اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد: چشم انداز فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H573

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   China Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چگونه تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد: چشم انداز فرایند حسابرسی و نتایج حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

How audit effort affects audit quality: An audit process and audit output perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله با استفاده از مجموعه داده های منحصر به فرد دوره حسابرسی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در چین ، رابطه بین تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تلاش حسابرسی به طور معناداری احتمال تعدیلات(اصلاحات) حسابرسی را افزایش می دهد ، که این موضوع مانع از مدیریت سود مثبت شده و موجب بهبود کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده، می شود. ما همچنین دریافتیم که به طور کلی تلاش حسابرسی تأثیر معناداری در صدور اظهار نظرهای حسابرسی اصلاح شده ندارد ، اما به احتمال زیاد در صورت فقدان تعدیلات حسابرسی ، یک اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده صادر می شود. علاوه بر این ، دریافتیم که تأثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی هنگامی که مشتریان پیچیده تر باشند و همچنین هنگامی که شرکت های حسابرسی بزرگتر هستند ، کمتر می شود. در مجموع ، شواهد ما نشان می دهد که تلاش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی دارد. مطالعه ما ادبیات تأثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در بازارهای نوظهور را توسعه می دهد و نتایج این مطالعه، پیامدهای مهمی در بهبود بازده بازار حسابرسی در چین دارد.

 واژه‌های کلیدی: تلاش حسابرسی ، تعدیلات حسابرسی ، اظهار نظر حسابرسی ، کیفیت حسابرسی

۱.مقدمه

حسابرسی به عنوان یک مکانیزم خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کند و تأثیر حاکمیتیِ حسابرسی به طور مستقیم در کیفیت حسابرسی منعکس می شود. اهداف کلی حسابرسی بدست آوردن تضمین مستدل از عدم وجود تحریف عمده ناشی از تقلب یا خطا در صورت های مالی و صدور گزارش های حسابرسی مطابق با استانداردهای حسابرسی و ارتباط با مدیریت مشتری است (MOF، ۲۰۱۹). برای تحقق این اهداف ، در الگوی حسابرسی مدرن مبتنی بر ریسک ،  مسیر اصلی فعالیت حسابرسی مستلزم حسابرسانی است که ریسک تحریف عمده را شناسایی و ارزیابی کرده و پاسخ دهند. مطابق با هدف حسابرسی ، کیفیت حسابرسی به عنوان احتمال توامان این است که یک تحریف عمده موجود توسط یک حسابرس شناسایی و گزارش می شود (دی آنجلو ، ۱۹۸۱). فرایند تحقق کیفیت حسابرسی می تواند به عنوان تشخیص ، تعدیل و گزارش تحریفات عمده و دستیابی به کیفیت حسابرسی خلاصه شود. نحوه تحقق اهداف حسابرسی و بهبود کیفیت حسابرسی همواره مورد توجه تحقیقات حسابرسی بوده است.

۶.نتیجه گیری

حسابرسی به عنوان یک مکانیزم خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کند و تأثیر حاکمیتی حسابرسی به طور مستقیم در کیفیت حسابرسی منعکس می شود. در این مطالعه رابطه بین تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی ، با استفاده از مجموعه داده های منحصر به فرد دوره حسابرسی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در چین بررسی می کنیم. ما دریافتیم که تلاش حسابرسی به طور معناداری احتمال تعدیلات حسابرسی (به ویژه تعدیل رو به پایین حسابرسی) را افزایش می دهد ، که این موضوع بیشتر مانع از مدیریت سود مشتریان  شده(که این نیز عمدتاً در مهار مدیریت سود مثبت منعکس می شود) و باعث بهبود کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده ،می شود …

Abstract

Using a unique dataset of audit days in China from 2006 to 2011, this paper examines the relationship between audit effort and audit quality from the perspective of audit process and audit output. The results show that audit effort significantly increases the probability of audit adjustments, which inhibits positive earnings management and improves the quality of audited financial statements. We also find that audit effort does not have a significant effect on the issuance of modified audit opinions overall, but that a modified audit opinion is more likely to be issued in the absence of an audit adjustment. Furthermore, we find that the impact of audit effort on audit quality is attenuated when clients are more complex and when audit firms are larger. Collectively, our evidence suggests that audit effort plays an important role in improving audit quality by influencing audit process and audit output. Our study extends the literature on the impact of audit effort on audit quality in emerging markets, and the conclusions have important implications for the improvement of China’s audit market efficiency.

Keywords: Audit effort ,Audit adjustment, Audit opinion, Audit quality

۱.Introduction

 Audit plays an important role as an external corporate governance mechanism, and the governance effect of audit is directly reflected in audit quality. The overall objectives of audit are to obtain reasonable assurance that there is no material misstatement caused by fraud or error in financial statements, and to issue audit reports in accordance with auditing standards and communicate with client management (MOF, 2019). To realize these objectives, in the modern risk-oriented audit model, the main line of audit work requires auditors to identify, evaluate and respond to the risk of material misstatement. Consistent with the audit objective, audit quality is defined as the joint probability that an existing material misstatement is detected and reported by an auditor (DeAngelo, 1981). The realization process of audit quality can be summarized as detecting, adjusting, and reporting material misstatements, and achieving audit quality. How to realize audit objectives and improve audit quality has always been the focus of audit research. …

۶.Conclusions

 Audit plays an important role as an external corporate governance mechanism, and the governance effect of audit is directly reflected in the quality of the audit. In this paper, we investigate the effect of audit effort on audit quality systematically from the perspective of audit process and audit output using a unique database of audit days in China from 2006 to 2011. We find that audit effort significantly increases the probability of audit adjustments (especially downward audit adjustments), which further inhibits the earnings management of clients (which is also mainly reflected in the inhibition of positive earnings management) and improves the quality of audited financial statements…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۰

مقاله بیس حسابرسی ۲۰۲۰

مقالات مرتبط با حسابداری رفتاری

مقالات ۲۰۲۰ کیفیت حسابرسی

مقالات ۲۰۲۰ درباره صورت های مالی