پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

مقاله های انگلیسی ترجمه شده حسابداری و حسابرسی (دانلود رایگان مقاله لاتین حسابداری ، مقاله ISI حسابداری)

 فروش مقالات(مقاله بیس) ترجمه شده حسابداری و حسابرسی (مقالات 2017 و 2016 و 2015 به لیست اضافه شد)

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه

 مقالات جدید به ابتدای لیست اضافه می شود

مقالات 2017 با ترجمه     مقالات 2017 بدون ترجمه     مقالات 2016 با ترجمه       مقالات 2015 با ترجمه

مقالات 2014 با ترجمه  مقالات 2013 با ترجمه    سایر مقالات  ترجمه شده

مقالات انگلیسی حسابداری 2017 با ترجمه

H239- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده2017 : حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت (30000تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H238- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و دقت پیش بینی تحلیلگر (33000تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

مقالات انگلیسی حسابداری 2017 بدون ترجمه

H237- مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس(ترجمه این مقاله  موجود نیست  برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H236- دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری 2017 : حسابرسان مستقل" ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی (ترجمه این مقاله  موجود نیست  برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H235- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی (ترجمه این مقاله  موجود نیست  برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H234- دانلود رایگان مقاله لاتین حسابداری 2017 : تنظیم خطر، فشار جامعه و استفاده ازمدیریت حسابداری در مدیریت تغییرات محیطی  (ترجمه این مقاله  موجود نیست  برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H233- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : استراتژی کسب و کار و مدیریت حسابداری در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی  (ترجمه این مقاله  موجود نیست  برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H232- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : کاربرد داده کاوی در حسابداری : مرور ادبی و چارچوب سازماندهی (ترجمه این مقاله  موجود نیست  برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016

H221- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 17000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H220- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات 19000تومان

 (دانلود رایگان مقاله  انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H219- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H231- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند 15000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H230- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی  19000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H229- مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده 2016 : مفاهیم اجزای نقدی درآمدها برای تداوم درآمد و بازده‌ های سهام 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H228- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها  23000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H227- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده 18500 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015

H226- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری 2015 : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H225- مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری 2015 : توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی 10000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H224- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015: در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام 14000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H223- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2015 : پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H222- مقاله انگلیسی حسابداری 2015 ترجمه شده : حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی 23000 تومان

  ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H218- مقاله ترجمه شده 2015 : آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟ 18500 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

 H217- مقاله ترجمه شده 2015 : اثر شتاب، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي سهام و موجودي‌ها 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H216- مقاله isi ترجمه شده : گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا 22000 تومان

  ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H215- مقاله ترجمه شده 2015 : نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل: چهارچوبی برای طرح تحقیقاتی پیمایشی در بافت بازارهای نوظهور 20000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H214- دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه 21000تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H213- مقاله ترجمه شده 2015 : ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H212- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H210- مقاله لاتین ترجمه شده 2015 : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی 21000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H209- مقاله لاتین ترجمه شده 2015 : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟ 21000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H208- مقاله ترجمه شده 2015: تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران 21000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H207- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی 20000تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H206- مقاله ترجمه شده 2015 : دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H205- مقاله ترجمه شده 2015 : مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید 19500 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H204- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H202-مقاله ترجمه شده 2015 : تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت: 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H201-دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی 20000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H200- مقاله ترجمه شده 2015 : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H199- مقاله ترجمه شده 2015 : جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاقی 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H198- مقاله isi ترجمه شده 2015 : حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H197- مقاله ترجمه شده حسابداری 2015 : جنسیت‌گرایی در یک چهارچوب منطقه‌ای: با توضیح عدم حضور زنان در نقوش ارشدِ شرکت‌های حسابداریِ منطقه‌ای در استرالیا 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H195- دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : چرخه‌ی عمر شرکت و هزینه‌ی حقوق صاحبان سرمایه 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H194- دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی: شواهدی از یونان 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H187- مقاله ترجمه شده 2015 : برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H185- مقاله ترجمه شده 2015 : مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H184- مقاله ترجمه شده 2015 : اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H183- مقاله isi ترجمه شده 2015 : موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و 195000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H182- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2015 : دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری 185000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H181- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H180- مقاله ترجمه شده 2015 : انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H179- مقاله جدید ترجمه شده 2015 : تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری 195000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H178- مقاله ترجمه شده 2015 : بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H177- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرس 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H169- مقاله ترجمه شده  اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه (2015) 20500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing Earnings Management in the Pre- and Post- Nigerian Corporate Governance Code 2011

