خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد

حسابداری و اقتصاد

مقالات انگلیسی حسابداری به تفکیک گرایش ها و موضوعات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2019 و 2018 حسابداری

لیست مقالات انگلیسی  حسابداری بدون ترجمه

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده حسابداری صنعتی

مقالات ترجمه شده حسابداری بهای تمام شده

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده مالی رفتاری

مقالات ترجمه شده بورس

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده بودجه و بودجه بندی

مقالات ترجمه شده بازارهای مالی

مقالات ترجمه شده ریسک های مالی

مقالات ترجمه شده ریسک اعتباری

مقالات ترجمه شده یسک نقدینگی

مقالات ترجمه شده ریسک سقوط

مقالات ترجمه شده ریسک عملیاتی

مقالات ترجمه شده ریسک بازار

مقالات ترجمه شده ریسک قانونی

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت

مقالات ترجمه شده ارزش سهام

مقالات ترجمه شده بازده سهام

مقالات ترجمه شده بازده سرمایه

مقالات ترجمه شده حسابداری تعهدی

مقالات ترجمه شده اقلام تعهدی

مقالات ترجمه شده اندازه شرکت

مقالات ترجمه شده حسابداری اجتماعی

مقالات ترجمه شده هزینه یابی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

مقالات ترجمه شده مالکیت نهادی

مقالات ترجمه شده ساختار مالکیت

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاران نهادی

مقالات ترجمه شده محافظه کاری حسابداری

مقالات ترجمه شده سیاست های پولی

مقالات ترجمه شده سیاست های مالی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر

مقالات ترجمه شده چرخه عمر سازمانی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر محصول

مقالات ترجمه شده چرخه عمر فناوری

مقالات ترجمه شده نرخ ارز

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقالات ترجمه شده بحران مالی

مقالات ترجمه شده بحران اقتصادی

مقالات ترجمه شده عدم قطعیت

مقالات ترجمه شده عدم اطمینان در حسابداری

مقالات ترجمه شده تحقیقات حسابداری

مقالات ترجمه شده مالیات

مقالات ترجمه شده شفافیت اطلاعات

مقالات ترجمه شده اصل افشا اطلاعات

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده  تامین مالی و سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده حقوق صاحبان سهام و سرمایه

مقالات ترجمه شده ساختار سرمایه

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده حسابداری سبز

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده بانکداری اسلامی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

مقالات ترجمه شده آموزش حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی IFRS

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده مدیریت سود

مقالات ترجمه شده مدیریت هزینه

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

مقالات ترجمه شده عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات ترجمه شده مدیریت تقاضا

مقالات ترجمه شده نظریه ساختاری

مقالات ترجمه شده تئوری ساختارگرایی

مقالات ترجمه شده تجارت و کسب و کار الکترونیک

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

مقالات ترجمه شده جریان های نقدی

مقالات ترجمه شده نقدینگی و نقد شوندگی

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی متغیرهای مالی اقتصادی و مدیریتی

 مقالات ترجمه شده ورشکستگی

مقالات ترجمه شده مدیریت شکست کسب و کار

مقالات ترجمه شده تقلب و تخلفات مالی

مقالات ترجمه شده گزارشگری  مالی

مقالات ترجمه شده صورت های مالی

مقالات ترجمه شده نسبت های مالی

مقالات انگلیسی ترجمه شده  اقتصاد اسلامی

مقالات انگلیسی ترجمه شده تحقیقات و مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده واکنش بازارهای مالی

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا همگرایی IFRS کیفیت حسابداری را افزایش می دهد

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H464 قیمت فایل ترجمه شده: 28000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23 صفحه WORD سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019 :  آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ شواهدی از بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی: Does IFRS convergence really increase accounting qualities? Emerging market evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H432قیمت فایل ترجمه شده: 39000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  16تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری عنوان انگلیسی:Visualising economic crises using accounting models

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H495 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  16 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی عنوان انگلیسی: Share-option based compensation expense, shareholder returns and financial crisis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H494قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  86سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی: یک تحلیل میان کشوری عنوان انگلیسی:Asymmetric impact of shocks on Islamic stock indices: a cross country analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H435قیمت فایل ترجمه شده: 30000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  10تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی عنوان انگلیسی:The future of 'serious games' in accounting education: A Delphi study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H493قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی:The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H492قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن عنوان انگلیسی:Religion-based resistance strategies, politics of authenticity and professional women accountants

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H491قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  41سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی عنوان انگلیسی:Integrating data reconciliation into material flow cost accounting: The case of a petrochemical wastewater treatment plant

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سرمایه گذاران فردی و انحراف پس از اعلان سود

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H490قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  20سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سرمایه گذاران فردی و انحراف پس از اعلان سود: شواهدی از کره عنوان انگلیسی:Individual investors and post-earnings-announcement drift: Evidence from Korea

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ارتقاء مشاوره حقوقی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H489قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  14سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر ارتقاء مشاوره حقوقی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی عنوان انگلیسی:The effect of general counsel prominence  on the pricing of audit services

مشاهده جزییات