پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

حسابداری

نمایش # 
عنوان کلیک ها
h247-مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی 94
H246-مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : مدیریت درآمد با استفاده از تغییر طبقه بندی: مدارک از انگلستان 70
H245- مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت ها 84
H244-مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات 80
H243-مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : شواهد تطبیقی در مورد ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری مبتنی بر IFRS در آلمان و انگلستان 78
H242- دانلود مقاله انگلیسی 2017: مسائل معاصر در بانکداری 131
H241-دانلود مقاله انگلیسی حسابداری 2017 ترجمه شده:تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی 238
H240- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016: تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید 150
H239- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت 1605
H238- دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و دقت پیش بینی تحلیلگر 1164
H237- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2017 : افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس 1161
H236- دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری 2017 : حسابرسان مستقل" ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی 1081
H235- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی 588
H234- دانلود مقاله لاتین حسابداری با ترجمه 2017 : تنظیم خطر، فشار جامعه و استفاده ازمدیریت حسابداری در مدیریت تغییرات محیطی 794
H233- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : استراتژی کسب و کار و مدیریت حسابداری در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی 804
H232- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : کاربرد داده کاوی در حسابداری : مرور ادبی و چارچوب سازماندهی 742
H231- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند 453
H230- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی 436
H229- مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده 2016 : مفاهیم اجزای نقدی درآمدها برای تداوم درآمد و بازده‌ های سهام 522
H228- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها 492
H227- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده 353
H226- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری 2015 : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی 466
H225- مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری 2015 : توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی 325
H224- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015: در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام 278
H223- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2015 : پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار 280
H222- مقاله انگلیسی حسابداری 2015 ترجمه شده : حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی 309
H221- مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری 2016 : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2340
H220- مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری 2016: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات 1250
H219- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2016 : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی 1988
H218- مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری 2015 : آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟ 984
H217- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2015 : اثر شتاب، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي سهام و موجودي‌ها 889
H216- مقاله isi ترجمه شده حسابداری 2015 : گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا 669
H215- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2015 : نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل: چهارچوبی برای طرح تحقیقاتی پیمایشی در بافت بازارهای نوظهور 957
H214- مقاله لاتین با ترجمه فارسی حسابداری 2015 : جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه 890
H213- مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری 2015 : ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی 884
H212- مقاله انگلیسی isi ترجمه شده حسابداری 2015 : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی 683
H211- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2014 : رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها 942
H210- مقاله isi ترجمه شده حسابداری 2015 : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی 974
H209- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015 : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟ 777
H208- مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری 2015: تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران 743
H207- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015 : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی 664
H206- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی 581
H205- مقاله لاتین با ترجمه فارسی حسابداری 2015 : مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید 836
H204- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015 : بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری 859
H203- مقاله ISI ترجمه شده حسابداری 2014 : اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد 707
H202-مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015 : تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت: 889
H201-مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015 : مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی 741
H200- مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری 2015 : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا 825
H199- مقاله انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه فارسی 2015 : جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاقی 545
H198- مقاله لاتین ISI حسابداری با ترجمه فارسی 2015 : حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌ و ساز اسپانیایی 850

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید