اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M611

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Agriculture and Agricultural Science Procedia

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

عنوان انگلیسی:

Assessment of the Supply Chain Factors and Classification of Inventory Management in Suppliers’ Level of Fresh Vegetables

چکیده فارسی:

تصمیمات سیاست های موجودی در هر سطح در زنجیره ی تامین سبزیجات تازه در رابطه با دوره ی کوتاه مدت آنها (یعنی قابلیت استهلاک) با اهمیت به نظر می رسد و باید به کارآمدی هزینه از توزیع محصول نیز توجه شود. هدف این مطالعه، بررسی تامین کنندگان سبزیجات تازه و زنجیره ی تامین آن در ایالت یوگی کارتا در اندونزی می باشد. ارزشیابی عوامل با اهمیت از عملکرد زنجیره ی تامین بر اساس ترکیب روش ها فرایند سلسله مراتب تحلیلی[۱] APH و منبع عملیات زنجیره تامین[۲] SCOR تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که بیشتر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد زنجیره تامین، عامل هزینه های نسبی (۳۱٫۰۴%) با هزینه ی تضمین تولید خرده ویژگی (۴۸٫۹۰%) می باشد. با این حال، مرجح ترین جایگزین ها، بازار مدرن می باشد و وزنش ۳۴٫۶% ، می باشد که بعد از آن عامل رستورانهای معمول (۳۲٫۵%) و رستوران های فرانشیزی (۱۸٫۴%) و بازارهای سنتی (۱۵٫۴%) از همه کمتر ترجیح داده شده است. در مورد مدیریت موجودی، دو گونه ی از موجودی وجود دارد: بررسی موجودی برای تولیدات غیرانحصاری و تعویق موجودی برای تولیدات منحصر به فرد از سبزیجات تازه.

واژگان کلیدی: سبزیجات تازه، مدیریت موجودی، زنجیره تامین، عوامل مهم

Abstract

 Inventory policy decisions at each tier in the supply chain of fresh vegetables is considered significantly regarding to the short period shelf life (perishable) factor and cost efficiency of the product distribution. The object of this study is suppliers of fresh vegetable and its supply chain in the Yogyakarta Province, Indonesia. The evaluation of the importance factors of supply chain performance is analyzed based on the combination of methods Analytical Hierarchy Process (AHP) and the Supply Chain Operations Reference (SCOR). The result shows that the most influencing factory to the supply chain performance is factor of attribute costs (31.04%) with a sub-attribute product guarantee fee (48.90%). Meanwhile, the most preferred alternatives is modern market as weighted at 34.6%, followed by regular-restaurants (32.5%), and franchise-restaurants (18.4%), and traditional markets (15.4%) is the least preferred. In case of inventory management, there are two types of inventory: inventory speculation for non-unique products, and inventory postponement for unique products of fresh vegetables.

Keywords: fresh vegetables; inventory management; supply chain; importance factors