حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری به تفکیک گرایش ها و موضوعات رشته حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2019 و 2018 حسابداری

لیست مقالات انگلیسی  حسابداری بدون ترجمه

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

مقالات ترجمه شده بورس

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده بودجه و بودجه بندی

مقالات ترجمه شده بازارهای مالی

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت

مقالات ترجمه شده ارزش سهام

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده بازده سهام

مقالات ترجمه شده بازده سرمایه

مقالات ترجمه شده حسابداری تعهدی

مقالات ترجمه شده اقلام تعهدی

مقالات ترجمه شده اندازه شرکت

مقالات ترجمه شده حسابداری اجتماعی

مقالات ترجمه شده هزینه یابی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

مقالات ترجمه شده محافظه کاری حسابداری

مقالات ترجمه شده سیاست های پولی

مقالات ترجمه شده سیاست های مالی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر

مقالات ترجمه شده چرخه عمر سازمانی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر محصول

مقالات ترجمه شده چرخه عمر فناوری

مقالات ترجمه شده نرخ ارز

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقالات ترجمه شده بحران مالی

مقالات ترجمه شده بحران اقتصادی

مقالات ترجمه شده عدم قطعیت

مقالات ترجمه شده عدم اطمینان در حسابداری

مقالات ترجمه شده تحقیقات حسابداری

مقالات ترجمه شده مالیات

مقالات ترجمه شده شفافیت اطلاعات

مقالات ترجمه شده اصل افشا اطلاعات

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده حسابداری سبز

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده بانکداری اسلامی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

مقالات ترجمه شده آموزش حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی IFRS

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده مدیریت سود

مقالات ترجمه شده مدیریت هزینه

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

مقالات ترجمه شده عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات ترجمه شده مدیریت تقاضا

مقالات ترجمه شده نظریه ساختاری

مقالات ترجمه شده تئوری ساختارگرایی

مقالات ترجمه شده تجارت و کسب و کار الکترونیک

مقاله انگلیسی با ترجمه مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H389 قیمت فایل ترجمه شده:  35000  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  27 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی عنوان انگلیسی: Financial inclusion and poverty: The role of relative income

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ظرفیت به عنوان “سهام مجازی” در حسابداری خدمات اکوسیستم

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H388 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  6 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ظرفیت به عنوان "سهام مجازی" در حسابداری خدمات اکوسیستم عنوان انگلیسی: Capacity as “virtual stock” in ecosystem services accounting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H387 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 :  تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی عنوان انگلیسی: Explaining the causes of business failure using audit report disclosures

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول:  H386 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  18 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 :  رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی: The relation between audit fee cuts during the global financial crisis and earnings quality and audit quality

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H359 قیمت فایل ترجمه شده: 50000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 16 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی عنوان انگلیسی: A unified solution in fuzzy capital budgeting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H385 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  14 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور : شواهد از ترکیه عنوان انگلیسی: Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تحلیل تکنیکال و پیش بینی سود سهام

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H384 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  68 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 :  تحلیل تکنیکال و پیش بینی سود سهام: رویکرد تعدیل شده عنوان انگلیسی: Technical analysis and stock return predictability: An aligned approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت

دانلود مقالات انگلیسی سال 2017

کد محصول: H383 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  20 سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 :  یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت عنوان انگلیسی: Government integrity and corporate investment efficiency

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H360 قیمت فایل ترجمه شده: 41000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 21 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 41 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت عنوان انگلیسی: Accounting discretion and executive cash compensation: An empirical investigation of corporate governance, credit ratings and firm value

مشاهده جزییات