اطلاعیه

مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H105

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

عنوان انگلیسی:

:Estimate Role of Accounting Information Systems in Presentation Managers Required Information

چکیده فارسی:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS) ازجمله سیستم های مهم هر سازمان می باشند ،چرا که تمامی روابط با عناصر خارج از سازمان از طریق این سیستم ها به اجرا در می آید. نقش قابل توجه حسابداری مدیریت در حال حاضر در ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری مدیریت به اثبات رسید. مقاله حاضر به دنبال بررسی اینکه “آیا سیستم های اطلاعاتی شرکت فولاد مهر سهند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیریت را فراهم می کند ؟”،می­باشد. از این رو، مدیران این شرکت به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی و مطالعه  قرار گرفته اند. داده ها از طریق طیف پرسشنامه لیکرت جمع آوری شده است.علاوه بر این، از آزمون نرمال بودن Z جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیستم های اطلاعاتی شرکت فولاد مهر سهند (FMS) به طور موثر کار می کنند ومدیران اطلاعات مورد نیاز خود را فراهم می کنند

مقدمه 

هیچ مدیری، هرچند عاقل و هوشمند ، نمی تواند بدون آگاهی از حقایقی در مورد وظایف و عملیات یک موسسه، تصمیم درستی بگیرد. کسانی که براساس فرضیه ها و افکار خود (بدون در نظر گرفتن واقعیت های شرکت) تصمیم گیری می کنند، به نتایج نامطلوب رسیده و با بحران مالی و اقتصادی مواجه می شوند. این ها همراه با نیاز به اطلاعات دقیق و به روز برای برنامه ریزی ، سازماندهی ، تصمیم گیری و کنترل اهداف حسابداری، به خصوص حسابداری مدیریت ، به عنوان یک سیستم اطلاعات در نظر گرفته و در بخش کارکنان اطلاعات مناسبی برای تصمیم گیری های مختلف ارائه شده است. مدیران شرکت ها باید به این واقعیت توجه داشته باشند که در صورتی که شبکه های اطلاع رسانی نادیده گرفته شوند ، آنها به مدیریت یک شرکت نمی توانند اعتماد داشته باشند. هدف شبکه های اطلاعاتی، فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز، اعمال نظارت مورد نیاز و تصمیم گیری های مناسب برای بقاء ، رشد و توسعه ی سازمان می باشد. تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران، مسئله ای جذاب و خاص در میان محققان می باشد. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق آن مدیران باید داده های مناسب و با کیفیت مورد نیاز را برای تصمیم گیری بهتر از تمام کانال های رسمی و غیررسمی جمع آوری کنند. مقاله ی حاضر، برای اندازه گیری اثرداده های مناسب و واجد شرایط (جمع آوری شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری) در بهبود تصمیم گیری مدیران، تلاش می کند.(Bush man , 2004)

اطلاعات حسابداری مفید ارائه شده به مدیران باید:

۱- قابل فهم باشد: اطلاعات حسابداری باید برای مدیران قابل درک باشد. دانش مالی و نحوه ی ارائه اطلاعات ، به این ویژگی مربوط باشد.

۲- وابسته باشد: اطلاعات حسابداری مربوط به این موضوع تحت بررسی قرار گرفته است داده های آن که به صورت وابسته در زمان مناسب ارائه شده اند ، تحت تأثیر تصمیم گیری های قبلی قرار گرفته و پیش بینی های آینده را تحت تاثیر قرار می دهند.

۳- قابل اعتماد باشد: به داده های عاری از خطا و جانبداری، داده های قابل اعتماد گفته می شود. اطلاعات حسابداری قابل اطمینان، کامل، صحیح، درست و قابل تأیید می باشد.

۴- قابل مقایسه باشد: مدیران باید قادر به مقایسه اطلاعات حسابداری خود در طول زمان و مقایسه ی وضعیت های مالی و نتایج عملکرد موسسات دیگر با وضعیت و نتایج خود باشند . توجه به استانداردهای حسابداری و یکنواختی در ارائه اطلاعات قابلیت مقایسه افزایش می یابد.

۵- در زمان باشد: این مرد به مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد. این مقاله ی حاضر، به بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در ارائه مدیران با اطلاعات مورد نیازشان تلاش می کند. بنابراین، این تحقیق،اثر قابل فهم بودن، وابسته بودن، قابل اعتماد بودن، قابل مقایسه بودن و تنها در زمان بودن (به عنوان متغیرهای مستقل) روی تصمیم گیری مدیران (به عنوان متغیر وابسته) اندازه گیری می کند. علاوه براین ، هدف این مقاله مشخص کردن این است که آیا سیستم اطلاعات حسابداری شرکت فولاد مهر سهند دارای ویژگی های بالا می باشد و توسط مدیران در تصمیم گیری در مورد تعیین سطح تولید ، قیمت گذاری، به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن سود استفاده می شود؟

Abstract

 Accounting Information Systems (AIS) are among the most important systems of every organization since all relations with elements outside the organization is held through these systems. The significant role of management accounting has already been proved in providing appropriate data for management decisions. The present paper aims to investigate whether the AIS of Foolad Mehr Sahand Company provides required information for management decision-making. Hence, managers of the company are evaluated and studied as the research population. Data are gathered through Likert spectrum questionnaire. In addition, Z normal test was used to test research hypotheses. Results indicated that the AIS of Foolad Mehr Sahand (FMS) Company works efficiently and provides managers with their required information.

 Keywords: Accounting information systems, management accounting, information, decision- making

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.