پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2018 | مقاله بیس مدیریت بازرگانی 2018 - 2019

در این لیست مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2018 و 2017 موجود می باشد به زودی مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2019 به لیست اضافه خواهد شد

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی 2019 : تأثیر عملکرد شهرت هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی
 2. مقاله ترجمه شده 2018 : بررسی نگرش های رفتاری مصرف کننده در مورد برند لوکس در رسانه های اجتماعی
 3. مقاله ترجمه شده 2018 : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت
 4. مقاله ترجمه شده 2018 : چگونه بازاریابی داخلی موجب رضایت مشتری در بازارهای رشد یافته و در حال رشد اروپایی می شود؟
 5. مقاله ترجمه شده 2018 : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی
 6. مقاله ترجمه شده 2018 : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا
 7. مقاله ترجمه شده 2018 : روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت
 8. مقاله ترجمه شده 2018 : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول
 9. مقاله ترجمه شده 2018 : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی
 10. مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عداالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی
 11. مقاله ترجمه شده  2018 :تحقیق در بازار سهام انرژي مربوط به ساختار شبکه بر اساس شاخص هاي مالی
 12. مقاله ترجمه شده  2018 : استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل
 13. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2018 : مدل سازي و تجزیه و تحلیل بازاریابی دهان به دهان
 14.  مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2018 : درك انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد 
 15. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2018 : مطالعه تاثیر فعالیت هاي بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتري در صنعت خطوط هوای
 16.  مقاله ترجمه شده 2018 : چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند
 17. مقاله انگلیسی 2018 : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری
 18. مقاله ترجمه شده  2018 : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند
 19. مقاله ترجمه شده 2018: استراتژی های بازاریابی آنلاین
 20. مقاله ترجمه شده 2017 : روابط تجربی عدم قطعیت محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی
 21. مقاله ترجمه شده 2017 : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری
 22. مقاله ترجمه شده 2017 : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های توليدی عرضه شده در بورس
 23. مقاله ترجمه شده 2017 : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار
 24. مقاله انگلیسی 2018 : مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری
 25. مقاله انگلیسی 2017 : استراتژی قیمت رقابتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 26.  مقاله ترجمه شده 2017 : بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب و کارها
 27. مقاله ترجمه شده 2017 : بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر
 28. مقاله ترجمه شده 2017 : تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز
 29. مقاله انگلیسی 2018 : مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین
 30. مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی 2018 : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهاي مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار 
 31. مقاله ترجمه شده 2017 : استفاده از ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری هتل لوکس
 32. مقاله ترجمه شده 2017 : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی
 33. مقاله ترجمه شده 2017 : یک مدل ترکیبی بازاریابی جدید برای نجات صنعت گردشگری (مهمان نوازی)
 34. مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی
 35. مقاله ترجمه شده 2017: سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC
 36. مقاله ترجمه شده 2017 : ایجاد وفاداری در مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری و شناسایی مشتری_شرکت
 37.  مقاله ترجمه شده 2017 : چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است
 38. مقاله ترجمه شده 2017 : تلاش برای ایجاد وفاداری به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار
 39. مقاله ترجمه شده 2017 : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان
 40.  مقاله ترجمه شده 2017 :نقش تعدیل کننده شناسایی نام تجاری-مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید
 41. مقاله ترجمه شده 2017 : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت
 42. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2017: هوش تجاری و یادگیری سازمانی
 43.  مقاله ترجمه شده 2017 : اهمیت بازاریابی ایمیلی در تجارت آنلاین
 44. مقاله ترجمه شده 2017 : عوامل موثر بر وفاداری برند تجاری در بازارهای B2B: چشم اندازی از بازار در حال ظهور
 45.  مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش
 46. مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی صنعتی 2017 : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی 
 47. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2017 : فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری   
 48.  مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2017: بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته
 49.  مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2017: انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات
 50.  مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی 2017: سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر
 51. مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی ترجمه شده 2016 : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط
 52. مقاله ترجمه شده 2016 : جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش
 53.  مقاله ترجمه شده : تاثیر تبلیغات بانک بر مشتریان بانک
 54.  مقاله ترجمه شده : بازارها و مشتریان مرزهای بازار، بازاریابی هدف
 55. مقاله ترجمه شده 2014: بررسی اثر تعدیل انتقادات متناقض و تفاوتهای جنسیتی آن در تصمیم گیری خرید آنلاین مصرف کنندگان
 56. دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی  ترجمه شده: مطالعه طولی مدیریت درآمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها
 57. مقاله انگلیسی بازاریابی با ترجمه فارسی: از آن چه فکر می کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود دارد!
