اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h201

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting Forum

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسابداری :  مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی

عنوان انگلیسی:

Critical Muslim Intellectuals’ discourse and the issue of‘Interest’ (rib¯a): Implications for Islamic accounting andbanking

چکیده فارسی:

مقاله ی حاضر، رویکرد ها و مباحث متدلوژیکی روشنفکران برجسته و منتقد مسلمان (CMI ها) در مورد مساله ی ربا یا بهره ی بانکی در دین اسلام را ارائه و اجرا می کند. این مطالعه اساسا بر مبنای متدلوژی و مباحث فضلور رحمان (اهل پاکستان) بوده و آن ها را با رویکرد های سنت گرایان در زمینه ی ربا مقایسه می کند. این مقاله اهمیت جانشین سازی مباحث CMI ها در ادبیات و شیوه های بانکداری و حسابداری اسلامی را نشان داده و استدلال می کند که این چنین جانشین سازی مانع از ظهور مباحث جدید، نوآورانه و منتقدانه در مورد مساله ی ربا مخصوصا در حسابداری اسلامی و عموما در بانکداری اسلامی می شود. این مقاله ضرورت ادغام مباحث و افکار منتقدانه ی CMI ها در رشته های حسابداری و بانکداری اسلامی را برای ما آشکار می سازد، آن هم مخصوصا اگر این رشته ها خواهان مشارکت در جهت ارتقا عدالت اجتماعی-اقتصادی و همین طور درصدد یافتن جایگزین هایی برای همتایان معمول و نئولیبرال باشند.

کلمات کلیدی: ربا- بهره بانکی- حسابداری اسلامی- اقتصاد اسلامی- بانکداری اسلامی- روشنفکران برجسته و منتقد مسلمان، CMI ها

۱-       مقدمه

در مباحث مربوط به مساله ی ربا در حسابداری و بانکداری اسلامی عمدتا تابع افکار و مفاهیم علمای سنتی و محافظه کاری می باشد که از نظر آن ها بهره بانکی به هر شکل ممکن باید کاملا منع شود. بانک ها و نهاد های مالی اسلامی امروزی تلاش های زیادی انجام می دهند تا محصولات را طراحی کنند که ظاهرا شبیه محصولات اسلامی کلاسیک می باشند (بر اساس قرارداد های تقسیم سود و زیان) و از استفاده از کلمه ی ربا مخصوصا به شکل حقوقی آن اجتناب می کنند. مشابها ادبیات حسابداری اسلامی عمدتا بر مبنای مفهوم محافظه کارانه ی ضرورت ممانعت کلی از بهره بانکی می باشد. تعدادی از مقالات ارائه شده در ادبیات اقتصاد اسلامی از درک قراردادی / سنتی مساله ی ربا در افکار اسلامی انتقاد کرده و خصوصیات ذکر شده در متون فقهی و اسلامی و تفاسیر مرتبط را نقض می کنند. عده ای از مولفان (مانند ۱) به رویکرد های متدلوژی افراطی روشنفکران معاصر روی می آورند. در ادبیات حسابداری اسلامی، در کل بحث های افراط گرایانه و متفاوتی در مورد مساله ربا وجود ندارد (کاهل ۲۰۰۹). این مقاله درصدد مطرح کردن شکاف موجود در ادبیات موضوع از طریق ارائه بحث هایی در مورد مساله ربا می باشد که بر مبنای متدلوژی و افکار تعدادی از روشنفکران معاصر بنام روشنفکران برجسته و منتقد مسلمان (CMI ها) ساخته می شوند. مقاله ی حاضر هم چنین مفاهیم عدم وجود این قبیل مباحث در روش ها و تحقیقات حسابداری و بانکداری اسلامی را بررسی می کنند.

