اطلاعیه

مقاله ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h136

قیمت فایل ترجمه شده ۱۵۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

عنوان انگلیسی:

Organizational risk in large audit firms

چکیده فارسی:

هدف اصلی تحقیق فوق تحلیل و بحث حول ریسک سازمانی در موسسات حسابرسی بزرگ است. هدف دیگر این تحقیق افزودن بر بدنه تئوریک دانش حسابرسی حول این مطلب است که درک ریسک سازمانی در موسسات بزرگ حسابرسی چگونه می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد. تحقیق در قالب بررسی ادبیات موجود در زمینه موسسات حسابرسی بزرگ، مدیریت ریسک و حرفه‌ای‌ها و تئوری سازمانی صورت می‌گیرد. نتایح تحقیق حاکی از آن است که موسسات حسابرسی بزرگ اغلب در قالب تضامنی با تکیه بر سلسسله مراتب و استانداردسازی فرایندها، برای کنترل کار حسابرسی هدایت می‌شوند. مقاله به این بحث می‌پردازد که این روش می‌تواند روشی مناسب برای سازماندهی کار حسابرسی در محیطی پایدار باشد. در محیطی بی ثبات، استراتژی بکار برده شده می‌تواند بسیار پر ریسک باشد. تحقیق حاضر بر سازمان موسسات حسابرسی بزرگ تمرکز داشته و نتایج حاصل از آن را نمی‌توان به موسسات حسابرسی کوچک تعمیم داد. مقاله اقدام به بررسی کلی اینکه موسسات حسابرسی بزرگ چگونه سازماندهی و کنترل می‌شوند خواهد پرداخت. ممکن است تغییراتی در سطح محلی روی دهند، اما این موارد مورد تاکید این مقاله نیستند.

این مقاله به بررسی ریسک ذاتی سازمانی، در موسسات حسابرسی رایج پرداخته و در نتیجه برای شرکا و سایر حرفه‌ای‌های درگیر در موسسه جالب توجه است و همچنین ممکن است به عنوان مثالی از اینکه چگونه سازمان‌ها ریسک سازمانی را در کار حسابرسی خود دخیل می‌کنند بکار برده شود و شایستگی‌هایی که برای اجرای چنین تحلیلی مورد نیاز است را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. به همین منظور نتایج مقاله برای حسابرسان فعال و مدرسان دنشگاهی و دانشجویان نیز کاربرد خواهد داشت. بیشتر ادبیات موجود در زمینه ریسک سازمانی در حسابرسی قدیمی بوده و این مقاله در پی تفسیر مجدد و به روز رسانی ادبیات حاضر در این حوزه است.

واژگان کلیدی: تحلیل ریسک، مدیریت ریسک، حسابرسی

راجع به ریسک سازمانی چه نکات با اهمیتی وجود دارند که حسابرسان باید بدانند؟

اغلب ادعا می‌شود که دهه‌های اخیر شاهد گذار از دوران اجتماع سنتی صنعتی به دوران جامعه فراصنعتی  با اقتصاد مبتنی بر دانش بوده است. در جامعه فرا صنعتی، بیشتر محصولات و خدمات در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند که بازارهای جهانی را رقابتی‌تر ساخته و چرخه عمر محصولات را نیز کاهش داده است. لذا دوران فرا صنعتی تولید با خصیصه‌هایی از قبیل تولید انعطاف‌پذیر در مقابل تولید انبوه در جامعه سنتی صنعتی قابل توصیف است. برای از دست ندادن فرصت‌هایی که در موقعیت‌های گذرا ایجاد می‌شوند، باید از طریق تعدیل تولید برای برآوردن تقاضای حال حاضر مصرف‌کنندگان، تولید انعطاف‌پذیر به پرسنل دارای دانش بیشتر در کنار مهارت بالاتر، به همراه تمرکز زدایی در سازمان‌ها بدون وجود مرکزی حاکم برای کنترل بر امور عمل کرد. همچنین موسسات باید از طریق جدایی افقی شرکت‌ها و برون‌سپاری  وظایف، و از طریق افزایش استفاده از IT برای ماشینی کردن  فرایندها وارد عمل شوند که در عوض نیاز برای استفاده از نیروی یدی را کاهش داده است. انتقال به جامعه فرا صنعتی همچنین شامل انتقال کلی از تولید کالاهای استاندارد شده به تولید علایم ، برای مثال کالاهایی که تولید اولیه آنها قبل از مرحله طراحی صورت می‌گیرد و خدماتی که محتوای اولیه آن نحوه ارائه آن است، می‌شود (کلگ۱۹۹۰، لاش و اوری ۱۹۹۴، الوسون ۱۹۹۵). تنها چیزی که در این روزها با ثبات است، تغییر می‌باشد، که در نتیجه سازمان‌ها باید به نحوی سازماندهی شوند تا بتوانند در این شرایط شدیدا رقابتی بقا یابند و خود را با تغییرات تطابق دهند. ریسک سازمانی به شکل گسترده در قالب ریسکی تعریف می‌شود که تنظیمات سازمانی نتواند از دستیابی به استراتژی سازمان را ممکن سازد و در نتیجه برای مدیریت سازمان در دوران فرا صنعتی بسیار ضروری هستند.

