اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده کارایی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H423

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله:Pacific Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های (حق الزحمه) حسابرسی شرکت: مطالعه موردی موسسات مالی FTSE

عنوان انگلیسی:

The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: کیفیت گزارشگری مالی مؤسسات مالی برای عموم بسیار مهم است، چرا که پیامدهای منفی گزارش های مالی دستکاری شده  نه تنها بر سهامداران تاثیر می گذارد، بلکه اعتبار ناظران و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله ارزیابی ارتباط بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری است. جنبه های مختلف عامل جنسیتی معرفی شده است تا هر گونه تأثیر حضور زن در کیفیت صورت های مالی را برجسته نماید.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: نویسندگان نمونه ای از موسسات مالی لیست شده در FTSE-350 برای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را بررسی می کنند. بخش مالی مقررات متفاوت و خاص خود را دارد که انتظار می رود ساز و کارهای چارچوب گزارشگری مالی و حسابرسان بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. پایگاه داده بلومبرگ برای به دست آوردن اطلاعات حاکمیتی و مالی استفاده شد، همچنین گزارش های سالانه شرکت ها برای جمع آوری هزینه های حسابرسی و اطلاعات کمیته حسابرسی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از یک رگرسیون داده های پانلی استفاده شد. نویسندگان همچنین ناهمگونی غیر قابل مشاهده، علیت معکوس و درونزایی کنترل می کنند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که هیئت مدیره با اندازه بزرگتر و استقلال بیشتر، هزینه های حسابرسی بیشتری را برای افزایش ظرفیت نظارت و محافظت از گروه وسیعی از سهامداران پرداخت میکنند. نتایج همچنین نشان می دهد که زنان در هیئت مدیره احتمالا ریسک دستکاری صورت های مالی را کاهش می دهند، چرا که زنان صداقت، احتیاط و محافظه کاری بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج گزارش شده نشان می دهد که کمیته های حسابرسی که دارای اعضای مستقل بیشتری هستند مایل به انجام حسابرسی با کیفیت بالاتر به منظور افزایش کیفیت گزارشگری هستند.

اصالت / ارزش: با توجه به مداخلات اخیر دولت ها برای جلوگیری از تاثیر منفی موسسات مالی در اقتصاد، این مطالعه بینش های سیاست گذاران را در مورد روابط موجود بین هزینه های حسابرسی و ساختار حاکمیت نهادهای مالی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: کارایی کمیته حسابرسی، هزینه های (حق الزحمه) حسابرسی، ساختار هیئت مدیره، تنوع جنسیتی هیئت مدیره، حسابرسان خارجی

مقدمه

هدف از صدور دستورالعمل های حاکمیت شرکتی  این است که روشی برای فهم حاکمیت شرکتی داشته باشیم و بتوانیم برای رسیدن به موفقیت درازمدت در آن کسب و کار، نظارت بر شیوه های مدیریت، پاسخگو بودن و شفافیت را بهبود ببخشیم. زنجیره ای از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی از نتایج کادبری  گرفته تا آخرین دستورالعمل های حاکمیت شرکتی بریتانیا، همه بر اهمیت ترکیب هیات مدیره در عملکرد موثر کسب و کار تاکید دارند. از آن جایی که هیات مدیره به دوام عمرآن شرکت، اهمیت زیادی می دهد به دنبال انتشاراطلاعات با کیفیت و قابل اطمینان برای طیف گسترده ای از سهامداران هست تا بتواد شکاف عدم اطمینان را محدود و مسئله عدم تقارن اطلاعات  را مدیریت کند. (کوهن  و همکاران.، ۲۰۰۲؛ زمان  و همکاران.، ۲۰۱۱؛ جیزی  و دیکسون ، ۲۰۱۷).

Abstract:

Purpose: The quality of financial reporting for the financial institutions is vital for the public, as the negative consequences of manipulated financial statements will not only affect shareholders but also the regulators’ reputation and the society at large. The purpose of this paper is to assess the association between different corporate governance mechanisms and their impact on audit and reporting quality. The gender factor is introduced from a diverse boards’ perspective to highlight any impact of female presence on the quality of financial statements.

Design/methodology/approach: The authors examine a sample of financial institutions listed on the FTSE-350 index for the years 2011 to 2015. The financial sector has its own and different regulations, and financial reporting framework and auditors are expected to behave into more scrutiny. Bloomberg database is used to obtain governance and financial data, while firms’ annual reports are used to collect audit fees and audit committee information. A panel data regression is used to test hypotheses. The authors also control for unobservable heterogeneity, reverse causality and endogeneity.

Findings: The results suggest that boards with larger size and higher independence pay higher audit fees to enhance the monitoring capacity and protect the wider group of stakeholders. The results also show that women on boards are likely to reduce the risk of manipulated financial statements, as women are more inclined toward truthfulness, cautiousness and conservatism. In addition, the reported results show that audit committees with more independent members are more inclined toward obtaining higher quality audit to enhance firm’s reporting quality.

Originality/value: Given the recent governments’ intervention to avoid financial institutions’ negative impact on the economy, this study is relevant and provide policymakers insights into the existing relationships between audit fees and financial institutions’ governance structure.

Keywords: Audit committee effectiveness, Audit fees, Board structure, Board gender diversity, External auditors

Introduction

The aim behind the issuance of corporate governance codes is to deliver sound corporate governance to improve monitoring over management practices, accountability and transparency for the long-term success of the business. The succession of corporate governance codes from Cadbury report to the latest UK corporate governance code recommends on the importance of board composition for effective functioning. As effective boards care for long-term firm viability, they seek to disseminate high-quality and reliable information to the wide range of stakeholders to limit the uncertainty gap and manage the issue of information asymmetry (Cohen et al., 2002; Zaman et al., 2011; Jizi and Dixon, 2017).

Therefore, the role of public accounting is vital to provide assurance over the reliability of the disclosed financial statements and their freedom from material misstatements. Improper audit opinions and aggressive use of management estimates could be minimized through the presence of an active/effective board of directors and a demanding audit committee for better audit quality. Also, the presence of the mentioned governance mechanisms helps in protecting auditors’ independence as well (Zaman et al., 2011).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره تخصص مالی

مقالات ترجمه شده درباره حق الزحمه حسابرسی

مقالات ترجمه شدهحسابداری مالی