اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تخفیف مالیاتی و هزینه بدهی ورشکستگی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H690

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تخفیف مالیاتی و هزینه بدهی ورشکستگی

عنوان کامل انگلیسی:

Tax benefit and bankruptcy cost of debt

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

نظریه های مختلف به دنبال اثبات عوامل تعیین کننده اصلی ساختار سرمایه شرکت ها هستند. بر اساس تئوری مبادله، ممکن است یک ساختار سرمایه بهینه وجود داشته باشد که در آن شرکت ها به دنبال تعادل بین ریسک ورشکستگی و تخفیفات مالیاتی حاصل از کسر بهره بدهی باشند. علیرغم مرتبط بودن این دو جنبه، تحلیل هم زمان آنها به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین، این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع است که آیا شرکت‌ها در برابر سطح اهرم پایین خود رفتار محافظه‌کارانه نشان می‌دهند یا خیر. علاوه بر این، به بررسی این سوال نیز خواهیم پرداخت که آیا عدم بهینه‌سازی احتمالی تخفیفات مالیاتی ناشی از بدهی، به دلیل هزینه ورشکستگی زیاد شرکت است یا به دلیل وجود سایر تخفیفات مالیاتی غیر از بدهی می باشد. برای این منظور آزمون‌ها با معادلات همزمان – روش گشتاور تعمیم‌یافته و پروبیت ترتیبی – و رگرسیون توبیت انجام می‌شود. نمونه شامل شرکت‌های غیرمالی برزیلی است. داده ها در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ تجزیه و تحلیل شدند. در نتیجه، هر دو فرضیه تأیید می شوند – H1- افزایش اهرم به دلیل تخفیف بیشتر مالیات ناشی از بدهی نسبت به هزینه های پیش بینی شده ورشکستگی می باشد و H2 – شرکت ها تخفیف مالیات ناشی از بدهی را به دلیل عواملی غیر از بدهی بهینه نمی کنند.

واژه‌های کلیدی: تئوری مبادله، تخفیف مالیاتی، ریسک ورشکستگی، معادلات همزمان، رگرسیون پروبیت ترتیبی، رگرسیون توبیت

۱.مقدمه

فرضیه مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) در مورد بی ربط بودن ساختار سرمایه باعث آغاز” تئوری مدرن مالی شرکت” شد – که از این پس  “MM” نامیده می شود. با این حال، در ۱۹۶۳، MM مجدداً به فرض قبلی عدم وجود مالیات مراجعه کرد و تشخیص داد که تخفیفات مالیاتی مرتبط با بدهی ممکن است به افزایش ارزش شرکت کمک کند. این تخفیف مالیاتی شامل صرفه جویی ناشی از کاهش پایه مالیاتی است. از سوی دیگر، افزایش بدهی منجر به ایجاد ورشکستگی و هزینه های نمایندگی می شود و در نتیجه ارزش شرکت را کاهش می دهد (بارتلدی و ماتئوس، ۲۰۱۱؛ کلمنته-آلمندروس و میرا، ۲۰۱۷)…

۶- نتیجه گیری

ساختار سرمایه یکی از موضوعات پر بحث در امور مالی است که علاقه خاصی به تایید نظریه هایی دارد که مفروضات مقاله بدوی را در سال (۱۹۵۸) به چالش می کشند. در میان این نظریه ها، TOT برجسته تر شده است. با این حال، اکثر این مطالعات به تأیید اینکه آیا مالیات ها عامل تعیین کننده موثری برای سطح اهرم شرکت ها هستند، محدود می شوند.

لذا این مطالعه از سایر مطالعات متفاوت است و تحلیل رابطه تخفیفات مالیاتی و هزینه ی مشکلات مالی ناشی از بدهکاری را صورت داده است. همچنین در TOT هم ذکر شده است. لذا تایید رابطه درونزایی بین سطح بدهی شرکت و رتبه بندی ریسک یا امتیاز ضروری است.جستجو می شود که آیا عدم بهینه سازی تخفیفات مالیاتی ناشی از بدهی ، به هزینه ورشکستگی پیش بینی شده بالاتر ربط دارد…

Abstract

Different theories seek to substantiate the main determinants of companies’ capital structure. For the trade-off theory, there may be an optimal capital structure in which companies seek a balance between bankruptcy risk and tax benefits generated by the deduction of debt interest. Despite the relevance of both aspects, their joint analysis is not sufficiently studied. Thus, this study seeks to understand whether companies show conservative behavior in relation to their low leverage level. In addition, whether a possible non-optimizing of tax benefits, arising from indebtedness, is due to a higher ex-ante bankruptcy cost for the company or due to the existence of other non-debt tax benefits is intended to verify. For this purpose, tests are performed with simultaneous equations – generalized method of moments and ordered probit – and Tobit regression. The sample comprises non-financial publicly held Brazilian companies. Data are analyzed during the period from 2009 to 2018. As a result, both hypotheses are confirmed – H1- Increased leverage results from higher debt tax benefits than ex-ante bankruptcy costs and H2 – Companies do not optimize debt tax benefits due to factors other than debt.

Keywords: Trade-off theory, Tax benefits, Bankruptcy risk, Simultaneous equations, Ordered probit regression, Tobit regression

۱.Introduction

Modigliani and Miller’s (1958) proposition of the irrelevance of capital structure gave rise to the beginning of the modern corporate finance theory – hereinafter referred to as “MM”. However, in1963, MM revisit the premise of tax absence and recognize that tax benefits associated with indebtedness may contribute to increase company’s value. This tax benefit consists of savings resulting from a tax base reduction. On the other hand, increased debt leads to arise in bankruptcy and agency costs, thus reducing company’s value(Bartholdi & Mateus, 2011; Clemente-Almendros & Mira, 2017)…

۶.Conclusion

Capital structure is one of the most studied topics in finance,with particular interest in confirming theories challenging the assumptions of the seminal article propositions by (1958). Among these theories, TOT stands out. However, most of these studies are limited to verifying whether taxes constitute an effective determinant of the companies’ leverage level.

Thus, this study differs from others by analyzing the relationship between tax benefits and the cost of financial difficulties arising from indebtedness, also mentioned in TOT. Therefore, to confirm the endogeneity relationship between the companies’ leverage level and their risk rating or score is necessary, seeking to detect whether a possible non-optimizing of tax benefits arising from indebtedness derives from a higher ex-ante bankruptcy cost…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد حسابداری

دانلود مقاله انگلیسی درباره مالیات

دانلود مقاله انگلیسی درباره ورشکستگی

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری مالی

دانلود مقاله انگلیسی درباره مدیریت بدهی

دانلود مقاله انگلیسی درباره هزینه بدهی

دانلود مقاله انگلیسی درباره ریسک های مالی

مقاله ISI در مورد حسابداری هزینه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی با ترجمه