اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M173

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

عنوان انگلیسی:

Do market information processes improve new venture performance?

چکیده فارسی:

آیا اطلاعات بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشد؟ در حالی که تعدادی از محققان موافقند که کارآفرینان به فرآیندهای  رسمی برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات بازار نیاز ندارند، دیگران پیشنهاد می کنند که فرآیندهای اطلاعاتی رسمی بازار قطعاً به عملکرد شرکت وابسته است. در این مقاله، ما فرض کردیم که  عملکرد فعالیت اقتصادی جدید تابع فزآینده ایست از ۱) سطح شرکت در تعامل با مشتری ۲) استفاده از فرآیندهای رسمی برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات بازار. ما همچنین فرض می کنیم که این ارتباطات قوی تر خواهد شد  در بین فعالیت های اقتصادی جدید  ارائه شده در بازارهای  نوظهور  ( یعنی بازارهایی که نیازها و بخش های مشتری را در برمی گیرد). ما این فرضیه ها را با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۲۲۴ فعالیت های اقتصادی تعیین شده در ایالات متحده آزموده ایم. یافته های ما نشان می دهد که، صرف نظر از موقعیت بازار، فرآیندهای رسمی برای جمع آوری اطلاعات بازار قطعاً با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده  اطلاعات بازار و این ارتباط در بین بازارهای ثابت شده شرکت قوی تر است. به علاوه، عملکرد فعالیت اقتصادی جدید قطعاً با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده کردن از اطلاعات بازار و این ارتباط در بازارهای ثابت شده قوی تر است. ما همجنین یافتیم که، در بازارهای نوظهور، عملکرد فعالیت های اقتصادی جدید، تابع مثبتی از استفاده از فرآیندهای رسمی برای جمع آوری اطلاعات بازار است. برخلاف انتظارات، ما یافتیم که، صرف نظر از موقعیت بازار، سطح تعامل با مشتری، رابطه منفی با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده از  اطلاعات بازار و ارتباط بی معنی با عملکرد دارد.

واژگان کلیدی : فعالیت اقتصادى جدید، نوآوری، دانش مشتری، اطلاعات بازار

Abstract

Does market information improve new venture performance? While some researchers argue that entrepreneurs do not need formal processes to collect and use market information, others suggest that the use of formal market information processes is positively related to firm performance. In this paper, we hypothesize that new venture performance is an increasing function of (1) the firm’s level of customer interaction and (2) the use of formal processes for collecting and utilizing market information. We also hypothesize that these linkages will be stronger among new ventures serving emerging markets (i.e., markets in which customer needs and segments are evolving). We test these hypotheses using data collected from 224 new ventures located in the United States. Our findings indicate that, regardless of market condition, formal processes for the collection of market information are positively associated with the use of formal processes for market information utilization and this relationship is stronger among firms serving established markets. In addition, new venture performance is positively associated with the use of formal processes for utilizing market information and this relationship is also stronger in established markets. We also find that, in emerging markets, new venture performance is a positive function of the use of formal processes for collecting market information. Contrary to expectations, we find that, regardless of market condition, the level of customer interaction has a negative relationship with the use of formal processes for market information utilization and no significant relationship with performance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.