 

H170- مقاله ترجمه شده  گزارش مالی اینترنتی در مالزی: ادراکات فراهم کنندگان و کاربران (2015) 21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Internet Financial Reporting in Malaysia: Preparers’ and Users’ Perceptions

 

H171- مقاله ترجمه شده حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا: یک تحلیل انتقادی طولی (2015)  21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Accounting and the fight against corruption in Italian government procurement:A longitudinal critical analysis (1992–۲۰۱۴

 

H172- مقاله ترجمه شده استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی: بررسی شرکت‌های توبیخ‌ شده عمومی در کشور مالزی (2015) 21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Independence and Financial Knowledge on Audit Committee with Non-compliance of Financial Disclosure: A Study of Listed Companies Issued with Public Reprimand in Malaysia

 

H173- مقاله ترجمه شده  روش‌های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط (2015) 21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms

 

H175- مقاله ترجمه شده تأثیر فن آوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی (2015) 19000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Technological impact on teaching of online managerial accounting

 

مقالات ترجمه شده حسابداری 2014

H211- مقاله ترجمه شده 2014 : رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها 20000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H203- مقاله  isi ترجمه شده 2014 : اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد 200000تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H193- مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H191- مقاله ترجمه شده 2014: مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده ی رومانیایی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H189- مقاله ترجمه شده 2014 : قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H186- مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی 18000 تومان 

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H176- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS در میان شرکت های نیجریه 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H73- مقاله ترجمه شده فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

Beyond Self-Evident: Recognising the Problematic Political Context of Accrual Accounting Adoption in South Korea

 

H174- مقاله ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری (2014) 20000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Reforming central government: An evaluation of an accounting innovation

 

H103- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

:Managerial accounting and decision making, in energy industry

 

H143- مقاله ترجمه شده عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه  (2014)  - 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

The current practice of Islamic microfinance institutions’ accounting information system via the implementation of mobile banking

 

H145- مقاله ترجمه شده  تحلیل تاثیر استاندارد حساب داری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای ابزارهای مالی در بانک تجاری اندونزی (2014)   17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial

 

H148- مقاله ترجمه شده مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS و(2014)   18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-Current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS

 

H149- مقاله ترجمه شده  شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ (2014)   18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Environmental management accounting practices and Islamic corporate social responsibility compliance: evidence from ISO14001 companies

 

H150- مقاله ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری (2014) 18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Business process modeling: An accounting information systems perspective

H153- مقاله ترجمه شده محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی:  شواهدی از حکم وام دهی اسپانیا (2014) 17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

 

H154- مقاله ترجمه شده  توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها (2014)  18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting

 

H155- مقاله ترجمه شده  بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Assessing self-selection and endogeneity issues in the relation between activity-based costing and performance

H156- مقاله ترجمه شده گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری (2014) 19000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Annual reporting by an Australian government department: 3 A critical longitudinal study of accounting and organisational 4 change

 

H160- مقاله ترجمه شده حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین (حسابداری دولتی) (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Accounting fraud, auditing, and the role of government sanctions in China

 

H164- مقاله ترجمه شده  تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan

 

H165- مقاله ترجمه شده حسابداری تعهدی (افزودگی ) در دولت: آیا حسابداری مستقل هنوز هم مناسب است (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Accrual accounting in government: Is fund accounting still relevant

H167- مقاله ترجمه شده گزارش سالانه توسط وزارت دولت استرالیا: یک مطالعه مهم اولی حسابداری و تغییر سازمانی (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Annual reporting by an Australian government department:  A critical longitudinal study of accounting and organisational change

 

H58- مقاله ترجمه شده نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری (2014) 18500 تومان  

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Addressing business needs: A creative module for teaching data macros in an accounting information systems course

 

H62- مقاله ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی (2014) 19500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

Reportable irregularities and audit quality: Insights from South Africa

 

H63- مقاله ترجمه شده تجزیه وتحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

Volatility analysis of the Romanian exchange rate

 

H64- مقاله ترجمه شده بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY و (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Money demand instability and real exchange rate persistence in the monetary model of USD–JPY exchange rate

 

H65- مقاله ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis

 

