اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M589

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Industrial Marketing Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

عنوان انگلیسی:

The marketing-accounting interface – problems and opportunities

چکیده فارسی:

هدف مهم این موضوع خاص کمک به متون تحقیقات بین رشته ای در مورد بازاریابی و حسابداری است. این همچنین از نقطه نظر عملی مهم است زیرا توابع بازاریابی و حسابداری اغلب تحت حمله ی شرکت ها هستند. با توجه به پژوهش های قبلی و کمک های فردی در مورد این مسئله ی خاص، ما سه موضوع مهم مربوط به رابط بازاریابی-حسابداری را از چشم انداز شغلی تغییر یافته شناسایی و بحث نمودیم: توسعه ی رابط بازاریابی-حسابداری با شامل نمودن و اداره کردن جنبه های کیفی مهم ؛ توسعه ی رابط بازاریابی-حسابداری با اداره نمودن و درگیر کردن مسائل و فرآیندهای درون سازمانی؛ و توسعه ی رابط بازاریابی-حسابداری با آنالیز تبدیل از فرآیندهای خلق ارزش به بعد پولی. ما استدلال کردیم که مدل (های) نظری اساسی بازاریابی و حسابداری، چگونگی فرموله کردن مسائل را تحت تاثیر قرار خواهد. حسابداری مدیریت، با چالش توسعه ی روش های جدید به یک چشم انداز شغلی تغییر یافته، مواجه است. ما همچنین به بازاریابی بسیار مناسبی نیاز داریم که قادر به فرموله کردن ملزومات مورد نظر باشد.

کلید واژه ها: رابط بازاریابی-حسابداری، روابط درون سازمانی، شبکه ها

مقدمه

علاقه رو به رشدی نسبت به درک خلق ارزش، از طریق همکاری بین شرکتی، در بازارهای صنعتی وجود دارد (به عنوان مثال، دکر ۲۰۰۴؛ هاکانسون، کراوس، و لیند، ۲۰۱۰a؛ هاکانسون و لیند، ۲۰۰۴؛ هنگسن، ۲۰۰۷، لا روکا، کاروآنا، و اسنهوتا، ۲۰۱۲؛ لیند و استرومستن، ۲۰۰۶؛ سیدو و رابرتز، ۲۰۰۸؛ تامکینز، ۲۰۰۱؛ ون در میر کوئیسترا و اسکاپنز، ۲۰۰۸؛ ووترز، اندرسون، و وینسترا، ۲۰۰۵). ما همچنین در رابطه با این توسعه، متوجه یک علاقه ی پژوهشی فزاینده در مورد رابط بازاریابی حسابداری شدیم. به عنوان مثال، آنالیز بهره وری مشتری، هم در متون بازاریابی (به عنوان مثال، هلگسن، ۲۰۰۷؛ مکمانوس و گیلدینگ، ۲۰۰۸) و هم در متون حسابداری (به عنوان مثال، ککر و استرومستن، ۲۰۱۰؛ گیلدینگ و مکمانوس، ۲۰۰۲) مورد بحث قرار گرفته است. به این ترتیب، هدف مهم این موضوع خاص کمک به متون تحقیقات میان رشته ای در مورد بازاریابی و حسابداری است. این نیز از نقطه نظر عملی مهم است، زیرا توابع بازاریابی و حسابداری اغلب “تحت حمله” ی شرکت ها هستند؛ صدای بازاریابی به گوش اتاق هیئت مدیره نمی رسد و به حساب نمی آید، در حالی که حسابداری، تأثیر خود را به عنوان یک شاخص ارزش سهام، از دست داده است، به عنوان مثال، توجه به مشکلات ارزیابی دارایی های نامشهود (سیدو و رابرتز، ۲۰۰۸). متون موجود در مورد رابط بازاریابی-حسابداری را می توان به سه جریان تقسیم نمود: ۱) محققانی که در مورد نیاز به افزایش و توسعه ی یکپارچه سازی و ارتباط بین توابع بازاریابی و حسابداری بحث می کنند؛ ۲) محققانی که بر اندازه گیری ارزش خلق شده توسط تابع بازاریابی تمرکز نموده اند؛ ۳) محققانی که از رویکرد شبکه ی صنعتی برای گسترش دانش شیوه های حسابداری استفاده می کنند. این سه جریان، در زیر بررسی شده اند.

Abstract

An important aim of this special issue is to contribute to the interdisciplinary research literature on marketing and accounting. This is important also from a practical point of view since both the marketing and accounting functions are often ‘under attack’ within companies. Drawing on previous research and the individual contributions to the special issue, we identify and discuss three important themes related to the marketing–accounting interface in a changed business landscape: developing the marketing–accounting interface by including and handling important qualitative aspects; developing the marketing–accounting interface by handling and including inter-organisational issues and processes; and developing the marketing–accounting interface by analysing the translation from value creation processes to the monetary dimension. We argue that the underlying theoretical model(s) of marketing and accounting will affect how the problems are formulated. Management accounting faces the challenge of developing new approaches to a changed business landscape. We also need very competent marketing that is able to formulate the requirements that must be taken into account.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.