اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H506

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Pacific-Basin Finance Journal

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۵۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟ چشم انداز چند بعدی

عنوان کامل انگلیسی:

Can economic policy uncertainty, oil prices, and investor sentiment predict Islamic stock returns? A multi-scale perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه به بررسی رابطه سببی عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت، احساسات سرمایه گذار و بازده سهام در نه مورد از شاخص های بازار اسلامی داو جونز می پردازیم. به طور خاص، این مطالعه اثر سببی این متغیر ها بر بازده سهام اسلامی در دوره های زمانی مختلف را با استفاده از مدل تجزیه حالت تجربی کلی ،آنالیز می کند. اولا، ما شاخص عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساس سرمایه گذار را به اجزای مستقل مختلف به نام تابع عملکرد حالت درونی (IMFها) تقسیم می کنیم: IMFهای کوتاه مدت اثرات رویدادهای غیر معمول را مشخص می کند. IMFهای میان مدت اثرات وقایع حد نهایی را نشان می دهد و IMFهای بلند مدت اثرات درازمدت را نمایش می دهد. دوم، ما از یک مدل علیت غیر پارامتری غیر خطی برای آزمون رابطه سببی بین متغیرهای مختلف و بازده سهام اسلامی در سطوح اصلی و تجزیه شده استفاده می کنیم. ما روابط سببی بین متغیرهای اساسی و بازده سهام اسلامی را در چندین دوره زمانی نسبت به کل دوره نمونه، پیدا می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که استفاده از عدم قطعیت خط مشی های اقتصادی تاخیری، قیمت نفت و احساس سرمایه گذار ممکن است پیش بینی پذیری سود بازده سهام اسلامی را بهبود بخشد. آزمون دقت پیش بینی نشان دهنده استواری نتایج ما بود.

کلید واژگان: عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت، احساس سرمایه گذار، بازده سهام اسلامی، تجزیه حالت تجربی کلی، EEMD

۱.مقدمه

  فرضیه بازار کارآمد (EMH) اساس تئوری مالی مدرن است، زیرا این فرضیه ،پایه ای را برای بسیاری از مدل های مالی تشکیل می دهد. اگر چه EMH تصریح می کند که تمام اطلاعات در دسترس باید در قیمت های دارایی به صورت کامل منعکس شود و قیمت های آینده قابل پیش بینی نیست (Fama، ۱۹۷۰)، مطالعات تجربی بسیاری ، این فرضیه را به چالش کشیدند. به ویژه، در چندین مطالعه ،پیش بینی پذیری سود بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است و قدرت پیش بینی برخی از متغیرهای شناخته شده مانند قیمت نفت، عدم قطعیت اقتصادی و احساس سرمایه گذار را تحلیل می کنند (به طور مثال: ., Sadorsky, 1999; Choi and Hammoudeh, 2010; Salisu and Oloko, 2015; Hammoudeh et al., 2014; Nazlioglu et al., 2015; Mensi et al., 2017; Narayan et al., 2018).

در طول دو دهه گذشته ، چندین دوره بحرانی رخ داده است که منجر به عدم قطعیت زیاد ، شوک قیمت نفت و چندین تغییر در سیاست های اقتصادی (یعنی تغییر از سیاست های پولی متعارف به غیر متعارف) شده است. از آن زمان ، عدم قطعیت سرمایه گذاران در مورد دارایی های متعارف افزایش یافته است ، و آنها بیشتر به سرمایه گذاری های جایگزین توجه کرده اند. همزمان ، سهام اسلامی به عنوان گروه جایگزین دارایی ها که با سهام متعارف رقابت می کنند ، پدیدار شده اند…

۶.بررسی استواری

هدف از این بخش بررسی استواری نتایج تحقیق است. همانطور که تجزیه و تحلیل بالا مربوط به علیت درون نمونه از متغیرهای شناسایی شده برای بازده سهام اسلامی می باشد ،در بخش اول،  ما استواری نتایج حاصل از آزمون پیش بینی خارج از نمونه را بررسی می کنیم. سپس، برای تجزیه و تحلیل حساسیت نتایج ، با توجه به ابعاد متغیر های مختلف، ما از شاخص های مختلف EPU، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار استفاده می کنیم.

۶.۱. تجزیه و تحلیل علیت خارج از نمونه

ما برای بدست آوردن پیش بینی های رو به جلو تک مرحله ای بازده سهام اسلامی ، از برآورد مدل های اتورگرسیون محدود و نامحدود استفاده می کنیم. سپس آزمون کلارک و مک کراکن (۲۰۰۱) را برای ارزیابی استواری قدرت پیش بینی متغیرهای موخر در بازده سهام اسلامی برآورد می کنیم…

Abstract

This study investigates the causal relationships between economic policy uncertainty, oil prices, investor sentiment, and stock returns of nine Dow Jones Islamic Market Indices. Specifically, this study analyzes the causal effect of these variables on Islamic stock returns at different time scales using the ensemble empirical mode decomposition model. First, we decompose the economic policy uncertainty proxy, oil prices, and investor sentiment into different independent components called intrinsic mode functions (IMFs): short-term IMFs designate the effects of irregular events; medium-term IMFs present the effects of extreme events; and long-term IMFs capture long-term effects. Second, we employ a nonlinear non-parametric causality model to test the causal relationship between different variables and Islamic stock returns at both the original and decomposed levels. We find causal relationships between the underlying variables and Islamic stock returns in several time frequencies rather than in the whole sample period. Our results suggest that the use of lagged economic policy uncertainty, oil prices, and investor sentiment may improve the predictability of Islamic stock returns. A test of forecast accuracy indicated the robustness of our results.

Keywords: Economic policy uncertainty, Oil prices, Investor sentiment, Islamic stock returns, Ensemble empirical mode decomposition ,EEMD

۱.Introduction

 The efficient market hypothesis (EMH) is a cornerstone of modern financial theory, as it forms the basis for many financial models. Although EMH stipulates that all available information should be fully reflected in asset prices and that future prices cannot be predicted (Fama, 1970), many empirical studies have challenged this hypothesis. More particularly, several studies have investigated the predictability of stock returns and analyzed the predictive power of some well-known variables such as oil prices, economic uncertainty, and investor sentiment (e.g., Sadorsky, 1999; Choi and Hammoudeh, 2010; Salisu and Oloko, 2015; Hammoudeh et al., 2014; Nazlioglu et al., 2015; Mensi et al., 2017; Narayan et al., 2018).

During the last two decades, several periods of turmoil have occurred, leading to high levels of uncertainty, oil price shocks, and several changes in economic policies (i.e., change from conventional to non-conventional monetary policies). Since then, investors’ uncertainty regarding conventional assets has increased, and they have become more concerned with alternative investments. Concurrently, Islamic equities have emerged as an alternative class of assets competing with conventional equities…

۶.Robustness check

The purpose of this section is to check the robustness of our results. As the above analysis concerns the in-sample causality running from the identified variables to Islamic stock returns, in the first subsection, we check the robustness of our results in the outof- sample forecasting test. Then, to analyze the sensitivity of our findings regarding the different variables’ measures, we use different proxies of EPU, oil prices, and investor sentiment.

۶.۱. Out-of-sample causality analysis

We begin by estimating the restricted and unrestricted autoregressive models4to obtain one-step-ahead forecasts of Islamic stock returns. Then, we estimate the Clark and McCracken (2001) test to examine the robustness of the predictive power of lagged selected variables on Islamic stock returns.

۶.۱.Out-of-sample causality analysis

We begin by estimating the restricted and unrestricted autoregressive models4to obtain one-step-ahead forecasts of Islamic stock returns. Then, we estimate the Clark and McCracken (2001) test to examine the robustness of the predictive power of lagged selected variables on Islamic stock returns…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید رشته اقتصاد

مقالات جدید مدیریت مالی

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید درباره عدم قطعیت

مقالات جدید اقتصاد رفتاری

مقالات جدید بازده سهام

مقالات جدید مدیریت سرمایه

مقالات جدید درباره سهام

مقالات جدید مطالعات اسلامی

مقالات جدید اقتصاد اسلامی

مقالات جدید درباره خط مشی 

مقالات جدید درباره سیاست های مالی

مقالات جدید درباره فضای کسب و کار با ترجمه

مقاله جدید درباره قیمت سهام

مقالات جدید درباره پیش بینی متغیرهای مالی