اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سیاست های پولی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات سیاست های سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H259

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Journal of Banking and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۴۲ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات

عنوان انگلیسی:

The impact of conventional and unconventional monetary policy on expectations and sentiment

چکیده فارسی:

این مقاله شواهدی را در خصوص تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف ECB را روی احساسات اقتصادی در کشورهای اروپایی در طی بحران اروپا و امریکا ارائه می کند . ما از مجموعه شیوه های تحقیقاتی نمونه ای از ۹ کشور در حوزه اروپا استفاده کرده ایم و شاخص های انتظار/ احساسات را با مجموعه ای از متغیرهای مالی و اقتصاد کلان ترکیب کردیم . ما دریافتیم که سیاست پولی مرسوم ECB ( نمونه سیاست پولی فدرال ) دارای تاثیر معنی دار و مثبت روی انتظارات اقتصادی برای کشورهای حوزه اروپای مرکزی و تاثیر ضعیف روی کشورهای جانبی حوزه اروپا دارد .

با این حال معیارهای سیاست نامتداول ECB دارای تاثیر کوتاه مدت منفی روی انتظارات اقتصادی کشورهای اصلی دارد . این نتایج برای شیوه های مختلف (PVAR, QVAR, FAVAR) قوی بوده و دارای بحث های مختلف است . در کل، یافته های ما ، اهمیت سیاست پولی را روی تعیین انتظارات اقتصادی نشان می دهد .

۱. مقدمه

هدف اصلی بانک مرکزی اروپا (ECB) حفظ پایداری قیمت ها است؛ علاوه بر این، به ثبات سیستم مالی در منطقه یورو از طریق نظارت بر توسعه در بخش های بانکی و مالی نیز کمک می کند. ابزار منحصر به فرد سیاست پولی بانک های مرکزی نفوذ آنها بر نرخ سود هر بازار پول هستند که بر انتظارات نرخ های بهره رسمی آینده، اقدامات عاملان اقتصادی و در نهایت تحول تولید و قیمت تاثیر می گذارند. همانطور که خود بانک مرکزی اظهار داشت، اهمیت انتظارات کانال انتقال سیاست پولی در طی دهه های اخیر افزایش یافته است. به عنوان مثال، میزان بالایی از اعتبار بانک مرکزی می تواند تاثیر زیادی بر افزایش قیمت ها توسط هدایت انتظارات عاملان اقتصادی داشته باشد، و در نتیجه “درک فرآیند انتقال برای سیاست پولی بسیار مهم است” (p .61، سیاست پولی ECB، ۲۰۱۱؛

علاوه بر این، همانطور که لوتز (۲۰۱۵) استدلال می کند، درک رابطه بین تمایل سرمایه گذاران و سیاست پولی شروری است، زیرا بانک های مرکزی استفاده از ابزار سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات مربوط به حباب های دارایی و بحران های مالی را در نظر دارند. در واقع، در طی بحران های مالی اخیر در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نرخ رسمی سیاست پولی به نرخ صفر نزدیک شد و به همین علت، بانک های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته به مکانیسم های سیاست غیر متعارف پولی در جهت مقابله با نوسانات بازار مالی متوسل شدند و ثبات مالی را حفظ کردند (گام باکورتا و همکارانش، ۲۰۱۴؛ فاولی و نیلی، ۲۰۱۳ را مشاهده کنید).

Abstract

 This paper offers evidence on the effect of ECB’s conventional and unconventional monetary policy on economic expectations in Euro-area countries during the US and EU crisis. We employ a range of re- search methodologies in a sample of nine Eurozone countries and combine expectations/sentiment indi- cators with a set of macroeconomic and financial variables. We find that ECB’s conventional monetary policy (and Fed’s monetary policy stance) has a positive and significant effect on economic expectations for Core Eurozone countries and a weak effect on Peripheral Eurozone countries. ECB’s unconventional policy measures, however, have a negative short term effect on Core countries’ economic expectations. This result is robust to different methodologies (PVAR, QVAR, FAVAR) and different datasets. Overall, our findings highlight the importance of monetary policy in the determination of economic expectations