H66- مقاله ترجمه شده مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME و (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Harnessing the benefits of Corporate Governance and Internal Audit: Advice to SME

 

H67مقاله ترجمه شده نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia : A Conceptual Paperx

 

H68- مقاله ترجمه شده موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Institutions and accounting standard transformation Observations from Japan

 

H69- مقاله ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

 

H70- مقاله ترجمه شده روند کنونی در حسابرسی داخلی (2014) 14000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Current Trends in Internal Audit

 

H71- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

A management accounting perspective on safety

 

 

H76- مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی (2014) 16000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial Bank

 

H77- مقاله ترجمه شده تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

A research about mobile learning perspectives of university students who have accounting lessons

 

H78- مقاله ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Is the activity based costing system a viable instrument for smalland medium enterprises? The case of Mexico

 

H80- مقاله ترجمه شده درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Accounting Earnings And Gross Domestic Product

 

H81- مقاله ترجمه شده تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Audit committee accounting expertise, expectations management, and nonnegative earnings surprises

 

H83- مقاله ترجمه شده نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Structuration theory in accounting research: Applications and applicability

 

H84- مقاله ترجمه شده آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری (2014)  19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Testing the limits of structuration theory in accounting research John Roberts

 

H85- مقاله ترجمه شده حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Improved zrefined plate theory accounting for effect of thickness stretching in functionally graded platesn

 

H91- مقاله ترجمه شده روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه: انتخاب حسابدار ارشد (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

:An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant

 

H92- مقاله ترجمه شده رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

:Romanian Accounting–Taxation Complementary Relation in the Context of Organization’s Engineering

 

H93- مقاله ترجمه شده آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

:Do corporate board compensation characteristics influence the financial performance of listed companies

 

H94- مقاله ترجمه شده  مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل  شده در بازار بورس بخارست (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Empirical Study on the Informative Value of the Accounting Data Provided by the Companies Quoted in the Bucharest Stock Exchange

 

H95- مقاله ترجمه شده تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی (2014) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

:The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting

 

H96- مقاله ترجمه شده بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی (2014) 16500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

:Review the knowledge of Indonesian Management Accountant in International Financial Reporting Standard (IFRS) Compare with Malaysian

 

H97- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی (2014) 16000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Managerial accounting and decision making, in energy industry

 

H98- مقاله ترجمه شده پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی (2014) 18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Accounting management tools in Romanian European Social Fund implementation

 

H99- مقاله ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی (2014) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

Conflicts of interests in the accounting reporting area of European social fund financed operations in Romania

 

H100- مقاله ترجمه شده مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه (2014) 17000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +چکیده فارسی)

Accounting modeling – a multiple determination approach

 

مقالات  انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2013

H188- مقاله ترجمه شده 2013 : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H190- مقاله ترجمه شده 2013: چشم‌ اندازی تاریخی بر آموزش حسابداری دولتی 18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H192- مقاله ترجمه شده 2013 : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن: شواهدی از کانادا 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H196- مقاله ترجمه شده 2013 : مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H54- تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی  (2013) 12000 تومان 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The analysis of bank business performance and market risk—Applying Fuzzy DEA

 

H55- مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد (2013)  18000 تومان

 (دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management

 

H57- مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی   (2013) 10000 تومان 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Risk management and financial derivatives: An overview

 

H59- مقاله ترجمه شده پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness

 

H60- مقاله ترجمه شده سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری(2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Large shareholders and accounting research

 

H121- مقاله ترجمه شده هزینه سرمایه و شفافیت درآمد (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

cost of capital and earnings transparency

 

h122- مقاله ترجمه شده حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته (2013) 16500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Accounting for the Apple Inc business model: Corporate valuecapture and dysfunctional economic and social consequencesGlen

 

H123- مقاله ترجمه شده حسابداری سبز و چشم انداز ۲۰ ساله ی آن (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Green accounting and green eyeshades twenty years later

 

H104- مقاله ترجمه شده حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف(تئوری حسابداری) (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

:Accounting for parametric uncertainty in Markov decision processes

 

H105- مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

:Estimate Role of Accounting Information Systems in Presentation Managers Required Information

 

H106- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن ۱۸  (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

:Management accounting and rationalisation in the Army: The caseof Spanish Military Hospitals in the 18th centuryJuan

 

