اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h191

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی :  مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

عنوان انگلیسی:

Empirical study on the analysis of the global financial crisis influence on the accounting information reported by Romanian listed companies)

چکیده فارسی:

در رومانی،بحران مالی جهانی اخیر(GFC)، منجر به عدم تعادل در اقتصاد کلان شده است که برمحیط کسب وکار تأثیر داشته است. علاوه براین، این مورد به کاهش موقعیت وعملکرد مالی شرکت های رومانیایی منجر شده است که در بدست آوردن منابع لازم برای تأمین مالی فعالیت های خود، با مشکلاتی مواجه شده است.GFC بر اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت های رومانیایی ثبت شده در بورس اوراق بهادار بخارست(BSE) تأثیر داشته است، که به طور قابل توجهی، منافع همه ی سهامداران به مخاطره افتاده است. هدف از این مقاله، تجزیه وتحلیل و برآورد تأثیر GFC، در مراحل مختلف توسعه، بر اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت های رومانیایی ثبت شده در BSE می باشد.

در این مطالعه، اطلاعات مالی،توسط ارزش های نسبت مالی خاص مربوط به وضعیت و عملکرد مالی شرکت بیان شده است. برای بدست آوردن نتایج تحقیقات، در این مطالعه مراحل اصلی ظهور GFC در سطح بازار مالی رومانیایی تعیین شده است. پس از آن، براساس نسبت های مالی ارائه شده، تأثیر GFC بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده، آزمایش و برآورد شده است. این پژوهش در مورد شرکت های رومانیایی BSE ثبت شده در طول سالهای ۲۰۰۵ تا۲۰۱۱ انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل پیشرفته داده ها از روش آماری، با نرم افزار آماری ۲۰۰۰ SPSS استفاده شده است.

کلید واژه ها: گزارش دهی مالی، اطلاعات مالی، بحران مالی جهانی،  ، بورس اوراق بهادار بخارست.

Abstract

In Romania, the recent global financial crisis (GFC) has led to macroeconomic imbalances, which has affected the business environment. Furthermore, this led in decreases of the financial position and performance of Romanian companies that encountered difficulties in obtaining the necessary resources needed to finance their activities. The GFC has affected financial data reported by Romanian companies listed at Bucharest Stock Exchange (BSE), which significantly prejudiced the interests of all shareholders. This study aims to analyze and estimate the influence of the GFC, in various development phases, on the financial information reported by Romanian companies listed at BSE. In the study, the financial information is expressed by the values of specific financial ratios related to the financial position and performance of the company. To obtain the research results, in this study the main phases of GFC manifestation at the level of Romanian financial market have been identified. Subsequently, based on the proposed financial ratios, the influence of the GFC on the accounting information reported by the listed companies has been tested and estimated. The study was conducted on the Romanian BSE listed companies during 2005-2011. For data analysis advanced statistical methods, with SPSS 20.0 statistical software were used.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.