 58. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی: تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل
 59. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه
 60.  دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان
 61. مقاله ترجمه شده  : اندازه گیری رضایت مشتری برای زنجیر F & B با مدل ASCI
 62. مقاله ترجمه شده : اثرات اعتبار نشان تجاری و برند بر وفاداري مصرف کننده
 63. مقاله ترجمه شده: بازاریابی مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده
 64. مقاله ترجمه شده: رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها
 65. مقاله ترجمه شده: نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان
 66. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟
 67. مقاله ترجمه شده مدیریت بازرگانی: فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین
 68.  دانلود مقاله لاتین مدیریت بازرگانی با ترجمه: قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه
 69. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: كشف و بهره‌برداري از فرصت‌ها در صنعت لبنيات
 70. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر
 71. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: پشتیبانی از تصمیم بازاریابی، با استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی
 72. مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی ترجمه شده: دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول
 73. مقاله انگلیسی ISI ترجمه شده: مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش
 74. مقاله انگلیسی ترجمه شده: یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت
 75. مقاله انگلیسی  مدیریت بازرگانی ترجمه شده رشته مدیریت: مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان
 76. مقاله ترجمه شده: چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟
 77. مقاله ترجمه شده: عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران
 78. مقاله ترجمه شده: اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند
 79. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند
 80. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی
 81. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی
 82. مقاله لاتین مدیریت بازرگانی با ترجمه: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاري و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور
 83. مقاله لاتین با ترجمه: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری
 84. مقاله لاتین با ترجمه: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟
 85. مقاله لاتین با ترجمه: تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور مالزی
 86. مقاله لاتین با ترجمه: معضل تغيير فنآوری در مدل کسب و کار
 87. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی
 88. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزیابی های شکست نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی
 89. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی
 90. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای
 91. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 92. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در مالزی
 93. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند
 94. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟
 95. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی
 96. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟
 97. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بررسي تأثير آميزه بازاريابي خدمات بر ارزش ويژه برند
 98. مقاله لاتین ترجمه شده: تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار
 99. مقاله ISI ترجمه شده: مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی
 100. مقاله ترجمه شده: سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند
 101. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی
 102. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز: مطالعه موردی
 103. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن
 104. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر وابستگیهای سازمانی بر رفتار مصرف کننده
 105. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه
 106. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی
 107. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام
 108. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه
 109. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین
 110. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک
 111. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن
 112. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی
 113. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی
 114. مقاله لاتین با ترجمه: توسعه کارآفرینی درآفریقا: بررسی کلی و اجمالی
 115. مقاله لاتین با ترجمه: الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی
 116. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه
 117. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط
 118. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای
 119. مقاله انگلیسی با ترجمه: "ارزيابي تبليغات در يك مدل تصميم گيري سلسله مراتبي"
 120. مقاله انگلیسی با ترجمه: نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی
 121. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: راه های کاربردی و تجربی متقاعد سازی : تحلیل تبلیغات درتجارت های در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته.
 122. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!
 123. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی
 124. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
 125. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی
 126. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه
 127. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
 128. مقاله انگلیسی ترجمه شده: تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده
 129. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد
 130. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزیابی موضوعی و عینی
 131. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟
 132. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مفهوم سازی مجدد هویت برند در یک محیط پویا
 133. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین
 134. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملكرد شركت
 135. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی
 136. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی
 137. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا
 138.  مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن
 139. دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا
 140. دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن
 141. مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی
 142. مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی
 143. مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی
 144. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 145. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود
 146. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی
 147. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار
 148. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
 149. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی
 150. مقاله ترجمه شده: اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین
 151. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله: مشتري به چه كسي وفادار است؟
 152. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی
 153. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی
 154. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین
 155. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: آيا تبليغات، اثري قصد خريد برندِ(نشان تجاري) فروشگاهي دارد؟
 156. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی
 157. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی
 158. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن
 159. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: سهم بازار و سیاست وجوه نقد : مدارک و شواهدی از شرکت های اروپایی غربی
 160. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی : تجزیه و تحلیل اندازه شرکت
 161. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: ارتباط با مشتری به عنوان یک نگرش بازاریابی بر مبنای اطلاعات مشتری
 162. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 163. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه: ساختار سازمانی و قابلیت­های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط( SMEها)
 164. دانلود مقاله ترجمه شده رشته: توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
 165. دانلود مقاله ترجمه شده تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری
 166. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثيرات سازمانی: شواهد تجربی از يک منطقه با بافت اقتصادی
 167. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: مدلهای مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی
 168. مقاله به زبان انگلیسی با ترجمه: قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن: استراتژی های خوب در مقابل استراتژی های تند و زننده برای مشتریان
 169. مقاله انگلیسی با ترجمه: ايجاد يك سيستم تبليغاتي تلفن همراه براي خدماتي كه براساس مكان به مشتري ارائه ميشوند
 170. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری
 171. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه توسط مصرف کننده
 172. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات)؛ چگونه پول خود را هدر ندهید
 173. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: ویژگی های تکنولوژی مصرف کننده در پذیرش خرید به وسیله تلفن همراه کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB)
 174. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی
 175. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید
 176. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft
 177. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی
 178. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت
 179. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی
 180. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند
 181. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت
 182. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: بازاریابی در مواجهه با وب 2. 0، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی
 183. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی
 184. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات به منظور کسب مزیت رقابتی
 185. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بهبود عملکرد شرکت از طریق NPD نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD
 186. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین
 187. مقاله ISI با ترجمه فارسی: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی
 188. M306- مقاله ISI با ترجمه فارسی: اجازه بدهیم موسیقی اجرا شود یا خیر؟ تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها
 189. مقاله ISI با ترجمه فارسی: مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان
 190. مقاله ISI با ترجمه فارسی: تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر
 191. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی
 192. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تحلیل از دیدگاه پنج نیروی پورتر
 193. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور
 194. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله: مشتري به چه كسي وفادار است؟
 195. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک
 196. مقاله انگلیسی با ترجمه: کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری
 197. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده
 198. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری
 199. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: بودن یا نبودن در عرصه رسانه های جمعی اجتماعی به عنوان سودمند ترین استراتژی بازاریابی بعد از رکود اقتصادی جهانی
 200. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: يك روش تركيبي براي ارزيابي عملكرد و انتخاب تأمين كننده
 201. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟
 202. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها
 203. مقاله انگلیسی با ترجمه: شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری
 204. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک
 205. دانلود رایگان مقاله ترجمه شده ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری
 206. مقاله لاتین ترجمه شده تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی
 207. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: بررسی تاثیر عوامل توصیه گر دررفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین
 208. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی
 209. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی
 210. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: آیا قیمت مناسب است؟ راهنمای قیمت گذاری برای افزایش سود آوری
 211. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه: ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد در میان کاربران مرد
 212. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی: مطالعه موردی بازار DVD
 213. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای
 214. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی
 215. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن
 216. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و وجهه نام تجاري در انتخاب مشتري
 217. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: آیا طراحیهای مجدد لوگو (نشان تجاری) به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند ؟ نقش تعهد به برند
 218. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده یک نگرش سرمایه ی اجتماعی
 219. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی
 220. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی
 221. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات
 222. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟
 223. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن
 224. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت هاي مربوط به بازاریابی
 225. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تجارت منصفانه چای رویبوس؛ رابطه تولید کنندگان آفریقای جنوبی و بازارهای مصرفی آمریکا
 226. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک
 227. مقاله انگلیسی ترجمه شده: تجارت الکترونیک و مشارکت مصرف کنندگان در اقتصاد جهانی
 228. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات (IT) در کشورهای در حال توسعه
 229. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی : فناوری اطلاعات در زنجیره تامین
 230. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: سرمايه سازماني به عنوان مزيت رقابتي سازمان
 231. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان
 232. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: چرا ادغام بازاریابی با خرید هم سودمند است هم اجتناب ناپذیر؟
 233. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز
 234. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم
 235. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: رفتار خریدار سازمانی
 236. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين
 237. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی) : تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی
 238. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی
 239. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده
 240. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیک خدمات در تجارت الکترونیک، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای ادراک مشتری
 241. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تأثير پيچيدگي استراتژيك بر استراتژي بازاريابي و عملكرد سازماني
 242. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: ارتباط موثر با بازار هدف
 243. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟
 244. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
 245. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی
 246. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن
 247. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی
 248. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر
 249. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری،
 250. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اثرات بازخورد سيستم و زمينه تصميم بر رفتار تصميم گيري بر مبناء ارزش
 251. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: ترجمه شده ايجاد قابليت شناخت مشتري: " مديريت استراتژيكي برنامه هاي مديريتي روابط مشتري"
 252. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)
 253. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری
 254. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اتخاذ نوآوري هاي فني – ارتباطي چارچوبي براي مديريت الکترونيکي ارتباط با مشتري
 255. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی
 256. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی
 257. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM
 258. مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی با ترجمه فارسی: استراتژي توليد درپس زمينه ي:محيط استراتژي رقابتي واستراتژي توليدي
 259. دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی با ترجمه: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
 260. دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی با ترجمه: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com