H107- مقاله ترجمه شده کشف کردن”Bay(دهنه)”در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Exploring “Bay” in Search of New Dimensions for Accounting Theory and Standards

 

H108- مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری (2013) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 

H115- مقاله ترجمه شده یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی (2013) 20000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The case for process mining in auditing: Sources of value added and areas of application

 

H116- مقاله ترجمه شده  :  بیانیه ی جریان های نقدی چرا مسئله FASB این(تاپیک 405) استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟ (2013) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Why Is the FASB Issuing This Accounting Standards Update (Update

H124- مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب (1981) 16500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Discussion of Behavioral Decision Theory: Processes of Judgment and Choice

 

H125- مقاله ترجمه شده سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی (2011) 15500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

designations for insurance and financial profesionals

 

H135- مقاله ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس(2013) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Perceptions of Audit Service Quality and Auditor Retention

 

H142-  مقاله ترجمه شده گردانندگان ارزش بهره‌وری اقتصادی سازگار با محیط زیست بهره‌وری شرکتی-اطلاعات حسابداری مدیریت برای استفاده‌ی بهینه از منابع زیست محیطی (2013)   - 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Value drivers of corporate eco-efficiency: Management accounting information for the efficient use of environmental resources

 

H146- مقاله ترجمه شده  خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری (2013) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency

H151- مقاله ترجمه شده  حسابداری، اخلاق  و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Accounting, ethics and human existence: Lightly unbearable, heavily kitsch

 

H152- مقاله ترجمه شده  سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده (2013)  18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Accounting Accounting Systems Tradition and Future

 

H159- مقاله ترجمه شده  تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO و (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

The Impact of Internal Control Quality on CFO Turnover

 

H161- مقاله ترجمه شده  پیش‌بینی بلند مدت رشد درآمد از منابع اطلاعاتی چندگانه (2013)  18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Predicting Long-Term Earnings Growth from Multiple Information Sources

 

H162- مقاله ترجمه شده آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری  برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟  مدارک و شواهد موارد تعهدات‌اختیاری قبل از سرمایه‌گذاری (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Can Managers Use Discretionary Accruals to Ease Financial Constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment

 

H163- مقاله ترجمه شده  تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی (2013) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Actor-Network Theory: A Briefing Note and Possibilities for Social and Environmental Accounting Research

 

H166- مقاله ترجمه شده  چشم‌اندازهای حیاتی روی حسابداری آموزشکده‌ی حسابداری و تهدید (خطر) ذهنیت پرداخت کردن (2013)  18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Accounting academia and the threat of the paying-off mentality

 

 مقالات  حسابداری ترجمه شده 2012 به پایین

H56- اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی (2012)  18000 تومان 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The reform of accounting standards and audit pricing

 

H53- بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی (2006) 17000 تومان 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis

 

H61- مقاله ترجمه شده سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر (2012) 18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry

  

H72- مقاله ترجمه شده محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک (2008) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The information content of earnings announcements in Denmark

  

H75- مقاله ترجمه شده آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت (2012) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times

 

H79- مقاله ترجمه شده ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی (2012) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to the Instruments of Governmental Public Debt in Romanias

 

H88- مقاله ترجمه شده تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی (2010) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

:Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems—An empirical study

 

H89- مقاله ترجمه شده تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت (2008) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing

 

H109- مقاله ترجمه شده عنوان:اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها (2010) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

EFFECTS OF IMPOSING A VALUE-ADDED TAX TO REPLACE PAYROLL TAXES OR CORPORATE TAXES

 

H110- مقاله ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟ (2005) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Are ABC and RCA Accounting Systems Compatible with Lean Management

 

H111- مقاله ترجمه شده :بازده وجه نقد،سرمایه گزاریهاودارایی (2009) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Cash, investments and asset returns

 

H112- مقاله ترجمه شده  بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه (2009) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Continuous” budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control

 

H113- مقاله ترجمه شده قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی وارزش شرکت (2012) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Investability, corporate governance and firm value

 

H114- مقاله ترجمه شده مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده (2010) 15000 تومان  پیوست بعد مراجع ترجمه نشده است

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Value-Added Taxes and U.S. Trade Competitiveness

 

H74- مقاله ترجمه شده نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

 

H82- مقاله ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants ’identities

 

H86- مقاله ترجمه شده حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟ (2013) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

:Accounting, innovationandpublic-sectorchange.Translatingreforms into change

 

