اطلاعیه

مقاله انگلیسی چگونه مدیران فروشگاه می توانند تیم های خود را برای مشارکت در انحراف سازنده توانمند سازند

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M940

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  چگونه مدیران فروشگاه می توانند تیم های خود را برای مشارکت در انحراف سازنده توانمند سازند: توسعه تئوری از طریق یک مطالعه موردی متعدد

عنوان کامل انگلیسی:

How store managers can empower their teams to engage in constructive deviance: Theory development through a multiple case study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M940)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله ، ما بررسی می کنیم که چگونه رهبران، انحراف سازنده را در تیم های تحت مدیریت خود ، فعال می کنند. ما در مورد یک مطالعه میدانی کیفی از دو لایه سلسله مراتبی مدیریت فروشگاه در ۱۷ تیم فروشگاه های سوپر مارکت گزارشی ارائه می کنیم. ما بر پدیدار شدن انحراف سازنده – راههای برتر خلق ارزش با دوری از روش های متداول کار – و اینکه رهبران فروشگاه چگونه می توانند این رفتار را فعال کنند ، تمرکز می کنیم. تجزیه و تحلیل استنتاجی داده های مطالعات موردی متعدد نشان می دهد که مدیریت فروشگاه می تواند انحراف سازنده را با ترکیب رفتارهای توانمندسازی رهبری با سطوح مناسبی از پاداش مشروط و رفتارهای نظارتی ، فعال سازد. این یافته ها به ما امکان می دهد فرضیه های جدیدی در مورد ارتباط بین انحراف سازنده ، توانمندسازی روانشناختی و رهبری ایجاد کنیم. ما به تفصیل مفاهیمی را برای مدیریت فروشگاه ارائه می دهیم و چندین فرصت پژوهشی در آینده را در مورد مفهوم انحراف سازنده ، فعال سازی آن از طریق توانمندسازی رهبری و رابطه بین هنجارهای سازمانی و انحراف سازنده شرح می دهیم.

واژه‌های کلیدی: انحراف سازنده ، مدیریت فروشگاه ، تحقیق کیفی ، مطالعه موردی ، توانمندسازی روانشناختی ، توانمندسازی رهبری

۱.مقدمه

یک بندر ماهیگیری دور افتاده در استرالیا که صدها مایل به نزدیکترین شهر بزرگ فاصله دارد. هر چهار تا شش هفته ، خدمه کشتی های ماهیگیری به سوپرمارکت محلی هجوم می آورند و تمامی محصولات گوشتی ، شکر ، آرد و دستمال توالت را خریداری می کنند  و آن جا را ترک می کنند و تا زمان ورود کالای جدید هیچ کالایی در دسترس مشتریان دیگر قرار نمی دهند. مدیر فروشگاه و تیمش راهی برای پیشگیری ندارند. اگرچه آنها می دانند که خرید به صورت انبوه و ناگهانی رخ می دهد ، با این حال سیستم های نرم افزاری برای حفظ سطح موجودی کالا و سازماندهی ذخیره سازی مجدد تنها براساس میانگین های ملی و / یا فصلی بدون در نظر گرفتن احتمالات محلی و کوتاه مدت یا ورودی ها، به آنها کمک می کنند. هفته ها قفسه کالاهای اساسی پر می شوند و به داخل راهروها نیز سرازیر می شوند ، تا زمانی که مشتریان هجوم بیاورند و به طور یکجا به فروش برسد و چرخه را دوباره تنظیم کنند .

در جایی دیگر ، در بخش دیگری از کشور ، یک تیم مدیریت فروشگاه راه حلی پیدا کرده است. راه حلی که مورد تأیید دفتر مرکزی نیست ، در نرم افزار شرکت پیاده سازی نشده است و قوانین معمول را نقض می کند ، اما با توجه به این که احتمالاً دفتر مرکزی در مورد آن چیزی نخواهد فهمید ، مهم نیست….

۶.نتیجه گیری

مطالعه ما یکی از اولین تحقیقاتی است که به طور نظام مند اثرات رهبری را در انحراف سازنده در بخش های خرده فروشی مورد بررسی قرار داده است. ما در مورد یک مطالعه میدانی استنتاجی تبدیلی برای بررسی این موضوع که چگونه رهبری از طریق مدیران فروشگاه های سوپر مارکت توانایی ایجاد انحراف سازنده در بخشهای خرده فروشی خود را امکان پذیر می کند، گزارشی ارائه می دهیم. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از ۱۷ فروشگاه سوپر مارکت مربوط به یک خرده فروش بزرگ استرالیایی ، ما یک مدل مقطعی نظری جدید ساختیم که نشان می دهد فعال سازی انحراف سازنده می تواند توسط رهبران فروشگاه از طریق توانمندسازی اعضای تیم تحریک شود ، در حالی که همزمان فرآیندهای مهم سازمانی نیز انجام شود…

Abstract

In this paper, we explore how leaders enable constructive deviance in teams they manage. We report on a qualitative field study of two hierarchical layers of store management in 17 supermarket store teams. We focus on the emergence of constructive deviance – better ways of creating value by departing from common ways of working – and how store leaders can enable this behavior. Our inductive analysis from the multiple case data suggests that store management can enable constructive deviance by combining empowering leadership behaviors with adequate levels of contingent reward and monitoring behaviors. These findings allow us to develop new hypotheses about the linkages between constructive deviance, psychological empowerment, and leadership. We detail implications for store management and we describe several future research opportunities on the concept of constructive deviance, its enablement through empowering leadership, and the relationship between organizational norms and constructive deviance.

Keywords: Constructive deviance, Store management,Qualitative research, Case study, Psychological empowerment, Empowering leadership

۱.Introduction

A remote Australian fishing port. Hundreds of miles to the nearest large city. Every four to six weeks, fishing crews raid the local supermarket, purchasing the entire stock of meat, sugar, flour and toilet paper, leaving next to no products available for other customers until new stock arrives. The store manager and his team have no way of anticipating. Although they know that the bulk buys will occur, the software systems that help them maintain stock levels and organize replenishments work on the basis of national and/or seasonal averages without considering local and short-term contingencies or input. For weeks, shelves of preferred products pile up and overflow into the aisles, until the point of the raid where they sell all at once and reset the cycle…

۶.Conclusion

Our study is one of the first to systematically investigate the effects of leadership on constructive deviance in retail departments. We reported on a conversion inductive field study to explore how leadership by supermarket store managers enables the emergence of constructive deviance in their retail departments. Based on our analysis of data gathered in 17 supermarket stores of a large Australian retailer, we constructed a new theoretical cross-level model that suggests that the emergence of constructive deviance can be stimulated by store leaders through empowering team members while at the same time stimulating compliance to critical organizational processes. In sum, our results suggest that employees that receive a lot of direct guidance on the tasks and activities to be executed, and that at the same time are (a) empowered to participate in decision-making and (b) provided with autonomy and means to develop and grow, will be less likely to revert to behaviors that deviate from formal rules and directions to successfully do their job, but not necessarily from informal ones.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۰ درباره رهبری سازمان

مقالات ۲۰۲۰ رفتار سازمانی

مقالات ۲۰۲۰ درباره توانمندسازی کارکنان

مقالات ۲۰۲۰ درباره خرده فروشی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت مشارکتی