اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی

مقالات جدید در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H226

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری ۲۰۱۵ :  تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی

عنوان انگلیسی:

The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations

چکیده فارسی:

تنظیم کننده ها و سایر افراد اهمیت تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی را مشخص کرده اند. یکی از نقش های کمیته حسابرسی بررسی و نظارت بر واکنش مدیریت به توصیه ها و یافته های حسابرسی داخلی است. این مطالعه درمورد ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی شواهد تجربی ارائه می دهد.

این مطالعه با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت های ذکر شده در انگلستان متوجه شد که درک بیشتر اجرای توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. نتایج نیز نشان می دهد که ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی تحت تاثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد.

۱. مقدمه

اهمیت حسابرسی داخلی موثر و وجود یک کمیته رسیدگی موثر (AC)، به عنوان شالوده حاکمیت شرکتی خوب، به طور فزاینده ای در نتیجه سقوط های مالی مختلف شناسایی می شود (بدارد و گندرون، ۲۰۱۰). بسیاری از این سقوط ها در اوایل دهه ۲۰۰۰ رخ داد که باعث اطمینان بازارهای سرمایه به سقوط شد. درنتیجه، به نقش حسابرسی داخلی  (IAF) و نقش AC در کمک به هیئت مدیرانی که تعهدات مالی و امانتی خود را به عهده می گیرند بسیار توجه می شود (پوری، ترهان، و کاکار، ۲۰۱۰). (AC) به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی بررسی دقیق اطلاعات مالی شرکت و تسهیل کار حسابرسی داخلی و حسابرسان مالی را به عهده می گیرد.

(AC) نیز موظف به نظارت بر IAF است. (AC) برای اجرای این وظایف باید به IAF کمک کند که به خاطر خود برای به عهده گرفتن مسئولیت های کمیته عمل می کند. علاوه براین، AC و IAF باید ضمیمه مدیریت ارشد شود، به طوری که آنها با سایر وظایف  سازمانی تضعیف نشوند (سو و بنی، ۲۰۱۱).

پژوهش آرشیوی قابل توجه نشان می دهد که ویژگی های AC بر حسابرسی داخلی تاثیر می گذارد (برای مثال، آدل و مایسا، ۲۰۱۳؛ ابوت، پارکر، و پترز، ۲۰۱۰؛ باروا، راما، و شارما، ۲۰۱۰؛ کالاهان و سویلو، ۲۰۱۰؛ کاهیل، ۲۰۰۶؛ مت زاین، سابرامانیام، و استوارت، ۲۰۰۶ و کنت، ۲۰۰۶؛ گودوین، ۲۰۰۳). بودجه حسابرسی داخلی به طور خاص با تعداد جلسات AC مرتبط است که نشان می دهد که AC مداوم از IAF بیشتر حمایت می کند که منجر به بودجه بیشتر حسابرسی داخلی می شود (باروئت و همکاران، ۲۰۱۰).

با این حال، تحقیقات تجربی تاثیر این ویژگی ها را بر ادراک میزان موفقیت اجرای توصیه های حسابرسی داخلی بررسی نمی کند. این فقدان پژوهشی مطالعه اخیر را بر می انگیزد که با بررسی تجربی این موضوع که آیا ویژگی های خاص AC بر اثربخشی حسابرسی داخلی (EIA) تاثیر می گذارد برای پرکردن خلا تلاش می کند. ما با ادراکات حسابرسان داخلی ارشد (CIAs) درمورد اجرای توصیه های حسابرسی داخلی EIA را ارزیابی می کنیم. به عنوان انگیزه دوم به دنبال تعیین میزان تاثیر هر یک از ویژگی های AC بر EIA هستیم. بنابراین، نتایج این مطالعه تحقیقات موجود را تکمیل می کند و به روشی بر فرصت های تحقیقاتی بیشتر اشاره می کند.

Abstract

Regulators and others highlight the importance of the interaction between the audit committee and internal audit. One of the roles of the audit committee is to review and monitor management’s response to internal audit findings and recommendations.

This study provides empirical evidence of the association between audit committee characteristics and perceptions of implementation of internal audit recommendations. Using data from a survey of chief internal auditors from UK-listed companies, the study finds that greater perceptions of the implementation of internal audit recommendations are strongly related to the presence of independent members of the audit committee and to those members’ expertise in accounting and auditing. The results also suggest that perceptions of implementing internal audit recommendations are influenced by frequent meetings between the audit committee and chief internal auditors.