اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h17

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

عنوان انگلیسی:

Critical insights into contemporary Islamic accounting

چکیده فارسی:

بسیاری از تحقیقات فکری، هنجاری و نظری در اقتصادهای اسلامی، مالی و حسابداری، بر ویژگی اجتماعی و معنوی این مراتب تأکید می کنند. با بررسی این تأکیدها، این مقاله به صورت انتقادی، پتانسیل جنبه های تحقیق حسابداری اسلامی معاصر را کشف می کند و به توزیع پروژه ی مهم حسابداری در تلاش های اخیر عمل می کند تا به رهایی بخشی بیشتری دست یابد و شکلهایی از حسابداری را فراهم کند.

این مقاله استنتاج می کند که کمترین نظریه پردازی انتقادی مانند تأکید ابزاری و مکانیکی محدود اکثر تحقیقات حسابداری اسلامی، بیان می کنند که تحقیقات حسابداری اسلامی در حال انحراف از نقش های اجتماعی و معنوی اولیه ی خود هستند این موضوع با تقلید غیر منتقدانه و پذیرفتن عملیات حسابداری متعارف و معیارهایی به نام معیار اسلامی تشدید می شود. این مقاله هم چنین تلاش می کند راههای رو به جلوی را برای تحقیق بانکداری و حسابداری اسلامی شناسایی کند تا به رویه های رهایی بخش تری دست یابد.

کلمات کلیدی: اسلام، حسابداری، حسابداری انتقادی، بانکداری اسلامی، سازمان حسابداری و حسابرسی، موسسات مالی اسلامی، AAOIFI ، تحقیقات حسابداری اسلامی

بخشی از ترجمه

۵. نتیجه گیری و بازتاب شیوه های بعدی:

این مطالعه به صورت انتقادی، احتمال اظهارات معاصر حسابداری اسلامی را بررسی کرده است و ارتباط دستورات حسابداری انتقادی را تحقیق می کند. این تحلیل بیان می کند که این اظهارات به طور چشمگیر خلاصه ای از درک مثال حسابداری آزادتر است و انحراف کمی از حسابداری و سرمایه گذاری متعارف دارد. این مبحث هم چنین تضادهای بین ادعاهای اخلاقی این اظهارات و واقعیت های آنها را مشخص می کند. بازتاب مهمی که روی نقش بانکداری و حسابداری وجود دارد، ضرورت یک تغییر اساسی است. بر اساس تعلیمات اسلامی بحث شده در این مطالعه، رشد علم، عدالت اجتماعی و کل نگری سکویی برای بانکداری و حسابداری اسلامی ایجاد می کند تا تاکید روی تحریم بهره و فصاحت اخلاقی فراتر رود و این آموزه ها ممکن است عمل حسابداری و بانکداری اسلامی را برای تاکید روی عدالت اجتماعی، کار با اجتماعات محلی، ایجاد فرصت های کاری برای مردم فقیر، تصمیم گیری فراتر از ضوابط مالی، محیط و مسئولیت ، تغییر دهند که باید برای تمام عملیات بانکهای اسلامی و تمرینات حسابداری آنها مرکزی باشد. گسترش فهم این تغییرات ریشه ای و تغییر تاکید بانکداری اسلامی می تواند هم چنین ترسیم شود و از ابتکارات غیرمذهبی دیگر تقلید کند که موفقیت گسترده ی خاصی را در سوددهی برای اجتماعات محلی و ضعیف به وجود آورده است. طرحهای کارت اعتباری کوچک که در بانک آلمانی در بنگلادش ایجاد شده اند سودهای قابل ملاحظه ای را برای اجتماعات روستایی فقیر به ویژه زنان به وجود آورده اند. فراهم کردن وام های کوچک برای قشر ضعیف در بنگلادش خود اشتغالی را ترویج داده است و تولید درآمد را به خیلی از روستائیان منتقل کرده است. بانکهای اسلامی می توانند از تجربه ی موفق بانک آلمانی و ابتکارات مشابه در جوامع فقیرتر یاد بگیرند. اصول اسلامی مانند عدالت اجتماعی بحث شده در اینجا با ابتکارات محلی نسبت به گسترش جهانی تجارت، سازگاری بیشتری برای اختیار دادن به مردم فقیر دارند. آموزه های اسلامی می توانند گسترش پدیده ی میکروکارتها در جوامع مسلمان فقیرنشین توزیع کنند. اسلام شدیدا به مردم فقیر روستایی در بنگلادش نظر می کند که گاهی اوقات از مشغول شدن با بانک آلمانی و دیگر کارهای مشابه دلیل معاملات سودآور ، منع می شوند. در این مضمون بانک های اسلامی ممکن است نیازمالی مسلمانان بیشتری را با معرفی تکنیک های pls به میکروکارتها، برآورده کنند. بانکداری اسلامی برای موفق بودن مانند بانک آلمانی نیاز به بررسی بیشتر دارد. علاوه بر این، در امتداد رویکرد کل نگر به زندگی و گسترش علم در اسلام، بانکداری اسلامی باید با دیگر موسسات اجتماعی معنوی و مذهبی و برنامه هایی که به رسیدن به راه حل حل های عدالت اجتماعی کمک می کنند، مشارکت کند. به عنوان نمونه، قرآن بیان می کند که موسسات اسلامی (محلی) مانند کلینیک ها، مدرسه ها و مراکزی که در جامعه خدمات را ارائه می دهند در تعدادی از اجتماعات جهان اسلام موفقیت چشمگیری داشته اند. به طور مشابه موسسات مذهبی زیادی (مانند تئولوژی لیبرال در مسیحیت و جشن آزادی بدهی در یهودیت) فعال بوده اند و پیشرفت جامعه و تحقق عدالت اجتماعی متعهد شده اند.

