اطلاعیه

مقاله ترجمه شده درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M318

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

عنوان انگلیسی:

Supply chain lessons from the catastrophic natural disaster in Japan

چکیده فارسی:

اگرچه مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه های مختلف بررسی شده است اما نقش زنجیره تأمین جهانی به عنوان مکانیسمی برای غلبه بر شکست های زنجیره تأمین به اندازه کافی بررسی نشده است. در این مقاله درباره واکنش های اخیری که شرکت های تولیدی در ژاپن به زمین لرزه ها، سونامی و فاجعه های هسته ای داشته اند بحث می شود. براساس مطالعات شرکت های تولیدی در ژاپن، این مقاله درباره فرآیند ترمیم زنجیره تأمین پس از بلایای شدید طبیعی و اختلالات بشری بحث می کند و از نظر برنامه ریزی برای بلایا و حصول واکنش ها، درس های زنجیره تأمین را منعکس می کند. قابلیت های بحرانی از اطلاعات زنجیره تأمین، قابلیت ترابری، و پراکندگی مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: زنجیره تأمین جهانی، طراحی زنجیره تأمین، اطلاعات، برنامه ریزی تداوم کسب و کار، قابلیت نقل و انتقال زنجیره تأمین، پراکندگی زنجیره تأمین، تولید ژاپنی، فرایند بازسازی زنجیره تأمین، زلزله فوکوشیما

 ترجمه بخش ۵ مقاله

۵. نتیجه گیری:

این مقاله از این جهت منحصر به فرد است که اختلالات اخیر در زنجیره تأمین ژاپن را بررسی کرده است. در پاسخ به بلایای طبیعی بالقوه، شرکت های ژاپنی به طور طبیعی موارد زیر را در نظر گرفته اند:موجودی کالاهای خود را افزایش داده، اتخاذ استاندارد های قطعات یدکی، افزایش خطوط تولید و امکانات و تامین کنندگان و جابجایی مراکز تولید. این مطالعات موردی به موقع پیشنهاد میکند که واکنش های فوق العاده به بلایای طبیعی توسط نکات ذکر شده در بالا تولید نمی شود بلکه با استراتژی های قوی و پاسخگو زنجیره تأمین محقق میشود. بر اساس این موارد، ما معتقدیم که هیچ شرکت ژاپنی هنوز قابلیت ترابریSCDIدر پاسخ به بلایای بزرگ طبیعی را بدست نیاورده است. بنابراین آنچه مهم است این است که مطالعات بعدی باید در مورداینکه چگونه شرکت ها زنجیره تأمین مجازی جهانی را با حمایت ازافزایش قابلیت ترابری SCDI و منابع مجازی دوگانه پایه گذاری کنند انجام شود. تحقیقات بعدی باید در جهت کشف جزییات روش های طراحی برای ساخت زنجیره تأمین مجازی دوگانه در اختلالات زنجیره تأمین جهانی انجام شود.

Abstract

While supply chain management has been approached from a variety of perspectives, the role of the global supply chain as a mechanism to overcome severe supply chain disruptions has not been explored adequately. This article discusses the ways in which Japanese manufacturing firms have responded to the recent earthquake, tsunami, and nuclear disaster. Based on case studies of Japanese manufacturing firms, this article presents a discussion of the supply chain restoration process after severe natural disasters and humanitarian disruptions, and reflects on supply chain lessons in terms of disaster planning and recovery responses. The critical capabilities of supply chain information design, portability, and dispersion are discussed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.