. در این مقاله سعی شده است این مسئله شفاف شود …

۵- نتیجه گیری و بحث

  علیرغم افزایش روزافزون حجم ادبیات مرتبط با اثرات کلان اقتصادی سیاست پولی نامتعارف ، تاکنون توجه کافی به تأثیرات خرد اقتصادی آن نشده است ، و بنابراین شناخت بسیار اندکی در مورد چگونگی رفتار شرکت ها در طول دوره های سیاست های پولی نامتعارف ،وجود دارد. با هدف روشن کردن این موضوع ، این مقاله اولین مطالعه ای می باشد که رفتارهای بازخرید سهام شرکت ها در طول دوره سیاست پولی نامتعارف را بررسی می کند. این مقاله همچنین با نشان دادن تأثیر ساختار مالی در بازخرید سهام شرکت ها به ادبیات ساختار مالی کمک می کند.

در این مقاله ، یک مطالعه تطبیقی کَمّی بین دو کشور پیشرفته ایالات متحده و ژاپن ، انجام شده است که ضمن داشتن ساختارهای مالی متضاد ، سیاست های پولی نا متعارف را بکار برده اند: اولی دارای یک سیستم مالی مبتنی بر بازار سهام و دومی دارای یک سیستم مالی مبتنی بر بانک می باشد…

Abstract

This paper is the first comparative study examining the determinants of stock repurchases during the period of unconventional monetary policy. By constructing a vast firm-level dataset of the U.S. and Japan and conducting multivariate Tobit and probit analyses, this paper presents evidence that during the period of unconventional monetary policy, in both the U.S. and Japan, firms with more free cash flow and lower borrowing costs are more likely to repurchase stock, firms with higher financial leverage are more likely to abstain from stock repurchases, and firms coordinate dividends and stock repurchases to please shareholders. I also find striking contrasts between the results of U.S. and Japanese firms, and show the importance of financial structure in explaining the contrasting results. From a micro perspective, this paper provides new insight and evidence to support the view that financial structure should be thought of as an important factor determining the effects of unconventional monetary policy.

Keywords: Unconventional monetary policy, Stock repurchase, Financial structure

۱.Introduction

 In response to the recent global financial crisis and its aftermath of the sharp global recession, major central banks around the world lowered their short-term policy rates essentially to their zero lower bound. In order to stimulate economic activity and financial markets by tools other than the short-term policy rates, they have turned to unconventional monetary policies – expanding their balance sheets through purchasing assets.1 The literature on unconventional monetary policy so far has mainly focused on its macroeconomic effects, and it is still quite unclear in regard to firms’ microeconomic behavior during the period of unconventional monetary policy. This paper tries to shed light on this issue…

۵.Conclusions and discussions

 Despite the increasing volume of literature focused on the macroeconomic effects of unconventional monetary policy, insufficient attention has so far been paid to its microeconomic effects, and thus very little is known about how firms behave during unconventional monetary policy periods. With the purpose of shedding light on this issue, this paper conducts the first study examining firms’ stock repurchasing behavior during the period of unconventional monetary policy. This paper also contributes to the financial structure literature by showing the effects of financial structure on firm stock repurchasing.

In this paper, I conduct a quantitative comparative study between the U.S. and Japan, two advanced countries which have implemented unconventional monetary policy while having contrasting financial structures: the former with a securities marketbased financial system, and the latter with a bank-based financial system.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره سیاست های پولی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت سهام با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره ساختار مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره مدیریت سرمایه با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره خط مشی با ترجمه