بانکداری اسلامی به الحاق نیروها و مشارکت با این ابتکارات اجتماعی نیاز دارد. یک چارچوب اجتماعی که به رسیدن به عدالت اجتماعی کمک می کند می تواند فقط، از طریق تبادل و همکاری یک گروه اجتماعی و سازمان های مالی در روابط یا اجتماع، ایجاد شود. حسابداری، الهام گرفته از تعالیم اسلامی ، می تواند در تحقق این تغییر اصولی در ماهیت بانکداری و سرمایه گذاری اسلامی نقشی بازی کند. پیام کل نگر اسلام در اینجا یک اصل است. نیاز است که بین امور روحانی و غیرروحانی جداسازی انجام شود. بنابراین سیستم حسابداری در سطوح خرد و کلان، باید ایجاد شود و اطلاعاتی را فراهم کند که ابعاد اجتماعی و اخلاقی عمیق تری را منعکس می کنند. گسترش علم، عدالت اجتماعی و اصول اجتماعی برای قدرت دادن به اجتماع و جامعه نه تنها به گسترش رشد سرمایه بلکه به صداقت و افشای کامل نیاز دارند. دراین مورد، حسابداری باید بتواند تنظیم کننده و بازرسی کننده باشد وجامعه سازمانی تاسیس کند به طور مثبت عدالت اجتماعی را توزیع کند و پول سود آن از طریق صادقانه و منصفانه بدست آید. به عنوان مثال حسابداری باید به اجتماع برای تاسیس موسساتی مانند بانک های اسلامی کمک کند که در حال عمل به ارزشهایی هستند که به آنها عقیده دارند. حسابداری که شامل اطلاعات کیفیتی و کمیتی است باید موسسات مختلفی را در جامعه فراهم کند تا مشخص کند که آیا این بانک در حال ارتقای مشتریان از شرایط فقر است یا نه. علاوه بر این، تکنیک های ارزیابی مالی و خطر در حسابداری متعارف و بانک ها باید تغییر پیدا کند و گسترش یابد تا امکان وام های بیشتر و فرصت های سرمایه گذاری را برای مشتریانی با پشتوانه ی ضعیف تر فراهم کند. گذشته از این، تجربه ی بانک آلانی نشان داده است که فقر، با حمایت کافی، تربیت و پرورش در بازپرداخت وام های آنها خیلی خوب هستند. حساب های داخلی که از رشد مالی و کارآیی فراتر می روند هم چنین می توانند موسسه یا مدیریت بانک اسلامی را با اطلاعاتی در این مورد، تامین کنند که آیا آنها با مذهبشان مانند اظهارات مالی برخورد کرده اند. حسابداری داخلی و خارجی باید به مفاهیم مسئولیت اجتماعی وسیع تر مربوط شود مانند جزئیات انواع پروژه های بانکی که در حال سرمایه گذاری است و تاثیرات و ارزیابی محیطی و اجتماعی آنها.