H87- مقاله ترجمه شده نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The Role of Accounting information within the Management Process of Public Utilities Services

 

H90- مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات (2013) 18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Financing long-term care for frail elderly in FranceThe ghost reform

 

H101- مقاله ترجمه شده سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی (2013) 20000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management

 

H102- مقاله ترجمه شده  روند همگرایی IASB و FASB و نیاز به آموزش حسابداری  “مبتنی بر مفهوم ” (2010) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The IASB and FASB convergence process and the need for ‘concept-based’ accounting teaching

 

H117- مقاله ترجمه شده به روز رسانی استانداری های حسابداری ) بیانیه ی جریان های نقدی ( مبحث ۲۳۰) (2012) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Statement of Cash Flows (Topic 230)

 

H118- مقاله ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه) (2008) 16000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potentialg

 

H119- مقاله ترجمه شده رابطه میان بازرسی داخلی و امنیت اطلاعات : یک تحقیق اکتشافی (2012) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation

 

H120- مقاله ترجمه شده نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری (2012) 19000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Structuration theory in accounting research : Applications and applicability

 

H126- مقاله ترجمه شده چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی (2010) 16500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Conceptual frameworks of accounting from an information perspective

 

H127- مقاله ترجمه شده سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (2004) 15500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130

 

H128- مقاله ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود (2010) 16000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

the influence of foreign operations and their disclosure on earnings quality

 

H129- مقاله ترجمه شده اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها: اعداد مفهومی فراتر از خود دارند (2009) 16000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Measuring the Financial Position of Municipalities: Numbers Do Not Speak for Themselves

 

H130- مقاله ترجمه شده مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب (2012) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments

 

H131- مقاله ترجمه شده ۱۰ قانون حسابرسی (2008) 15000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

۱۰ auditing

 

H132- مقاله ترجمه شده:نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله (2009) 15000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 A Look Back at 25 Years of High-Quality Standards-Setting

 

H133- مقاله ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری  عملکرد شرکت 14500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance

 

H134- مقاله ترجمه شده استانداردهای جهانی حسابداری:  واقعیت و رویاها (2009) 15000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Global accounting standards: reality and ambitionss

  

H136- مقاله ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ (2007) 15500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Organizational risk in large audit firms

 

H137- مقاله ترجمه شده عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه (15000 تومان)

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

ENGINEERING PRODUCTION FUNCTIONS FOR COST ESTIMATION

 

H138- مقاله ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا (2011) 16000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

E-Accounting Practices among Small and Medium Enterprises in Ghana

 

H139- مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود (2005) 16000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Use Dividends to Signal or Not: An Examinztion of the UK Dividend Payout Patterns

 

H140- مقاله ترجمه شده نقش نقدینگی در ارزشگذاری معاوضه (1971) 15000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

The Role of Liquidity in Exchange Valuation-jstor

 

H141- مقاله ترجمه شده شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا (2011)  17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Joint conditionality in testing the beta-return relationship: Evidence based on the UK stock market

 

H144- مقاله ترجمه شده  ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود (2012)   18000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

A new measure of earnings forecast uncertainty

 

H147- مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود حسابرسی  و بازخورد  (2012)  18500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Improving quality of care through improved audit and feedback

 

H157- مقاله ترجمه شده پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری در بنگلادش (2011) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

the adoption of interenational accounting standards in bangladesh

 

H158- مقاله ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (2012) 17500 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

Review of practical implemenation issues relating to international financial reporting standards

 

H168- مقاله ترجمه شده  چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد (2012) 17000 تومان

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance

 

H1.      مفهوم و مربوط بودن سود 10000 تومان    ۴۲ صفحه  2002 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Concept and Relevance of Income Takashi Obinata

 

H2.      تئوری محدودیتها با ترجمه فارسی10000 تومان  ۲۲ صفحه  2005

 (دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

.THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT

 

H3.      هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری 10000 تومان    ۱۳ صفحه  2007 

(دانلود مقاله انگلیسی)  (مشاهده چکیده فارسی)

.ACTIVITY-BASED COSTING AND CUSTOMER PROFITABILITY 


H4.      توسعه روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت – مقايسه فرانسه وچين 10000 تومان  ۱۰ صفحه 2011 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 The development of the Activity-Based Costing method: A comparison between France and China

 

H5.      تحقیق حسابداری و منفعت عمومی10000 تومان       ۹ صفحه 2005

 (دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Accounting research and the public interest