Abstract

 Purpose – The main purpose of the paper is to analyze and discuss organizational risk in large-audit firms. A secondary purpose is to contribute to auditing theory on how organizational risk may be analyzed. Design/methodology/approach – The study is conducted as a review of literature on audit-firm organization, risk management, professions and organization theory. Findings – Large-audit firms are commonly organized as partnerships relying on hierarchy and standardization of work processes to control work. The paper argues that this may be an effective way of organizing audit work in a stable environment. In a volatile environment, however, the strategy becomes highly risky. Research limitations/implications – The focus of the paper is on the organization of large-audit firms and its findings do, therefore, not necessarily apply to small audit firms. The paper presents a general view of the way large-audit firms are organized and controlled. Local variations may occur but these are not analyzed in the paper. Practical implications – The paper analyzes the inherent organizational risk of the common way of organizing audit work and is therefore of direct interest to partners and other professionals in large-audit firms. It may also be seen as an example of how organizational-risk analysis can be applied in the audit process and it discusses the competences needed to perform such analysis. In this respect, the paper is also of interest to practicing auditors as well as teachers and students of auditing. Originality/value – Most of the literature on the organization of large-audit firms is relatively old and this paper seeks to update and critically reinterpret knowledge in the area. It also contributes to an understanding on how to apply organizational-risk analysis in the audit process.

Keywords Risk analysis, Risk management, Auditing

Why is it important for auditors to understand organizational risk?

It is often claimed that the last decades have changed the traditional-industrial society into a post-industrial society with a knowledge-based economy. In the post-industrial society, products and services are increasingly sold on global markets which has made competition global and speeded up the life cycle of products. Post-industrial production is therefore characterized by being flexible order production as opposed to the standardized mass production of the past-industrial society. To be able to seize opportunities in temporary niches by adapting production to the ever-changing demands of costumers, flexible production in turn requires a better-educated and reflective workforce with broader skills, as well as a decentralized organization without a distinct center of power. Flexibility is also created by vertical disintegration of companies and outsourcing of tasks, and by an increasing use of IT to automate work processes, which has reduced the need for manual labor substantially. The shift to the post-industrial society also involves a general shift from the production of standardized goods to the production of “signs,” i.e. goods where the primary production takes place at the design stage and services where the primary content is of an aesthetic character (Clegg, 1990; Parker, 1992; Lash and Urry, 1994; Alvesson, 1995). The only thing stable these days is change, as some put it, and to be able to survive companies must therefore be organized in a way that enables them to adapt swiftly to changes in the market. Organizational risk, broadly defined as the risk that the organizational configuration of a company does not support the achievement of its strategy, therefore becomes vital to manage for companies in the post-industrial era. Large-audit firms are an integrated part of the new production regime and they are particularly sensitive to organizational risk, since they must understand and manage the organizational risk of the audit firm as well as understand the organizational risk of their clients. The latter is the case because organizational risk for the client eventually may turn into a going-concern problem for the auditor. The purpose of this paper is primarily to analyze the organizational risks that large-audit firms face. Secondary, this analysis may also contribute to an understanding on how to analyze the organizational risk of clients. The indirect approach to the last question inevitably has its limitations when it comes to generalization since the analysis is focused on professional services firms and the way they organize, not on other industries and their way of organizing. The aim is therefore not to produce a general checklist, but rather to discuss the knowledge needed to analyze organizational risk.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.