اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M174

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

The effect of strategic complexity on marketing strategy and organizational performance

چکیده فارسی:

در حالیکه محققان بسیاری از استراتژی های قبلی بازاریابی را بررسی کرده اند تحقیقات اندکی وجود دارد که تأثیر شناخت سازمانی را ارزیابی می کند.. در این مقاله، شناخت سازمانی بر حسب پیچیدگی استراتژیکی مؤسسه تجاری بررسی می شود که توانایی آن برای ادغام کردن ابعاد محیطی چندگانه در طی استراتژی بازاریابی می باشد. نتایج مثالی از توریع کنندگان عمده فروش چهار گروه استراتژیکی را معلوم می کند که بنابر درجه پیچیدگی استراتژیکی شان فرق می کنند. نتایج، از قضیه پیچیدگی استراتژیکی که یک توانایی سازمانی است حمایت می کند که استراتژی گذاری مؤثرتری را فراهم می کند و عملکرد مؤسسه تجاری بالاتری را تولید می کند.

واژه های کلیدی: استراتژی بازاریابی؛ شناخت سازمانی؛ عملکرد؛ پیچیدگی استراتژیکی

مقدمه

شایستگی های سازمانی مانند ابتکار، انعطاف پذیری و پاسخدهی از شناخت جمعی یا معنا بخشی ناشی می شود. یک مزیت رقابتی پایدار از توانایی مؤسسه ی تجاری برای همانندسازی، مذاکره کردن و تبدیل به سرمایه کردن پیچیدگی ها بطور موفقیت آمیز در محیط خودشان به دست می آید. بازاریابی نقش کلیدی را در تلاش های معنابخشی یک سازمان از طریق جمع آوری، منتشر کردن، تفسیر کردن و فعالیت های ذخیره سازی اجرا می کند که تلاش می کند یک محیط را درک کند و در  آن فعالیت کند(سینکولا(Sinkula)،۱۹۹۴). در این نقش، بازاریابی بطور بالقوه شکل می گیرد و لنزهایی را بسوی طریقی که سازمان موقعیت استراتژیکی اش را درک کرده است و بطور گسترده تر، فعالیت هایی که در پاسخ انجام می شود هدایت می کند.

یک موضوع بنیادی برای محققان درک و توضیح فعالیت سازمانی است همانطور که مربوط به استقرار منابع بازاریابی برای سود رقابتی می باشد. بمنظور مورد بحث قرار دادن این موضوع، این مقاله با آزمایش کردن یک پیچیدگی استراتژیکی سازمان یا با توانایی ادغام کردن حوزه های محیطی چندگانه بطور هم زمان، یک چشم انداز شناختی را فرض می کند. سازمان ها می توانند تلاش کنند یا تنوعی را در محیط شان توسط نگه داشتن تفسیرهای چندگانه و به هیچ وجه متضاد جذب کنند و یا با درک به یک ارائه ی مجزا کاهش دهند(بویسد(Boisot) و چایلد(Child)،۱۹۹۹).

معنابخشی مؤثر سازمان به بهره برداری کردن از حوزه های مختلف و ترکیب سازی تقاضاهای هر یک از این حوزه ها در پاسخ به تغییرات محیط نیاز دارد. نه تنها سازمان باید در بازار(مشتریان و رقیبان بازار) شرکت کند بلکه همچنین باید با امکانات داخلی اش (مانند توانایی های ایجاد ارزش و امکانات تحویل) شرکت کند و محیط کلان اش (مانند تغییرات در نیروهای اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی و قانونی که بر سازمان تأثیر می گذارد) را تغییر دهد. بطور استراتژیکی سازمان های پیچیده محیط ها یشان را به یک روش چند بعدی تفسیر می کنند، هر بعد را با دریافت نتایج سازمانی مربوط می سازیم(استروفرت(Streufert) و اسوزی(Swezey)،۱۹۸۶). این مقاله برآن است تا این قابلیت را با استراتژی سازی مؤثر بازاریابی و عملکرد بهتر مؤسسه ی تجاری ارتباط دهد.

Abstract

While researchers have examined many antecedents of marketing strategy, there is scant research assessing the effect of organizational cognition. In this study, organizational cognition is examined in terms of the firm’s strategic complexity, which is its capacity to integrate multiple environmental dimensions during marketing strategy making. The results from a sample of wholesale distributors reveal four strategic groups that differ based upon their degree of strategic complexity. Results support the proposition that strategic complexity is an organizational capability that enables more effective strategy making and produces superior firm performance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.