اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

مقالات ترجمه شده  مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده نقدینگی

ترچمه مقاله درباره حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H324

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

عنوان انگلیسی:

Fair value accounting and corporate cash holdings

چکیده فارسی

بین ارتباط و قابلیت اطمینان اعداد حسابداری، توازن وجود دارد. تحقیقات پیشین نشان داده است که حسابداری ارزش منصفانه، ارتباط را افزایش و قابلیت اطمینان را کاهش می دهد. قابلیت اطمینان کم ممکن است منجر به تناقضات سازمانی شود. ما ارتباط مثبت بین استفاده از ورودی های ارزش منصفانه و سطح دارایی های نقدی شرکت را پیش بینی می کنیم؛ چرا که تحقیقات پیشین تناقضات سازمانی بیشتری را به سطح بالاتری از دارایی های نقدی ارتباط می دهند. ما درمی یابیم که استفاده زیاد از ورودی های ارزش منصفانه با سطح بالاتری از دارایی های نقدی ارتباط دارد؛ و نتایج عمدتا ناشی از ورودی های ارزش منصفانه سطح ۱ و ۲ هستند. به علاوه ما دریافتیم که نتایج ما برای شرکت های دارای مدیران توانمندتر، قوی تر است.

کلمات کلیدی: حسابداری ارزش منصفانه، کد استانداردهای حسابداری ۸۲۰، ورودی های ارزش منصفانه، دارایی های نقدی شرکت

۱مقدمه

از اوایل ۲۰۰۰ حسابداری ارزش منصفانه در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی به خود جلب کرده است . در سال ۲۰۰۶، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ۲۰۰۶ (FASB) استاندارد قابل توجهی را صادر کرد، کدگذاری استاندارد حسابداری ۸۲۰، (ASC مقیاس ارزش منصفانه( ASC820) ASC 820نیازمند ان است که شرکت هایی که از ورودی های ارزش منصفانه استفاده میکنند (دارایی ها و بدهی ها) مقدار ورودی های منصفانه را طبق سطوح اعلام کنند. خصوصا، سطح ۱ ورودی های ارزش منصفانه بالاترین سطح اطمینان اندازه گیری و سطح ۳ ورودی ها ی ارزش منصفانه دارای کمترین سطح اطمینان اندازه گیری هستند.

بدنه ی بزرگی از اسناد تحقیق قبلی که از ورودی های ارزش منصفانه استفاده می کرد ,ارتباط را افزایش می دهد (مثلا تحقیق سانگ ، Thomas، & Yi، ۲۰۱۰ و قابلیت اطمینان اعداد حسابداری (به عنوان مثال، آلن و رامانا، ۲۰۱۳)،را کاهش داده و تناسب بین ارتباط و قابلیت اطمینان را پیشنهاد می دهد . با وجود افزایش توجه در حسابداری ارزش منصفانه، شواهد تجربی کمی در این مورد وجود دارد که آیا استفاده از ورودی ارزش منصفانه به سطح دارایی های نقدی شرکت مربوط می شود یا خیر و به چه طریق. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ورودی ارزش های منصفانه و دارایی های نقدی شرکت های بزرگ است. از دیدگاه سنجش-قابلیت -اطمینان، اگر استفاده از ورودی های ارزش منصفانه ، اعتبار اعداد حسابداری را کاهش دهد،در انصورت سرمایه گذاران ممکن است تصمیمات اشتباهی اتخاذ کنند ،زیرا این اعداد قابل اعتماد و قابل تایید نیستند .علاوه بر این، سطح بالایی از رفتار فرصت طلبانه مدیریتی اغلب شامل استفاده از حسابداری ارزش منصفانه می شود (واتس، ۲۰۰۳.) هر دو عامل نشان می دهد که اطمینان کاهش یافته ممکن است مناقشات اضطراری بین سرمایه گذاران و مدیران را افزایش دهد. بنابراین، ما استدلال می کنیم که ممکن است یک رابطه مثبت بین استفاده از ورودی ارزش منصفانه و دارایی های نقدی به دلیل تحقیق قبلی وجود داشته باشد (مثلا Oper، Pinkowitz، Stulz و Williamson، ۱۹۹۹؛ Dittmar، Mahrاسمیت و Servaes، ۲۰۰۳؛ Kalcheva & Lins، ۲۰۰۷ نشان دادند که شرکت های با اختلافات بیشتر آژانس, پول نقد بیشتری نگه داری میکنند

Abstract

A trade-off often exists between relevance and reliability of accounting numbers. Prior research suggests that fair value accounting increases the relevance and decreases the reliability. The reduced reliability may lead to more agency conflicts. We predict a positive relation between the use of fair value inputs and the level of corporate cash holdings because prior research links more agency conflicts to a higher level of cash. We find that increased use of fair value inputs is associated with a higher level of cash holdings, and the results are mainly driven by Level 1 and Level 2 fair value inputs. In addition, we find that our results are stronger for firms with more-able managers.

Keywords: Fair value accounting Accounting Standards Codification 820 Fair value inputs Corporate cash holdings

۱. Introduction

Fair value accounting has received tremendous attention in academic research since the early 2000s. In 2006, the Financial Accounting Standards Board, 2006 (FASB) issued a significant standard, Accounting Standards Codification 820, (ASC 820), Fair Value Measurement. ASC 820 requires that firms using fair value inputs (assets and liabilities) disclose fair value inputs by levels. Specifically, Level 1 fair value inputs have the highest level of measurement certainty, and Level 3 fair value inputs have the lowest level of measurement certainty. A large body of prior research documents that the use of fair value inputs increases the relevance (e.g., Song, Thomas, & Yi, 2010) and reduces the reliability of accounting numbers (e.g., Allen and Ramanna, 2013), suggesting a trade-off between relevance and reliability.

Despite the surge of attention on fair value accounting, there is little empirical evidence on whether and how the use of fair value inputs relates to the level of corporate cash holdings. The purpose of this study is to examine the association between fair value inputs and corporate cash holdings. From the relevance-reliability trade-off perspective, if using fair value inputs reduces the reliability of accounting numbers, then investors may make wrong decisions because these numbers are less-credible and less-verifiable. In addition, a high level of managerial opportunistic or self-serving behavior is often involved in the use of fair value accounting (Watts, 2003). Both factors suggest that the reduced reliability may increase the agency conflicts between investors and managers. Thus, we argue that a positive association may exist between the use of fair value inputs and cash holdings because prior research (e.g., Oper, Pinkowitz, Stulz, and Williamson, 1999; Dittmar, Mahrt- Smith, & Servaes, 2003; Kalcheva & Lins, 2007) suggests that firms with more agency conflicts hold more cash.