اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H504

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Rev Quant Finan Acc

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:   ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting information quality and systematic risk

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این  که آیا و چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه تأثیر می گذارد، موضوع بحث های زیادی بوده است. ما با پیوند دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به ریسک سیستماتیک، با الهام از بررسی های نظری اخیر، به این مباحث کمک می کنیم. با استفاده از مجموعه ی شرکت های لیست شده در پایگاه های داده  CRSP و Compustat از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۲ ، ما دریافتیم که کیفیت اطلاعات حسابداری به طور معنادار و منفی با ریسک سیستماتیک مرتبط است. این رابطه برای شاخص های جایگزین این دو ساختار، از جمله یک معیار ریسک بدون مدل، نیز استوار است. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری موجب کاهش ریسک سیستماتیک می شود. این یافته ها مفاهیم مهمی برای تصمیم گیری های افشاء، مدیریت سبد سهام و قیمت گذاری دارایی ها دارد.

کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، ریسک سیستماتیک، اقلام تعهدی غیر نرمال، درون زایی

۱.مقدمه

این موضوع که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه اثر می گذارد، موضوع اصلی یک ادبیات وسیع و رو به رشد در حسابداری، اقتصاد و امور مالی است. این ادبیات شواهد تجربی مهمی از رابطه منفی بین دو ساختار ارائه می دهد (Armstrong et al. 2013). با این حال، ساز و کارهای موجود در پسِ این رابطه موضوع بحث های زیادی بوده است (Beyer et al. 2010؛ Tang، ۲۰۱۱). ما با بررسی تجربی این موضوع که آیا و چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری با عوامل ریسک سیستماتیک موجود مرتبط می باشد، در این مباحث مشارکت می کنیم.

در نظریه نئوکلاسیک، هزینه سرمایه شرکت منحصرا وابسته به افشا ریسک سیستماتیک می باشد، یعنی عوامل ریسک سیستماتیک و صرف ریسک  بر اساس این عوامل (Hughes et al. 2007؛ Armstrong et al. 2013).( صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد). بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند هزینه سرمایه را تنها با سه روش محتمل تحت تاثیر قرار دهد: اول، کیفیت اطلاعات حسابداری یک عامل ریسک سیستماتیک اضافی را ایجاد می کند که با سایر عوامل شناخته شده متفاوت است. دوم، کیفیت اطلاعات حسابداری خودش یک عامل ریسک سیستماتیک نیست، بلکه بر صرف ریسک های عوامل شناخته شده تاثیر می گذارد. و سوم، کیفیت اطلاعات حسابداری به نوعی مرتبط با عوامل ریسک سیستماتیک شناخته شده می باشد….

۵ نتیجه گیری

ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا و چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک سیستماتیک در مجموعه ی شرکت های لیست شده در پایگاه های داده  CRSP و Compustat از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۲ ، تأثیر می گذارد. با استفاده از ابعاد مختلف کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک، دریافتیم که این دو ساختار، همبستگی معنادار و منفی دارند. ما ماهیت علیتی این رابطه را با اتخاذ سه آزمایش شبه طبیعی و یک رویکرد تفاوت-در-تفاوت، بررسی کردیم. نتایج نشان می دهد که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری موجب کاهش ریسک سیستماتیک می شود. به طور کلی، نتایج ما به طور تجربی از چندین نظریه توسعه یافته اخیر که اثر منفی کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک سیستماتیک را نشان می دهند ،حمایت می کند. چنین تاثیری مفاهیم مهمی برای تصمیم گیری های افشا، استراتژی های پوشش ریسک، مدیریت سبد سهام و قیمت گذاری دارایی ها دارد…

Abstract

Whether and how accounting information quality affects the cost of capital has been a matter of much debate. We contribute to this debate by linking accounting information quality to systematic risk, inspired by recent theoretical discussions. Using the universe of firms jointly listed in the CRSP and Compustat databases from 1962 to 2012, we find that accounting information quality is significantly and negatively related to systematic risk. This relation is robust to alternative proxies for the two constructs, including a model-free measure of risk. Further analysis indicates that improving accounting information quality causes systematic risk to decrease. These findings have important implications for disclosure decisions, portfolio management, and asset pricing.

Keywords: Accounting information quality , Systematic risk , Abnormal accruals , Endogeneity

۱ Introduction

Whether accounting information quality affects the cost of capital has been the central theme of a large and growing literature in accounting, economics, and finance. This literature provides considerable empirical evidence of a negative relation between the two constructs (Armstrong et al. 2013). However, the mechanism behind the relation has been a subject of intense debate (Beyer et al. 2010; Tang 2011). We contribute to the debate by investigating empirically whether and how accounting information quality is related to existing systematic risk factors (i.e., firm betas).

In neoclassical theory, a firm’s cost of capital depends exclusively on exposure to systematic risk, i.e., systematic risk factors and risk premiums on these factors (Hughes et al. 2007; Armstrong et al. 2013). Thus, accounting information quality can affect the cost of capital in only three possible ways: First, accounting information quality constitutes an additional systematic risk factor that is distinct from other known such factors; second, accounting information quality itself is not a systematic risk factor but affects risk premiums on known such factors; and third, accounting information quality is somehow related to known systematic risk factors.

۵ Concluding remarks

We investigate whether and how accounting information quality affects systematic risk in the universe of firms jointly listed in the CRSP and Compustat databases from 1962 to 2012. Using various measures of accounting information quality and systematic risk, we find that the two constructs are significantly and negatively correlated. We examine the causal nature of this relation by adopting three pseudo-natural experiments and a differences- in-differences approach. The results suggest that increases in accounting information quality cause systematic risk to decrease. Overall, our results provide empirical support to several recently developed theories that suggest a negative effect of accounting information quality on systematic risk. Such an effect has important implications for disclosure decisions, hedging strategies, portfolio management, and asset pricing.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید کیفیت حسابداری

مقالات جدید گزارشگری مالی

مقالات جدید ریسک های مالی

مقالات جدید سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات جدید افشا اطلاعات

مقالات جدید مدیریت ریسک

مقالات جدید حسابداری مالی