اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h61

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۵۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۵۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

عنوان انگلیسی:

Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry

چکیده فارسی:

چکیده

بیشتر تحقیقات مرتبط با فرضیه حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدینگی در نوشته ها، به مقایسه پیش بینی های ضرایب حساسیت از رگرسیون های مقطعی در گروه های شرکتهایی که در زمره گروه های کم و بیش دارای محدودیت مالی قرار گرفته اند پرداخته اند و این مقایسه بر اساس مقیاس محدودیت مالی مشاهده شده است. این مطالعات بسته به الگوی طبقه بندی استفاده شده برای طبقه طبقه کردن نمونه نتایج متناقضی را گزارش کرده اند و نیز بر اساس زمینه های روش شناسی و مفهومی مورد انتقاد قرار گرفته اند. ما در این تحقیق برخی از این مشکلات گزارش شده در متون را با استفاده از بینشهای (کلیری، پاول و رایت ۲۰۰۷) در طراحی تحقیق جدید کمتر می کنیم. مدل (CPR 2007) افزایش غیر مبهم (کاهش) حساسیت جریان نقدینگی- سرمایه گذاری را در زمان عدم تقارن اطلاعاتی افزایشها یا کاهش ها پیش بینی می کند. برهمین اساس ماه مورد قابل توجه و مهم تغییرات در حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدینگی را در سیر زمانی و برای شرکتهایی که دچار شوک عدم تقارن اطلاعات شدید شده اند بررسی می کنیم

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

نتیجه گیری ها

متون مربوط به حوزه سرمایه گذاری نقد در معرض انتقادهای متعددی از دیدگاه های مفهومی و عملی هستند. تقریبا همه مطالعات در این نوشتجات به نوعی به رگرسیون میان مقطعی در گروه های فرعی شرکتهای طبقه بندی شده بر اساس مقیاس اولویت محدودیت مالی درک شده قرار دارند. نتایج گیچ کننده ای بسته به این که آیا طبقه بندی بر اساس مقیاسهای پروکسی از نقص بازار سرمایه است و یا وجود سرمایه های داخلی به دست آمدند. از دیدگاه مفهومی نتیجه گیری از چنین تحقیق هایی به این شکل است که حساسیت سرمایه گذاری نقد بیشتر، محدودیت مالی بالاتری را منعکس می کند و این فرض را ایجاب می کند که حساسیت به صورت یکنواختی با محدودیت های مالی افزایش می یابد و این فرضیه هیچ مبنای نظری ندارد. نهایتا موضوع ضرایب تبعیض کننده ای که به یکسو متمایل هستند و ناشی از خطای اندازه گیری در Q هستنى به صورت کاملی حل نشده است.

ما در این تحقیق برخی از مشکلات گزارش شده در متون را با استفاده از دیدگاه ها و بینشهای (CPR 2007) در طراحی تحقیق جدید کاستیم. همچنین نمونه تحقیق خود را با استفاده از مقیاسهایی مستقیم از عدم تقارن اطلاعاتی طبقه بندی می کنیم،این طبقه بندی میان مطقعی نیست اما در چهارچوب سیر زمانی در محدوده رخدادهایی است که انتظار می رود سبب تغییر عدم تقارن اطلاعاتی شوند. ما اهمیت تغییرات در حساسیت سرمایه گذاری نقد را برای برخی از مجموعه های شرکتهایی که در معرض شوک بیرونی عدم تقارن اطلاعاتی هستند بررسی می کنیم. مدل (CPR 2007) افزایش یا کاهش روشنی را در حساسیت سرمایه گذاری نقد در زمان افزایش یا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در جریان های نقد مثبت یا منفی نشان می دهد. با بررسی تفاوتها در ضرایب حساسیت، انتظار داریم تا برخی از تبعیض ها در ضریب حساسیت  ناشی از خطاهای اندازه گیری در Q از میان بروند.

دو رخداد مورد مطالعه ما عبارتند از:

‌أ.       پیاده سازی SOX که انتظار می رود منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از افشای اطلاعات مالی بهینه و افزوده باشد؛

‌ب.    بیقاعدگ صنایع که انتظار می رود منجر به افزایش شدید عدم تقارن اطلاعاتی شود که ناشی از بالا رفتن نظارتهای قیمتی و موانع ورودی است.

گزارش می کنیم که در حقیقت عدم تقارن اطلاعات بعد از SOX ایجاد می شود و کاهش متناسبی در حساسیت سرمایه گذاری نقد قبل و بعداز SOX وجود دارد. ما در رخداد مقررات زدایی حمایت از این فرضیه ها را که عدم تقارن اطلاعات با مقررات زدایی و افزایش متناسب حساسیت سرمایه گذاری نقد، قبل و بعد از مقررات زدایی افزایش می یابد گزارش می کنیم.

به طور کلی، این تحقیق از فرضیه حساسیت سرمایه گذاری نقد با استفاده از طراح تحقیقی که برخی از مشکلات عملی و مفهومی را در آزمونهای موجود از فرضیه شناسایی شده در نوشته ها را اصلاح می کند حمایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.