اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش رقابت در کارآمدی نوآوری و عملکرد شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1411

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Research on Management and Business Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : نقش رقابت در کارآمدی نوآوری و عملکرد شرکت: شواهدی از صنایع تولیدی چین

عنوان کامل انگلیسی:

The roles of competition on innovation efficiency and firm performance: Evidence from the Chinese manufacturing industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1411)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های تولیدی چینی، سرمایه‌گذاری چشمگیری را در فعالیت‌های نوآورانه انجام می دهند تا موقعیت خود را در فضای به شدت رقابتی حفظ کنند. با این حال، کارآمدی نوآوری به دلیل افزایش سریع هزینه‌های تحقیق و توسعه منجر به ایجاد نگرانی‌های فزاینده‌ای شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات پیچیده رقابت بر کارایی نوآوری و عملکرد شرکت با نمونه‌ای از ۱۲۰۲۰ شرکت تولیدی چینی برای دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۷ است. نتایج نشان می دهد که اکثر شرکت های تولیدی چین در فعالیت های تحقیق و توسعه ناکارآمد هستند. رقابت شرکت ها را مجبور می کند تا بر بهبود کارآمدی نوآوری تمرکز کنند، اما در عین حال، همکاری را نیز تضعیف می کند و منجر به نتایج غیرقابل پیش بینی در تحقیق و توسعه می شود. بنابراین، یک رابطه U شکل معکوس بین این متغیرها وجود دارد. رقابت همچنین تأثیر مثبت کارآمدی نوآوری بر عملکرد شرکت را تعدیل می کند. این یافته ها به شرکت ها کمک می کند تا استراتژی های نوآوری مناسب برای عملکرد نوآوری پایدار را تدوین کنند.

کلیدواژه ها: رقابت، کارآمدی نوآوری، عملکرد شرکت، نوآوری پایدار

Abstract

Firms, especially Chinese manufacturing firms, invest significant resources in innovation activities to sustain their position in the intensifying competitive environment. However, innovation efficiency has led to growing concerns due to the rapid increase in R&D expenditures. The purpose of this study is to explore the complicated role of competition on innovation efficiency and firm performance with a sample of 12,020 Chinese manufacturing firms for the period 2005−۲۰۰۷. The results show that most Chinese manufacturing firms are inefficient in R&D activities. Competition forces firms to focus on the improvement of innovation efficiency, but at the same time, it also undermines collaboration and leads to unpredictable R&D results. Therefore, there is an inverted U-shaped relationship between these variables. Competition also negatively moderates the positive impact of innovation efficiency on firm performance. The findings help firms formulate appropriate innovation strategies for sustainable innovation performance.

Keywords: Competition, Innovation efficiency, Firm performance, Sustainable innovation

۱.Introduction

Firms face increasingly fierce competition with the progress of market-oriented reform in China. Innovation helps firms escape destructive competition in price, advertising and promotion (Mendi & Costamagna, 2017). Innovation is a critical source of competitive advantage (Ramos-Hidalgo et al., 2022). Firms are committing an increasing number of resources to R&D to enhance their competence, particularly in China. R&D expenditures increased from 89.566 billion RMB (<) in 2000 to 2439.31 billion RMB in 2020, with an annual growth rate of 17.97%, according to the “China Statistical Yearbook”. R&D investment improves the competitiveness of Chinese manufacturers. It stimulates sustainable development of the Chinese manufacturing industry (Tsai et al., 2009). At the same time, competition also forces firms to improve the utilisation of limited R&D resources and reduce waste. Firms convert R&D input into innovative outcomes more efficiently under conditions of fierce competition (Wadho & Chaudhry, 2018). The maximising output of limited R&D resources is of concern as R&D spending grows (Bai, 2013; Beneito et al., 2015; Chen et al., 2018). Firms with higher innovation efficiency and that invest more in innovation activities identify more growth opportunities (Kang et al., 2017). Higher innovation efficiency provides firms with a real competitive edge (Song et al., 2015). Innovation efficiency is the key to achieving sustainable innovation and maintaining a competitive advantage…

۶.Conclusions

Research on the relationship between competition and innovation is still not consistent (Mendi & Costamagna, 2017). Most of the extant literature about the effects of competition on firm innovation focuses on the effects of competition on R&D investment (e.g., Aghion et al., 2005; Schumpeter, 1934), which explores the linear or nonlinear roles of competition on innovation investment. This paper empirically investigates the relationships between competition, innovation efficiency and firm performance based on panel data of Chinese industrial firms. The findings reveal the roles of competition on innovation efficiency and firm performance. First, competitive intensity has an inverted U-shaped effect on innovation efficiency, and only moderate competition exerts the appropriate amount of pressure to improve firm innovation efficiency. Competition increases knowledge search activities and promotes innovation (Aliasghar et al., 2022). The lack of competition leads to delays and inefficiencies in innovation activities (Zhang, 2017). Excessive competition exacerbates uncertainties and uses up limited resources. It also deteriorates internal or external collaboration of firm innovation activities (Tsai & Hsu, 2014) and reduces the contributions of resources and organisational routines to the development of new products (Lee & Wong, 2011). It also adds to the complexity of knowledge learning and knowledge diffusion among firms (Haschka & Herwart, 2020). All of these impede the efficient transformation of R&D input into innovation output. Overcompetition lowers innovation efficiency…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ مدیریت با ترجمه

مقاله در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله در مورد رقابت سازمانی

مقاله درباره کارایی و بهره وری

مقاله در مورد نوآوری

مقاله در مورد پایداری

مقاله در مورد عملکرد شرکت

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی