مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹  دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H515

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate governance and accounting conservatism in Islamic banks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H515)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بانک های اسلامی با احتمال بیشتری نسبت به بانک های متعارف در گزارشگری مالی خود محافظه کارند ، و همچنین اینکه چگونه سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به فرد بانک های اسلامی، رفتارهای محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد. با استفاده از نمونه ای بزرگ از بانک های اسلامی و بانک های غیر اسلامی مطابق آنها؛ بر اساس مجموع دارایی ها و موقعیت جغرافیایی در ۱۵ کشور، ما دریافتیم که بانک های اسلامی بیشتر احتمال دارد که به ترتیب از طریق روش های اجتناب از زیان، ذخیره زیان وام غیر معمول و نمره C ،محافظه کاری حسابداری را گسترش دهند. بانک های اسلامی بسته به ویژگی های مدل های مختلف بانکی، حدود ۹۵ درصد احتمال بیشتری دارند که در شیوه های حسابداری نسبت به بانکداری متعارف ،محافظه کارتر باشند. علاوه بر این، چند مورد از ویژگی های هیئت مدیره مانند اندازه، استقلال، شهرت، مالکیت (اشتغال) و تنوع از عوامل تعیین کننده مهم در محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی هستند. این رابطه نشان می دهد که ویژگی های خاص هیئت مدیره ، منجر به نقش نظارتی بیشتر، در نتیجه کاهش رفتار غیر اخلاقی و افزایش میزان محافظه کاری در شیوه های حسابداری می شود.

کلمات کلیدی: محافظه کاری حسابداری ، اخلاق، بانک اسلامی، شریعت

۱.مقدمه

با توجه به تاثیرات بد مدیران شرکت ها به دلیل رفتارهای ضد اخلاقی (مثلا Enron، Adelphia و WorldCom) و تصویب قانون SOX در سال ۲۰۰۲، محققان توجه بیشتری به حاکمیت شرکتی می کنند. به ویژه، تدوین کنندگان، متخصصان و دانشگاهیان برای ارائه روش های حسابداری پیشرفته تر، از جمله روش های محافظه کارانه، تحت فشار بیشتری هستند. شیوه های حسابداری محافظه کارانه ممکن است صحت صورت های مالی را بهبود بخشد و بنابراین اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم های حسابداری مالی را دوباره به دست آورد. محافظه کاری حسابداری به عنوان «سیاست ها یا گرایش های حسابداری که منجر به کاهش تاثیر ارزش دارایی خالص حسابداری نسبت به ارزش دارایی های خالص اقتصادی می شود، تعریف شده است» (Ruch & Taylor, 2015)…

۵: نتیجه گیری

ما رابطه بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانکداری اسلامی را بررسی کردیم. به طور خاص، ما بررسی می کنیم که آیا بانک های اسلامی نسبت به بانک های متعارف در شیوه های حسابداری محافظه کارتر هستند. ما همچنین به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا ویژگی های هیئت مدیره بانک های اسلامی بر محافظه کاری حسابداری تاثیر می گذارد. مطالعه ما به ادبیات موجود در رابطه بین حاکمیت شرکتی و اطلاعات حسابداری کمک می کند. علاوه بر این، ما به ادبیات در حال رشد بانکداری اسلامی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری کمک می کنیم. ما شواهدی ارائه می دهیم که بانک های اسلامی در شیوه های گزارشگری مالی خود محافظه کار تر از بانک های متعارف هستند. مکانیسم های حاکمیت داخلی بانک های اسلامی با قوانین و آیین نامه های خرد و کلانِ گسترده ای  برای ایجاد و تقویت جنبه های اخلاقی و معنوی فرآیندهای گزارشگری ، مواجه هستند…

Abstract

We examine whether Islamic banks are more likely to be conservative in their financial reporting than conventional banks, as well as how Islamic banks’ unique corporate governance system affects accounting conservatism behaviors. Using a large sample of Islamic banks and their matched non-Islamic banks; based on total assets and geographic location, in 15 countries, we find Islamic banks are more likely to deploy accounting conservatism as measured by loss avoidance, abnormal loan loss provisions, and C-score, respectively. Islamic banks are about 95% more likely to be more conservative in accounting practices than their counterparts, depending on different model specifications. In addition, we report several board characteristics, such as size, independence, reputation, tenure, and diversity, are important determinants of accounting conservatism in Islamic banks. This relationship indicates certain board traits lead to greater monitoring roles, consequently reducing unethical behavior and increasing the degree of conservatism in accounting practices.

Keywords: accounting conservatism, ethics, Islamic Bank, Shari’ah

۱:Introduction

Following the high-profile downfalls of corporate managers due to ethics violations (e.g., Enron, Adelphia, and WorldCom), and the passage of the SOX Act in 2002, researchers are paying more attention to corporate governance. In particular, regulators, practitioners, and academics have pressed for more sophisticated accounting practices, among which is conservatism. Conservative accounting practices may improve the veracity of financial statements and, therefore, regain public trust and confidence in the financial reporting system. Accounting conservatism is defined as “accounting policies or tendencies that result in the downward bias of accounting net asset value relative to economic net asset value (Ruch & Taylor, 2015).”

Executive managers can implement two types of accounting conservatism: unconditional or conditional (Beaver & Ryan, 2005). Unlike unconditional conservatism, conditional conservatism depends on economic news events. Conditional conservatism refers to timely recognition of negative news to positive news of economic events in accounting earnings (e.g., goodwill impairment, asymmetry in gain/loss contingencies, long-lived asset impairment, and inventory recorded at the lower of cost or market). Unconditional conservatism occurs through the consistency of recording low book values of net assets relative to their fair values (e.g., immediate expenses R&D, accelerated depreciation methods, allowance for bad debt expenses, and warranty allowance) (Ruch & Taylor, 2015).…

۵:Conclusion

We investigate the relationship between corporate governance and accounting conservatism in Islamic banking. In particular, we examine whether IBs engage in more conservative accounting practices than CBs do. We also investigate whether IB board characteristics influence accounting conservatism. Our study contributes to the extant literature on the link between corporate governance and accounting information. In addition, we contribute to the growing literature in Islamic banking and its impact on the quality of accounting information. We provide evidence that IBs are more conservative than CBs in their financial reporting practices. The internal governance mechanisms of IBs dealing with microregulations and macroregulations extend to building and strengthening the ethical and moral aspects of reporting processes…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید محافظه کاری حسابداری با ترجمه

مقالات جدید کیفیت حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حاکمیت شرکتی با ترجمه

مقالات جدید بانکداری اسلامی با ترجمه

مقالات جدید حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید مطالعات اسلامی با ترجمه

مقالات جدید اقتصاد اسلامی با ترجمه