اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H231

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

نام مجله:  INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده ۲۰۱۶ :  آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند

عنوان انگلیسی:

An Analysis of Human Resource accounting practices in Cement Corporation of India

چکیده فارسی:

منابع انسانی مهمترین دارایی هر سازمانی است. حسابداری منابع انسانی به مدیریت کمک می کند تا تصمیمات مهم مرتبط با مدیریت منابع انسانی را اتخاذ کند که به بهبودی کلی کارآمدی کمک می کند. مطالعه کنونی با هدف درک روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند انجام شد. به منظور مطالعه ی روش های حسابداری منابع انسانی اعمال شده توسط شرکت سیمان هند، داده های پنج سال از گزارش های سالانه این شرکت جمع آوری شد. محقق میزان بسیار زیادی از افشاسازی اطلاعات حسابداری منابع انسانی، از جمله تعداد کل کارکنان، مشخصات حرفه ای کارکنان، توزیع سنی کارکنان، توزیع طبقه ای کارکنان، متوسط سن، ارزش طبقه بندی منابع انسانی، مدل استفاده شده برای ارزیابی، ترازنامه اجتماعی از جمله دارایی های انسانی و غیره را مشاهده کرد

مقدمه

منابع انسانی مهمترین دارایی هر سازمانی است. موفقیت هر سازمان، به بهره وری و گنجایش افراد آن سازمان بستگی دارد. علاوه براین، یافتن افراد ماهر، کارآمد، آگاه، و با انگیزه ی بالا بسیار دشوار است. مهارت ها، تجارب، دانش و خلاقیت افراد نمی تواند از طریق هیچ ماشینی جایگزین شود. بنابراین، سازمان ها باید بیاموزند تا دارایی های انسانی خود را به همراه سایر دارایی های خود به رسمیت بشناسند و از آنها قددانی کنند. با کشف مدیریت علمی، که بر روش شناسی کمّی تاکید دارد تا از طریق کارآمد ترین شیوه از تمامی منابع بهره ببرد، محاسبه منابع انسانی در بسیاری از سازمان های هند و سایر جهان آغاز شد.

حسابداری منابع انسانی به سنجش ارزش منابع انسانی کمک می کند، که آن نیز به مدیریت کمک می کند تا تصمیمات مهم مرتبط با منابع انسانی را اتخاذ کند که نهایتا به افزایش تولید و کارآمدی کلی سازمانی کمک می کند. حسابداری منابع انسانی توسط کمیته حسابداری منابع انسانی انجمن حسابداری آمریکا در سال ۱۹۷۳ به عنوان “فرایند شناسایی و سنجش داده های مربوط به منابع انسانی و انتقال این اطلاعات به طرفین ذینفع” تعریف شده است.

مدل ها و رویکردهای متعددی برای سنجش و ارزیابی منابع انسانی توسعه داده شده است. این رویکردها ممکن است بطور گسترده ای به عنوان حسابداری هزینه منابع انسانی (HRCA) و حسابداری ارزش منابع انسانی (HRVA) طبقه بندی شوند. HRCA شامل سنجش هزینه های متحمل شده توسط سازمان ها برای جذب، گزینش، استخدام، آموزش و توسعه دارایی های انسانی می باشد. HRVA شامل سنجش ارزش اقتصادی افراد برای سازمان ها می باشد.

Abstract :

Human resource is the most important asset of any organization. Human resource accounting helps management take important decisions related to human resource management which helps to improve overall efficiency. Present study is conducted with a view to know human resource accounting practices in Cement Corporation of India. To study HRA practices followed by CCI, five years data is gathered from annual reports of the company. The researcher found very great degree of disclosure of HRA information including total no of employees, professional profile of employees, age wise distribution of employees, category wise distribution of employees, average age, category wise value of human resource, model used for valuation, Social balance sheet including human assets etc.

Keywords :Human Resource Accounting   Human assets   Employees cost   Valuation of human resource