حسابداری که درک اجتماعی سازمان را از تاثیر سازمانی روی کل سیستم های اقتصادی-اجتماعی افزایش می دهدف با اصول علمی اسلام سازگار تر است. همانطور که kamal و دیگران بیان می کنند، حسابداری توزیع می شود تا نوع دانش اجتماعی لازم برای توسعه در جامعه ی اسلامی را افزایش دهد. نقش عوامل تنظیم حسابداری و حسابداران هم چنین می تواند تغییر کند تا یک رویکرد کل نگر تر را بپذیرد. بخش ۲ نشان می دهد که چگونه حساب و محتسب از نظر تاریخی هر دو را ابعاد معنوی و دنیوی مشارکت می کردند و از بررسی های مالی فراتر می رفتند آنها به صورت یک وظیفه مسئولیت مهمی در اجتماع و محیط داشتند. عوامل تنظیم کننده حسابداری اسلامی مانند AAOIFI باید نقش سازمان های تجاری تنظیم کننده را در سود عمومی، نقدینگی، سازگاری و عدالت اجتماعی، بازی کنند. بنابراین ممکن است AAOIFI به تنهایی ادعا کند که بر اساس شریعت معیارهای حسابداری را گسترش دهد. تحقیق حسابداری اسلامی، در همان بخش، باید نقشی را در ایجاد این تغییرات در بخش بانکداری اسلامی و حسابداری ایفا کند. راههای گسترش و تحقیق که از طریق آنها  حسابداری می تواند سازگار با آموزه های اسلامی برای ممانعت از فقر و بدبختی تغییر کند، تک بعدی است. آوردن نیازهای مالی و اجتماعی قشر ضعیف بر راس تحقیقات اسلامی در اینجا اهمیت دارد. ارزیابی انتقادی تحقیق حسابداری اسلامی عدم وجود بارز مطالعاتی را نشان دادکه بر بیانیه های مسلمانان یا دیدگاههای نیازهای مردم فقیر و بدبخت در اجتماع ما تاکید کنند . تحقیق حسابداری اسلامی با طلب عدم و صداقت باید همچنین محدودیت ها و جریانات تمرینات معاصر بانکداری وس رمایه گذاری اسلامی را بررسی کند. مشخص است که تاکنون تحقیق حسابداری اسلامی به انتقاد باز و نشان دادن ماهیت فعالیت ها و موسسات بانکداری اسلامی بی میل بوده است. سرگرمی با رویه هایی که آموزه های اسلامی را به وجود می آورد، ابتکارات مذهبی دیگر و کار و نظریه پردازی مدرسه ی انتقادی می تواند یک تحقیق حسابداری صاحب اختیار شدن اجتماع، مشغول شوند و ارتباط برقرار کنند. پروژه ی حسابداری و بانکداری اسلامی باید پاسخگویی مسلمانان باشد که آن را در زمینه های پیش برد عدالت اجتماعی، ریشه کنی فقر و آزادی شکل های پیروی، امپریالیسم و کلونیالیسم، حمایت می کنند. در غیر اینصورت با عدم حمایت مسلمانان رو به رو خواهد شد و به صورت یک پدیده ی سطحی که جسم و روح اسلام را ترکیب نمی کند، ظاهر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.