 

H6.      شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ  10000 تومان ۲۳ صفحه 2003 فایل ترجمه این مقاله pdf می باشد   

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Understanding risk and return the CAPM and the fama _ French three _ Factor model

 

H7.      رضايت مشتري با استفاده از حامل هاي هزينه10000 تومان  ۲۹ صفحه  2011   

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Customer satisfaction using low cost carriers

 

H8.      آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان10000 تومان   ۳۳ صفحه  2011 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan


H9.      سرمایه فکری : تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت10000 تومان  ۲۱ صفحه 2004 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Intellectual Capital: An Evolutionary Change in Management Accounting Practices

 

H10. ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی10000 تومان  ۲۳ صفحه  2010 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Absorptive capacity, innovation, and financial performance


H11. آیا اطلاعات خصوصی ریسک نرخ دار تلقی می شود؟ موجود نیست ۲۹ صفحه 2009 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Is Private Information (PIN) Priced Risk 


H12. بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان10000 تومان ۱۸ صفحه 2006 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty

 

H13. گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی 10000 تومان  ۱۰ صفحه 2006 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Online reporting: accounting in cybersociety


H14. اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی10000 تومان  ۳۸ صفحه 2010 

 (دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty

 

H15-تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی10000 تومان 2011

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

  The impact of lean practices on inventory turnover

 

H16. فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری 15000 تومان ۲۵ صفحه  

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 INFORMATION TECHNOLOGIES: CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS

 

H17-بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر10000 تومان 2009 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Critical insights into contemporary Islamic accounting


H18. اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا10000 تومان ۳۱ صفحه 2010 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle


H19. ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ10000 تومان  ۳۲ صفحه 2003  

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Governance structures and accounting at large municipalities


H20. سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات 10000 تومان۱۰ صفحه 2012 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Financial crises in efficient markets  How fundamentalists fuel volatility

 

H21. خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی10000 تومان ۲۳ صفحه 2010 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research


H22. آزادسازی قوانین، تغییر تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی تجاری بانکهای بزرگ و کوچک    (15000 تومان)  ۲۹ صفحه 2005 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks

 

H23. اثر اندازه گيري کنترل سرمايه بر بازار سهام مالزي10000 تومان ۱۱صفحه 2010  

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Impact of capital control measures on the Malaysian stock market


H24. آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟10000 تومان ۲۴ صفحه 2009 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Does management accounting play role in planning process

 

H25. برون سپاري؛ مزايا و ريسک ها10000 تومان ۱۷ صفحه 2006 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Outsourcing — The benefits and the risks 


H26. ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی10000 تومان  ۱۵ صفحه 2012

 (دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Country risk, country size, and tax competition for foreign direct investment

 

H27. حسابداری در رسانه ها 10000 تومان  10 صفحه 2012

 (دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Accounting in the media

H28. عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت10000 تومان ۲۱ صفحه 2011   

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant


H29. گزارش و افشاء كنندگان گزارش10000 تومان ۱۶ صفحه 2001  

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Uniform Audit & Accounting Guide: For Audits of Transportation Consultants Indirect Cost Rates

 

H30. حقايق در مورد گسب10000 تومان ۱۸ صفحه 2003 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 facts_about_gasb 


H31. مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري 10000 تومان ۱۴ صفحه 2001  

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets

 

H32. ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام 10000 تومان ۴۹ صفحه 2003 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Residual income risk, intrinsic values, and share prices.


H33. کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی 10000 تومان ۹ صفحه 2006 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 applying the government accounting standards board


H34. ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت 10000 تومان ۲۱ صفحه 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

 Intellectual Capital Evaluation Relationship between Knowledge Management Implementation and Company’s Performance


 H35-ترجمه مقاله انگلیسی تئوری های هنجاری حسابداری (17000 تومان) 27 صفحه 

(دانلود مقاله انگلیسی) (مشاهده چکیده فارسی)

Normative Accounting Theories

 

مقاله ترجمه شده  حسابداری و حسابرسی و مقاله لاتین مدیریت مالی با  ترجمه سلیس و روان همراه با دانلود رایگان مقاله isi حسابداری لاتین و مقاله حسابداری انگلیسی مقاله حسابداری isi با ترجمه

خرید و دانلود مقاله لاتین به همراه ترجمه

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید