اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

دانلود ترجمه مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H230

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): Growing Science

نام مجله:  Accounting

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی ۲۰۱۶ :  حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات

عنوان انگلیسی:

Human capital accounting: A literature review

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی مفهوم و تفاوت های مفهومی حسابداری سرمایه انسانی می پردازد و همچنین بر مولفه های تجربی آن تاکید می کند. جنبه ی مهم مربوط به این مقاله، تشخیص اعتبار تفسیر میان رشته ای مسیر حسابداری سرمایه انسانی است. روش تحقیق این مقاله، بررسی هدفمند ادبیات موضوع است. این مطالعه تلاش کرده است تا بر جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری سرمایه انسانی تاکید کند. همچنین تلاش شده است تا کاستی های مطالعات پیشین نشان داده شود، درحالیکه همچنین نقاط قوت تحقیقات تاثیرگذار قبلی را نیز نشان می دهد. در نهایت، قضیه میان رشته ای مشکل این مطالعه تاکید می شود، همانطوریکه دارای سنجش بزرگی از اعتبار است. با این حال، اظهار تجربی مفهوم حسابداری سرمایه انسانی بحث برانگیز باقی می ماند. در نتیجه، تعامل تحقیقات پیوسته میان رشته ای به عنوان پیامد این مطالعه توصیه می شود.

کلمات کلیدی: سرمایه انسانی، منابع انسانی، حسابداری، مرور ادبیات پیشینه

۱. مقدمه

حسابداری سرمایه انسانی چیست؟ در زمینه تحقیق و دانش، آیا حسابداری سرمایه انسانی احتمالا متعلق به علوم اجتماعی است یا به طور کامل متعلق به رشته حسابداری و متخصصان متحد است؟ از نظر تجربی، حسابداری سرمایه انسانی واقعا بیانگر چه چیزی است؟ آیا حسابداری سرمایه انسانی، ابزار مدیریت دولتی یا مدیریت تجاری است؟ آیا آن حوزه ی میان رشته ای از تعامل نظری و تجربی است؟ آیا حسابداری سرمایه انسانی شبیه مدیریت دولتی است، به خصوص در حوزه ی مدیریت منابع انسانی؟ در واقع، اینها سوالات تحقیقی است که انگیزه ی انجام این مطالعه می باشند. در نتیجه، روش تحقیق این مطالعه، بررسی ادبیات پیشینه است.

در فرایند بررسی ادبیات پیشینه ی موجود، پاسخ سوالات ذکر شده باید روشن شود. بنابراین، این مطالعه معنادار درنظر گرفته می شود، زیرا هنوز هم بطور جهانی و کلی حوزه ی مبهمی وجود دارد که باید در موضوع حسابداری سرمایه انسانی طبقه بندی شود. تلاش بر این است که نتایج این مطالعه توجه تحقیقات آتی را به موضوع حسابداری سرمایه انسانی برانگیزد. علاوه براین، هدف اصلی بررسی ادبیات پیشینه آشکار سازی و تاکید بر وضعیت یک موضوع معین است.

مرتبط با ارائه چنین وضعیتی، تحقیقات بعدی طراحی می شوند و راه حل ها برای مشکلات اجتماعی ایجاد می شوند. بنابراین، فرض اساسی این مطالعه این است که تحقیقات دانشگاهی باید در سیستم های مدیریتی تحولاتی را ایجاد کنند (Flamholtz و همکارانش، ۲۰۰۲). علاوه براین، در ادبیات پیشینه موجود، مفاهیم سرمایه انسانی، سرمایه فکری، دارایی انسانی و حسابداری منابع انسانی در واقع به جای یکدیگر استفاده می شوند. در این بررسی، درحالیکه مفهوم زیر بنایی همان حسابداری سرمایه انسانی است، این روش شناسی مبادله ای باید حفظ شود.

Abstract

This study interrogates the meaning and conceptual nuances of human capital accounting and additionally highlights its empirical dimensions. A critical aspect of the concerns of the study borders on the validity of an interdisciplinary interpretation of the trajectories of human capital accounting. The methodology of the study is purposively the literature review.

The study has attempted to underscore the essential aspects of the critical developments in the subject matter of human capital accounting. It has also tried to draw attention to the shortcomings of earlier studies, while showing the strengths of the influential types of such previous researches. Finally, the interdisciplinary thesis of the problem of the study was upheld, as having a large measure of validity. The empirical import of the concept of human capital accounting however, remains contentious. Consequently, continuous interdisciplinary research-engagement is recommended as an outcome of the study.