روشنفکران برجسته و منتقد مسلمان یا اسلامی (CMI ها) اصطلاحی می باشد که استفاده از آن در مطالعات اسلامی برای توصیف جنبشی متداول شده است که توسط تعدادی از روشنفکران مسلمان رهبری می شود که در واقع هدف آن ها احیا تفکر اسلامی است (کرستن ۲۰۱۱). این پروژه احیا گرایانه که توسط گروهی از روشنفکران پیشنهاد شد، بر مبنای درک محتوای تاریخی قرآن و میراث اسلامی، ضمن تفسیر قرآن و گسترش دادن مفاهیم آن به دوران معاصر می باشد. بی شک یکسری ارزش های تاریخی خاص بر دوران کنونی تاثیر دارند. زمان حال باید بر طبق شرایط مذهبی، تاریخی و عقلانی ساخته شود که بر مساله ی ربا تاثیر می گذارند (کوپر). برای CMI ها، تفاسیر قبلی قرآن و سایر متون اسلامی معتبر – یعنی حدیث و اجماع – شکلی از مساله را منعکس می کنند که خود قبلا با آن برخورد کرده اند. بنابراین تفاسیر کنونی همیشگی نیستند، در مغایرت رشته هایی نسبی و درصدد بیان مطالب شهودی سنت گرای غالب برای تفسیر متون اسلامی انتقاد می کنند و در ادامه حجمی از آن ها را به روز آوری می کنند. برای CMI ها، ادراک و تفاسیر متون مذهبی و قوانین شریعت باید به موازات شرایط اجتماعی در حال تحول اصلاح شود و در این راستا می بایستی دیدگاه ها و ارزش های اسلامی را بررسی کرد (ابو زهرا ۱۹۹۸). این مقاله به طرز تفکر CMI ها در ادبیات حسابداری اشاره می کند. این مطالعه بر فعالیت و متدلوژیکی یکی از CMI های برجسته یعنی فضلور رحمان متمرکز می باشد. در مورد مساله ربا/ بهره، این مقاله تفکر رحمان را با سایر CMI ها (مانند شاهرور و رامادان) و اقتصاد دانان معاصر و مباحث دانشمندان امور مالی و حقوقی در مورد این مساله ادغام می کند. مقاله ی حاضر سهم چشمگیری در تحقیقات حسابداری اسلامی دارد، چرا که دیدگاه های منتقدانه ی این روشنفکران قبلا در ادبیات موضوع مورد بحث قرار نگرفته اند. دیدگاه های CMI ها حاکی از تغییرات افراط گرایانه ای در نقش حسابداری و بانکداری اسلامی بطور عام و نه صرفا در رابطه با مساله ی ربا می باشد. این افکار و رویکرد ها مرتبط با تحقیقات حسابداری منتقدانه می باشند. بطور مثال نگرانی های CMI ها در رابطه با عدم سابقه ی تاریخی و تعیین محتوای افکار اسلامی سنتی عمدتا منعکس کننده ی نگرانی های محققان حسابداری منتقد در مورد تحقیقات حسابداری مهم می باشد، این تحقیقات عمدتا به توسعه ی راه های جایگزین نجات بخشی برای حسابداری می باشند که تاکنون پتانسیل ابعاد و ارزش های معنوی (مکمل با روشنفکری و نجات بخشی) را مخصوصا از دیدگاه اسلامی نادیده گرفته اند و از این طریق درصدد تحقق پروژه های حسابداری نجات بخش می باشند. اغلب تحقیقات حسابداری منتقدانه بر مباحث دنیوی مانند مارکسیسم، فمنیسم یا سایر ابعاد نظریه شناختی منتقدانه ای تاکید دارند که در عوض فرایند تفکر منطقی از گزینه نجات بخشی استفاده می کنند، تفکرات CMI ها ادبیات حسابداری انتقاد گرا را از طریق پتانسیل های رهایی بخش حسابداری از دیدگاه های مذهبی و اسلامی غنی سازی می کنند.

Abstract

This article introduces and employs Critical Muslim Intellectuals’ (CMIs) methodological approaches and debates to discuss the issue of bank-interest/ribā in Islam. It builds specifically on Fazlur Rahman’s (Pakistan) methodology and debates and counters them with the traditionalists’ approaches to the issue of ribā. The paper highlights the displacement of CMIs’ discourses from mainstream Islamic accounting and banking literature and practices and argues that such displacement is hindering the emergence of genuine, innovative and critical debate on the issue of ribā in particular and Islamic accounting and banking in general. The paper elaborates on the need to incorporate the critical debates and thought of CMIs into the fields of Islamic accounting and banking if these fields wish to contribute to enhancing socio-economic justice and finding an alternative to their conventional, neoliberal counterparts.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.