خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی

مقاله انگلیسی بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H468

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  پازل بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های (حق الزحمه) حسابرسی: آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟ شواهدی از مالزی

عنوان انگلیسی:

The puzzle of internal audit function budget toward specialist auditor choice and audit fees: Does family ownership matter? Malaysian evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H468)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: انگیزه این مطالعه به دلیل فقدان تحقیق در مورد عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) و نیاز به تحقیق در مورد تاثیر مالکان با نفوذ مانند سهامداران خانوادگی بر هزینه های حسابرسی و تقاضا برای کیفیت حسابرسی ،می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر بودجه IAF در انتخاب حسابرسان متخصص صنعتی و هزینه های حسابرسی، به ویژه در شرکت هایی با سهامداران تحت کنترل خانواده، که یک ویژگی منحصر به فرد برای مالزی است، می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: بدین منظور از داده های شرکت های لیست شده در مالزی در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۲ استفاده می شود. برای بررسی روابط،از  logit و رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. چندین تجزیه و تحلیل اضافی برای ارزیابی استواری و قدرت نتایج اصلی، از جمله اقدامات جایگزین حسابرس متخصص و مالکیت خانوادگی، مشکلات درونزایی و انتخاب یک سویه(مستقل)، انجام می شود.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که بودجه IAF با استخدام حسابرسان متخصص صنعتی و هزینه های حسابرسی رابطه مثبت دارد. با این حال، شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیر خانوادگی احتمال کمتری دارند که از رابطه ی مثبت بین هزینه های IAF و استخدام حسابرس متخصص حمایت کنند. علاوه بر این، ارتباط متقابل بین هزینه های IAF و هزینه های حسابرسی برای شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی یافت شد. در نهایت، نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی بین مالکیت خانوادگی و نسبت هزینه های IAF به هزینه های حسابرسی وجود دارد، که نشان می دهد شرکت های خانوادگی به حسابرسی خارجی بیشتر از حسابرسی داخلی اعتماد دارند.

اصالت / ارزش: مشارکت این مطالعه، ارائه شواهد تجربی در مورد روابط بین IAF و حسابرسان متخصص صنعتی و هزینه های حسابرسی با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر سهامداران خانوادگی است. این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیمی را برای سیاستگذاران و متخصصان فراهم کرد، زیرا این امر بینش هایی از  اهمیت سرمایه گذاری در IAF به منظور استخدام حسابرسان متخصص صنعتی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی ارائه می دهد.

کلیدواژگان: مالزی، هزینه های حسابرسی ( حق الزحمه حسابرسی ) ، مالکیت خانوادگی، بودجه عملکرد حسابرسی داخلی، حسابرس متخصص

Abstract:

Purpose: This study is motivated by the lack of internal audit function (IAF) research and by the call for research on the impact of dominant owners such as family shareholders on audit fees and the demand for audit quality. This study aims to examine the impact of the IAF budget on the selection of industry-specialist auditors and on audit fees, particularly in companies with family-controlled shareholders, a feature unique to Malaysia.

Design/methodology/approach: Data of Malaysian-listed companies during the period 2009-2012 are used. To examine the relationships, logit and ordinary least square regressions are used. Several additional analyses are conducted to assess the robustness of the main results, including alternative measures of specialist auditor and family ownership, endogeneity problems and self-selection bias.

Findings: The results show that the IAF budget is positively related to hiring industry-specialist auditors and audit fees. However, family companies are less likely to support the positive association between IAF costs and engage specialist auditors than non-family companies. In addition, a complementary association between the costs of IAF and audit fees for both family and non-family companies was found. Finally, the results show that there is a negative association between family ownership and the ratio of IAF costs to audit fees, suggesting that family companies rely more upon external auditing than internal auditing.

Originality/value: The contribution of this study is to provide an empirical evidence about the tradeoff between IAF and both industry-specialist auditors and audit fees with considering the moderating impact of family-ownership shareholdings. This issue is yet to be examined, and it provides implications for policymakers and practitioners, as it offers insights into the importance of investing in IAF toward hiring industry-specialist auditors and pricing the audit services.

Keywords: Malaysia, Audit fees, Family ownership, Internal audit function budget, Specialist auditor

Introduction

Recently, there has been a phenomenal growth in accounting research examining family firms, in which family members hold positions in top management, sit on the board or are major shareholders. This is not surprising, as family firms control around 70 to 80 per cent of the global gross domestic product (Bardhan et al., 2015). For example, in the USA, they account for approximately 35 to 46 per cent of Standard and Poor’s (S&P) 500 (1500) and 10 per cent of the total market capitalization (Anderson and Reeb, 2003; Srinidhi.et al., 2014). In North America and Western Europe, Chrisman et al. (2010) report that founding families constitute more than 80 per cent of the market capitalization. In Asia, family business is the backbone of these economies (Khan et al., 2015). Firms in East Asian countries are usually dominated by families and the state (La Porta et al., 1998; Claessens et al., 2000; Claessens and Yurtoglu, 2013). Claessens et al. (2000) reported that families control around 60 per cent of the top management of concentrated firms, and more than half of the East Asian firms are extensively controlled by families. In particular, family businesses in Malaysia comprise 49 per cent of the total market capitalization (Khan et al., 2015).

Traditionally, the transactions between owners and managers can induce agency problems, called Type I agency problems, as a result of the separation of ownership and management common in firms with diffuse ownership structure (non-family firms). However, firms with ownership concentrated in the hands of a few individuals (family members) experience Type II agency problems due to conflicts of interest between the majority insider shareholders and minority shareholders (Villalonga and Amit, 2006). The controlling position of a major owner could be used to extract hihe/sher private benefits at the expense of the minor owner[1]. It is suggested that the demand for audit quality is driven by increasing the Type I agency problem (between owners and managers) (DeFond, 1992; DeFond and Zhang, 2014). With fewer Type I agency problems (i.e. family firms), companies might have less incentive to employ a higher-quality auditor so as to pay lower audit fees (Ho and Kang, 2013).

However, increasing information asymmetry between majority and minority shareholders may encourage the majority shareholders to employ a high-quality auditor to signal their credible financial reporting (Fan and Wong, 2005; Wang et al., 2008; Kang, 2014). In addition, the existence of expropriation of the interests of minority shareholders in family firms could lead to increase the audit risk (Khan et al., 2015). Thus, more extensive efforts would be needed by auditors to mitigate such risks, resulting in their charging higher audit fees. In sum, two competing views might explain the demand for audit quality in family firms. The demand for audit quality could be lower in family firms because they are subject to less severe Type I agency problems (Kang, 2014). However, increasing the Type II agency problems and expropriation of minority owners in family firms could lead to an increase in the demand for high-quality auditors (Fan and Wong, 2005). The existence of these competing views makes the demand for audit quality in family firms a potentially fruitful area.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره تخصص حسابرس

مقالات جدید درباره حق الزحمه حسابرسی با ترجمه